1. 1.
  Memluk Arapça bir sözcük olup, Köle anlamındadır. Aslı kölelikten gelen, 1250 yılında Eyyubiler 'in egemenliğine son veren Çerkez ve Türkler 'in Mısır 'da kurdukları bir hanedandır. Kölemenler adıyla da anılan bu devlet Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümüyle, Arap Yarımadası 'nı ve Suriye 'yi ele geçirmiş, Moğollara karşı başarılı savaşlar yapmışlar, 1258 yılından 1517 yılına dek Abbasi Halifesi'ni saraylarında barındırmışlardır. 1516 yılında Mercidabık ve 1517 yılında da Ridaniye Savaşları'nda Osmanlılar karşısında yenilgiye uğrayınca egemenlikleri sona ermiştir.
  1 ...
  #181244 :)
 2. 2.
  moğolların mısıra girmesini ve oraları istila etmesini önlemiştir.
  4 ...
  #181302 :)
 3. 3.
  moğollarla yaptıkları ayn calud savaşında, moğolları dünyada ilk kez yenmişlerdir.
  4 ...
  #786817 :)
 4. 4.
  yavuz un top ateşi üstünlüğü ile yendiği, ateşli silahları savaş mertliğine aykırı sayan bir devlettir.
  çağ için biraz fazla türk kalmışlardır.

  (bkz: kölemenler)
  2 -1 ...
  #2084674 :)
 5. 5.
  doğudaki moğol tehlikesini savuşturan ve (bkz: mansure) meydan muharebesiyle orta doğudaki haçlı kalıntılarına son veren devlettir.
  2 ...
  #2992573 :)
 6. 6.
  diğer türk devletlerinin aksine taht'a en güçlü kumandanın çıktığı türk devletidir.
  3 -1 ...
  #2992591 :)
 7. 7.
  resmi adı türkiye olan devlet.*
  2 ...
  #4272591 :)
 8. 8.
  (bkz: memlükler)
  ...
  #4942904 :)
 9. 9.
  * (bkz: emcükler)
  -5 ...
  #4942965 :)
 10. 10.
  bildiğin arap devletidir. bir kaç yöneticisi türk diye bir ülke türk devleti olmaz. yönetim kadrosunde oldukça çerkez de mevcutmuş. merak ediyorum çerkezler memlüklülere çerkez devleti diyorlar mıdır?
  2 -9 ...
  #4942981 :)
 11. 11.
  devletin resmi adı ed devlet-üt türkiye'dir.
  2 ...
  #7666455 :)
 12. 12.
  12. yüzyıldan itibaren anadolu batılılar tarafından türkiye (turcia) olarak isimlendirilse de resmi olarak türkiye adını ilk kullanan devlettir. kıpçak türkleri tarafından yönetilmişlerdir. 14. yüzyılda iktidar çerkeslerin eline geçtiği halde çerkesler kendi aralarında türkçe konuştukları ve türk adetlerini benimsedikleri için türk devleti kimliğini kaybetmemişlerdir. osmanlı merkezli tarih anlayışımız yüzünden tarih derslerinde safeviler ve timurlular gibi üvey evlat muamelesi görürler.
  6 ...
  #7883718 :)
 13. 13.
  ismi türkçede kölemen devleti olarak da geçen devlet.
  ...
  #7889532 :)
 14. 14.
  tarih sahnesinde önemli bir yeri olan türk devletidir. azınlığın, ait olmadıkları bir çoğunluk milleti yönetişi, israilde dahi ilgi çekmiş olacak ki, memlüklere ait en fazla kaynak israilde bulunmakta ve ciddi şekilde devlet yönetimi konusunda israilce model alındığı düşünülmektedir.
  ...
  #8069871 :)
 15. 15.
  bir türk devletidir. şanlı bir türk devletidir hem de. ama nedendir bilinmez altın ordu'yu, ak hun'u bile barındıran cumhuriyet forsunda yer almaz. devlet daha sonra çerkezlerin eline geçmiştir. osmanlı'nın yıktığı zamanda devletin başında çerkezler vardı. yani türk memlükleri ve çerkez memlükleri diye iki döneme ayrılır.
  osmanlı devletinden daha ileri de bir kültürü var idi. en ünlü kumandanı baybars bir kıpçak türk'üdür.
  2 ...
  #8069903 :)
 16. 16.
  eyyubileri yıkarak kurulan türk-çerkes devletidir. moğolların ilerleyişine son vermiş haçlı ordularını yenilgiye uğratmıştır. tarihte türk adıyla kurulan ikinci türk devletidir, mısırın devlet ül etrak olarak anılmasına neden olmuştur. hükümdarlık bir hanedana ait görülmemiş sık sık el değiştirmiştir. safevilerde sonra sıranın kendilerine geldiğini anlayıp askeri hazırlık yapmışsalarda osmanlı ya karşı yenilmekten kurtulamamışlardır.
  ...
  #8493459 :)
 17. 17.
  Her komutanın hükümdarlık için hakkı olan devlet. Bu yüzdendir ki askeri bir devlettir ve Osmanlı imparatorluğu'ndan çok hükümdarları vardır. ayrıca yönetimi türklerin elinde olmasında rağmen halk türk değildir.
  1 ...
  #8869584 :)
 18. 18.
  Osmanlı devletinin ridaniye ve mercidabık savaşları sonunda yıkılışını hazırladıkları devlettir.
  (bkz: memlükler)
  (bkz: kölemenler)
  ...
  #9509516 :)
 19. 19.
  amerikada ordu kılıçlarına isim veren türk kavmidir.
  1 ...
  #9509530 :)
 20. 20.
  güçlü ve acımasız bir orduya sahip olduğu rivayet edilen başkenti kahire olan devlet. öyle ki mısır'ı fethettikten sonra memlük sultanı su kemeri yapılmasını emretmiş afrika'nın çeşitli bölgelerinden köleler getirtmiştir. kölelerin yetersiz kalması ile tüm halkın su kemeri inşaasında çalışmasını zorunlu kılmıştır.

