1. 1.
    2. dünya savaşında, nazi almanyasından kaçarak türkiye'ye sığınmış ve türkiye'de hocalık yapmış düşünür.
    1 ... alec yulin
  2. 2.
    "Psikolojik açıdan bakılınca, ahlaki buyruğu, kendimiz için olduğu kadar başkaları için geçerli bir ödev duygusuna bağlı istençsel bir eylem diye niteleyebiliriz. Örneğin muhtaç kimselere yardım etmeyi hem kendimizin hem de başkalarının ödevi saymaktayız. Ahlaki olmayan başka istençsel amaçlar söz konusu olduğunda böylesine bir ödev duygusuna tanık olmamaktayız. Bir kimse mühendis olmak istiyorsa, bu amacı bakımından, ne onun kendisinin, ne de başkalarının böyle bir ödev duygusu altında olduğu ya da olması gerektiği söylenebilir. Moral buyrukları tüm diğerlerinden genel ödev duygusu ayırır.''
    2 ... silent lucidity