1. 1.
  --spoiler--
  Türk halkbilimcisi, halk edebiyatı ve folklor araştırmacısı. Darıdere'de 1907'de doğdu. 1927'de istanbul erkek lisesi'ni, 1930'da iÜ Edebiyat Fakültesi türk dili ve edebiyatı bölümünü bitirdi. 1931-32'de Fuad Köprülü'nün asistanlığını yaptı.

  1941'de Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği teziyle doçent oldu, 1948'de profesörlüğe yükseldi. 1948'de başkanı olduğu Halk edebiyatı Kürsüsü CHP iktidarınca komünizmi yaymak gerekçesiyle kapatıldıktan sonra yurtdışına gitti. ABD, Almanya ve Fransa'da çalıştı. 40'lı yıllarda Behice Boran'ın Yurt ve Dünya dergisini yönetti. Stanford Üniversitesi Türkiye bölümünü kurdu. Paris'te ölümüne kadar CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)'de çalıştı. 1998'de öldü.

  Türk halk edebiyatı araştırmaları öncüsü Pertev Naili Boratav 2000 masal, 40 halk hikayesi, çocuk oyunları, türküler, tiyatrolar, şarkılar, fıkralar, şiirlerden meydana gelen zengin bir arşiv kurdu. CNRS, Sedat Simavi, TC Kültür Bakanlığı ödülleri almıştır.

  Pertev Naili Boratav, Türk kültürünün kaynakları arasında en başta halk edebiyatının geldiğine inanıyordu. Anadolu halk kültürü araştırmalarına, aşık gelenğine yöneldi.
  --spoiler--

  wikipedi
  #845561 :)
 2. 2.
  100 soruda türk folkloru ve 100 soruda halk bilimi kitaplarının yazarı olan halk bilimci.
  #979045 :)
 3. 3.
  iktisatçı korkut boratav'ın babası. 1940'ların karanlığında yurtdışına sökün eden aydınlardan. hiram abas da paris günlerinde kendisini kimsenin umursamamasına gocunmuş, pertev naili gibi 'komunistlerin' el üstünde tutulmasına içerlemiştir.* vaktinde bruno taut, hans reichenbach gibi adamlar nazilerden kaçıp memleketimize sığınırken, devletin kendi aydınlarına 'hürriyet'i çok görmesi tuhaf.
  #979206 :)
 4. 4.
  ayrıca, kendisi soyadının borotov diye okunmasına, akabinde de rus sanılmasına sinir olmaktaymış.
  #979224 :)
 5. 5.
  komünist diye üniversiteden atılmış gerçek aydınlardan.
  #1455387 :)
 6. 6.
  (bkz: nasrettin hoca) *
  #2247732 :)
 7. 7.
  türk halk biliminin kurucusu ve sistematiğini oluşturan bilim adamı. onun halk bilimi açısından asıl önemi yaptığı çalışmaların çokluğundan ziyade halk bilimi araştırmalarının nasıl yapılması gerektiğine dair geliştirdiği metodolojisinden gelir.
  #3052037 :)
 8. 8.
  bugün doğum günü olan* Yazar ve halk edebiyatı araştırmacısı.
  #3906419 :)
 9. 9.
  (bkz: karizmatik isimler)
  #5493355 :)
 10. 10.
  nasrettin hoca'yı aile işi ve light kılan araştırmacı. bir çok nesilin hocayı çok yanlış tanımasına neden olmuştur.

  (#10987430)
  #11356243 :)
 11. 11.
  kendisi de halk hikayelerinden, destanlardan, masallardan, ağıtlardan oldukça yararlandığı, aynı kulvarda oldukları için yaşar kemal'in kitaplarında, konuşmalarında sık sık geçer pertev naili boratav ismi.

  yaşar kemal keşke p. naili boratav gibi bu işe sarılan daha çok kişi de olsaydı da bugün kaybolan destanları, hikayeleri diğerleri gibi okuyup dinleseydik der.
  #16230362 :)
 12. 12.
  1936 yılında asur ve sümer dilini öğrenmek için gönderildiği almanya da komünistlik propagandası yaptığı için döndürülmüştür. iki yıllık almanya tahsili onu ambar memuru yapmış. Sonrada 2 senelik tahsiliyle folklor doçentliğine gelmiştir. 6 yıllık tahsille doçent olacakken 2 yıllık eğitimle bunu başarmıştır!
  komünist diye üniversiteden atılmış gerçek bir kolpadır kendisi. Çünkü halk folklörüne yaptığı bir katkı yoktur. Şu açıklamaların çoğunu haketmediği kesindir.
  #17272020 :)
 13. 13.
  Türk halk edebiyatı uzmanı. Türko­loji eğitimi gördü. Uıl ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde profesörlüğe değin yükseldi (1946). Bazı yazıları yüzünden üniversiteden uzaklaş­tırdı (1948). Daha sonra ABD’de (Stanford Üniversitesi) ve Fransa’­da (Ulusal Bilim Araştırmaları Merkezi) ders verdi. Türk halk edebi­yatının yazılı kaynakları ve derlenmiş metinleri üzerinde değerli ince­lemeler yayımladı.

  Kaynak: http://www.yeniansikloped...rtev-naili/#ixzz2ORdwiRbK
  #19110539 :)
 14. 14.
  Turk kulturune buyuk hizmetleri olmus halkbilimci. Ozellikle 100 soruda halk edebiyati halkbilimi gibi eserleriyle turk halk hikayeciligi adli kitabi degerlidir.
  #32140080 :)
 15. 15.
  dünya çapında bir folklorcumuzdur. (a haber trollemesi değil. gerçekten dünyada çok sayıda referansı olan ve tanınan bir şahsiyettir)

  ankara üniversitesi dtcf'deki Halk Bilimi bölümünde harikalar yaratmıştır.

  iktisatçı korkut boratav'ın da babası olurlar.
  #32140135 :)
 16. 16.
  ilhan başgöz ile beraber türk folklorü devlerinden. 150liklerdendi galiba. Attılar üniversiteden böyle değerli adamları. Niyazi berkesler, behice boranlar falan.
  #35147335 :)