1. 1.
  toplum bilimidir. bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini,topluma bakış açılarını,toplumsal alışkanlıklarını,birbirleriyle etkileşim biçimlerini inceler.varsayımdan çok,varolanlarla ilgilenir.
  sosyoloji
  18 -4 ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  Sosyoloji; "Toplum Bilimi" veya "sosyal olayların bilimi" ya da "sosyal örgütlenme ve sosyal değişimler bilimi" olarak da bilinmektedir.

  Aslında sosyoloji, sosyal hayatımızda var olan sosyal gerçekleri (sosyal hadiseler ve olgular), insanların meydana getirdiği grupları, grupların davranışlarını ve sosyal kurumları olduğu gibi inceleyen pozitif bir sosyal bilim dalıdır. Bir başka ifadeyle, sosyoloji, bir takım varsayımlardan çok; var olan gerçekleri ortaya koymaya çalışan, sosyal gerçeğe eğilen bir ilimdir.

  Geniş anlamıyla sosyoloji, insanların birbirleriyle kurdukları sosyal münasebetleri, sosyal gruplar, kurumlar ve örgütler arasındaki münasebetleri, toplu eylem, toplu direniş gibi topluluk ve fert davranışlarını, değişik düzeylerde bütün sosyal etkileşim biçimlerini, sosyal yapı özelliklerini ve bu yapıda ortaya çıkabilecek değişme temayüllerini belirli bir yöntem dahilinde inceleyen, sosyal gerçekleri ve süreçleri sistematik ve bilimsel olarak mercek altına alan bir bilim dalıdır.

  Sosyoloji, hem insan davranışının yüz yüze etkileşim bağlamlarını (Mikro-Sosyoloji), hem de çok sayıdaki ve büyük ölçekli grupların, örgütlerin veya sosyal sistemlerin (Makro-Sosyoloji) özelliklerini inceler.

  Sosyoloji, fertten ziyâde toplumun aynasıdır. insanın, sosyal diye vasıflandırabileceğimiz bütün davranışları, sosyolojinin ilgi alanına girmektedir. Her ne kadar insan ruhuna pek yakın olan ilgi alanlarını, değerleri ve duyguları ihtiva eden sorunları ele alıyorsa da, sosyoloji, bir şeyin iyiliği veya kötülüğü, uygunluğu veya uygunsuzluğu gibi hususlarda yargıda bulunmaktan uzak durmaya, yani tarafsız kalmaya gayret etmektedir. *
  4 ... cell-im
 3. 3.
  kurucusu ibn haldun olan bilim dalıdır...
  5 -3 ... rasko
 4. 4.
  sömürgeciliğin eseridir derler. türkiye'deki seyri ise dokunaklıdır; 70'lerde kapitalizmin rasyonalize edilmesinin, kapitalist mantığın yerleştirilmesinin nihai hedefi sosyal bilimlerin tasfiyesiydi. bunda başarılı da olundu. tarih resmi ideolojinin meşrulaşma histerisine dönüştürüldü, iktisat ise sosyal ve felsefi yanları budanarak matematikselleştirildi ve sosyoloji de çoğunlukla reklam sektörünün kucağında bir anketörlük hizmeti haline geldi. içler acısı halimiz budur. hilmi ziya ülken, şerif mardin, cemil meriç, ziya gökalp gibi isimler sosyoloji denince türkiye'de akla gelen isimler, bana göre ise paradigma mağduru sosyologlardır.
  5 ... zibende
 5. 5.
  yarın sabah erkenden uyanma sebebi olan derstir. tek dönem alınacağı için pek sallanmaz bu yüzdende yarın sabah dersi asma düşüncesi ile yanıp tutuşan öğrenci kesimlerini barındıran saçma bir ders. derste geçen bir diyalog.

  hoca : şimdi çocuklar fahişelik konusuna değinecez bunu tartışalım.
  matkap : pazarlama okuyorum fahişelik diyorsunuz pezevenk olarak mı mezun olacam.
  sınıf : zhuauhuahhuauhauhahuhua
  12 -2 ... aktif matkap
 6. 6.
  insanlari ve toplumlari anlamak uzere kullanilan ve okudukca toplumlara olan bakis acimin degistigi bilimdali.
  4 ... gmp
 7. 7.
  insanların birbirleriyle ilişkilerinin bilimsel açıdan incelenmesidir.
  1 ... thedewil
 8. 8.
  edebiyatin en cok faydalandigi bilim dali.
  3 ... botanik
 9. 9.
  insanın toplum yaşamının, insan grupları ile toplumların incelenmesidir. sosyolojinin konusu bizim kendi yaşamımız olduğundan başdöndürücü ve zorlayıcı bir girişimdir. sosyolojik incelemenin kapsamı, sokakta bireyler arasında geçen karşılaşmalardan küresel, toplumsal süreçlere yayılacak kadar geniştir.
  2 ... requiem
 10. 10.
  bize hayatta bir çok konuda yardımı dokunan şey.

  mills'in sosyolojik imgelem kavramını geliştirirken vurguladığı gibi, sosyolojinin yaşamımız için ortaya çıkardığı pek çok pratik içerme söz konusudur. örneğin; kültürel farklılıkların farkına varmak, politikaların etkilerini değerlendirme, kendi kendimizi aydınlatma.
  ... requiem