  kahire'nin kalbine nil nehrinden taşınan sular önce saraya hizmet vermiştir. halkın güçsüz düşmesi hastalıklar gibi etkenler kendini yavaş yavaş gösterdiğinde memlük sultanı şehrin her bir köşesine su depoları kurdurtmuş. bu depoların başlarına birer memur atayarak insanlara temiz su dağıtılmasını sağlamış böylece avrupa'nın pislikten ve hastalıktan kırıldığı bir devirde kahire halkı oldukça sağlıklı kalmıştır.

  nil nehri kıyısına kurulan, hayvan gücü ile çalışan bir hidrofor sistemiyle, temiz su kemerlerden akarak tüm şehre hayat vermiştir. halkın faydalandığı depolara ise suyu askerler taşırdı. keçi derisinden yapılma 50 kiloluk çantalarda günde 5 km yol katederek şehirdeki depolara su takviyesi yaptıkları biliniyor.
  ...
  #12998719 :)
 21. 21.
  osmanlıdan sonra türklerin tarihte kurduğu 2.devlet impratorluktur. moğolları yenebilmişler ve haclı artıklarını temizlemişlerdir. tabi daha sonra osmanlı büyür büyür ve yavuz gelir bunları yıkar. bunların yıkılması gerekliydi. çünkü memlükler çok zayıflamıştı ve halifelik bunlarda olmasına rağmen yemen e çıkan portekizlilerle savaşmayı göze alamadılar. sonra osmanlı gelip memlükleri yıkar ve hicaz bölgesini hakimi altına alır. portekizliler osmanlı ile savaşmayı o dönem göze alamaz karada ve yemenden çekilir.
  ...
  #12998736 :)
 22. 22.
  resmî adı türkiye devleti olan mısır merkezli devlet.
  1 ...
  #14010575 :)
 23. 23.
  (bkz: mısır/#14010989)
  ...
  #14011047 :)
 24. 24.
  okullarda öğretildiğinin aksine mısır'da kurulmuş basit bir arap devleti değildir.

  1517 ridaniye savaşı ile i. selim tarafından yıkılıdığı dışında hakkında nerdeyse hiç bilgi verilmemektedir.

  bu devletin özelliği, orta çağda hanedanlık ile değil, ordu aristokrasisi ile yönetilen ender devletlerden biri olmasıdır.

  bu devletin temeli selahaddin eyyübi'nin eyyübi devletini kurmasıyla atılmıştır. bir türk olan selahaddin'in soyu olan eyyübi hanedanlığı tarafından yönetilen eyyübi devleti 1250 yılında son eyyübi hükümdarının da ölmesiyle el değiştirmiştir. son eyyübi hükümdarının karısı memlük aristokasisinden bir komutan ile evlendirilmiş, böylece devlet yönetimi kölemenler diye de bilinen ve abbasi devletinde kölelikten komutanlığa yükselmiş müslüman türklerin oluşturduğu memlük aristokrasisinin eline geçmiştir.

  bu devlette hükümdar, askerler arasında yapılan bir seçimle belirlenmekteydi.

  tarihte moğol istilasını durdurabilen tek devlet de memlük devleti olmuştur.

  çağının çok ilerisinde olan bu devlet barış isteğine rağmen osmanoğulları hanedanlığı tarafından yıkılmıştır.
  4 ...
  #15203017 :)
 25. 25.
  türk sıfatını kullanan ikinci türk devletidir.
  (bkz: ed-devlet üt-türkiye)
  -1 ...
  #15203114 :)