1. 1.
  işsizlik ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi gösteren bir eğridir.Buna göre enflasyon oranı ile işsizlik arasında ters orantı vardır.Bu yüzden hükümetler politikalarında bu ikisi arasında genelde bir seçim yapmak zorunda kalırlar.
  5 ... say
 2. 2.
  açıklaması "her ekonomi işsizliği azaltmak için biraz enflasyona, enflasyonu azaltmak için de biraz işsizliğe katlanmak zorundadır.**" olan eğridir.
  1 ... redwinemania
 3. 3.
  kısa dönemde geçerli olan eğridir..
  (bkz: uzun dönemde hepimiz ölüyüz)
  (bkz: keynes)
  3 ... plug in baby
 4. 4.
  genelde hükümetler işsizliğin azalmasını sağlamak, bu insanlardan daha çok oy toplamak için enflasyon oranının yükselmesine izin verirler bir bakıma.
  1 ... trinfr
 5. 5.
  işsizlik ile enflasyon arasında ilişkiyi kurmak, ilişkinin varlığına inanmak birçok kişi için anlamsız gelebilir. mantğı şöyledi ki;

  iş gücü, üretici açısından bir maliyettir. iş gücü arttığı zaman maliyetler artar. buna karşın, maliyetlerin artması enflasyonu arttırır. sonuç olarak, iş gücünün artması, yani işsizliğin azalması, enflasyonu arttırıcı yönde etki yaratır.
  ... el logan
 6. 6.
  monetarizm in kurucularından olan milton friedman ise phillips eğrisinin geçici bir olgudan başka bir şey olmadığını savunmaktadır.uzun dönemde enflasyon ile işsizlik arasında bir karşılıklı alış-veriş ilişkisi mevcut değildir.
  ... daddy s home
 7. 7.
  işsizlik ile enflasyon arasındaki ilişkiyi gösteren eğrilerdir.
  ters ortantı vardır aralarında. işsizlik artarken enflasyon azalır, işsizlik azalırken enflasyon artar.

  alım gücünün artması talebi arttırır, talebin artması kaynak kıtlığına yol açacağı için fiyatlar yükselir.
  bu da fiyatlar genel seviyesini azaltır.
  3 -2 ... alicia
 8. 8.
  bazı arkadaşlarımızın da dediği gibi bu eğri negatif eğilimlidir. mesela ülkede % 40 oranında enflasyon ve % 10 oranında işsizlik olduğunu varsayalım. devlet bu enflasyon oranını azaltmak için daraltıcı politikalara başvuracak. yani kemer sıkma politikası. özellikle vergi oranlarını artırarak mal ve hizmet alımını kısar. bu da üretken sektörü ne yapar? daraltır. talepte bir daralma olacağı için enflasyon nispeten ne yapmaya başlar? düşmeye başlar. e sen şimdi halkın ve firmaların satın alma gücünü kırdın. toplam talepte bir daralma oldu. tamam toplam talepte bir daralma olacağı için mal ve hizmetlere dönük talep azalacaktır ve fiyatlar düşecektir. işte bu durumdan dolayı bazı firmalar üretim kapasitelerini düşürecek. üretim kapasitesini düşürmek demek marjinal verimsiz işçilerin işten çıkarılması demek. peki bunun sonucu nedir? işsizliğin artmasıdır. yani kısa dönemli uygulanan daraltıcı bir maliye politikası enflasyonu düşürebilir ama neticede işsizliği artırır. peki tam tersi olsaydı, genişletici bir politika izlenseydi ne olurdu? işsizlik düşecekti ve insanların reel ücret düzeyi artacaktı. ama bu sefer de toplam talebe bağlı olarak enflasyon artacaktı.

  peki nasıl çözülür bu iki ucu boklu değnek? bu tür daraltıcı ve genişletici mali politikalarda kısa dönemde gemiyi yürütebilirsiniz ama uzun dönemde işsizlikle enflasyon arasındaki ilişkiyi yok etmelisiniz. yani yatırım kapasitenizi en üst düzeye taşırsanız işsizlikle enflasyon arasındaki bu olumsuz ilişkiyi kırarsınız. yatırım kapasitesini artıramadığınız sürece, istihdama gereken önemi veremediğiniz sürece, ülkeye yabancı yatırımları gerekli düzeyde teşvik edemediğiniz sürece, özelleştirme politikalarında yanlış yönelimlere gittiğiniz sürece istihdam yaratma şansınız hiçbir şekilde olmayacak ve dolayısıyla bu ters ilişkiyi kırma şansınız da hiçbir zaman olmayacaktır.
  2 ... immortal technique
 9. 9.
  enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkiyi göstermektedir. istihdam seviyesinin yüksek olduğu bir ülkede veya ücretlerin yüksek olduğu yaklaşımıyla düşünürsek piyasanın likidite açısından bol olduğunu görebiliriz. piyasa açısından likiditenin yüksek olması da enflasyonist bir etkiye neden olacaktır. uzun dönem için güvenilir bir analiz yöntemi değildir. çünkü enflasyon açısından pek çok faktör devreye girmektedir.
  ... ultraviyole
 10. 10.
  beklenen enflasyona göre konumu değişen eğri.
  -1 ... evhamli kurabiye