1. 31.
  mohdi: gel
  bozo: kız çocuğu
  mucoye: nasılsın?
  kaye: iyiyim
  2 ... essah mi
 2. 32.
  gürcüceyle benzerlikleri olan dil.
  1 ... raanaa
 3. 33.
  Doğu Karadeniz Bölgesine ait Trabzon, Rize ve Artvin illerinin bir kısmaında konuşulan Gürcü diline benzeyen yapay bir dildir.
  1 -1 ... sanalx28
 4. 34.
  kimileri kabul etmese de toplumların evriminde azalarak yok olacak dildir. Dil yaşayan bir varlıktır, toplumsal hayatta, bilimsel hayatta, edebi hayatta toplumun geneli tarafından kullanılmazsa üstel olarak yok olma yolunu tutar. Türk kültürü Türkiye'de kimileri çok ezici bir gerçek olmasına rağmen kabul etmek istemese de medeniyetin kültürüdür. Dili de haliyle ticaretin, bilimin, edebiyatın, toplumsal ilişkilerin dilidir. Sen tutup lazcayı anadil olarak yaşatmak istiyorum dersen şehirleşmiş, medeni hayatla arana sınırını koymuş olursun. Kürtlerin bu zamana kadar dillerini iyi kötü korumasının nedeni dillerini bilinçli bir şekilde yaşatma çabaları değil; medenileşememeleri, şehirlere yerleşenlerin de gerçekten şehirleşememeleri kendi küçük komunitelerinde feodal ve köylü hayatlarını devam ettirmeleriyle alakalıdır. inatla savundukları dil geyikleriyle de ne medenileşecek ne de şehirleşeceklerdir hem kendilerine hem ülkelerine hem de Türklüğe zarar vermeye devam edeceklerdir. bir avuç laz'ın anadilimi yaşatmak istiyorum çırpınışları lazları daha kötü duruma sokacaktır.

  Ayrıca Lazcanın anadili olduğunu iddia edenlerin büyük büyük büyük çoğunluğu yalan konuşmaktadır. lazların yaşadıkları bölgelerdeki nüfusun azlığı, göç ettikleri yerlerde isteseler de içine kapanık bir sosyal yapı oluşturamayacak kadar az olmaları lazca'nın küçük mü küçük bir azınlığın anadili olduğunun ve ister istemez yok olacağının kanıtıdır.

  Ayrıca Kafkasya'nın karışık halklarından olduğu için lazlar binlerce yıla uzanan bir tarih uydurmalarına gerek yoktur. düzenli bir şekilde göç, değişim, fetih, değişim, işgal, değişim, göçe maruz kalmış bölgede hiçbir küçük ve zayıf etnik topluluk tarihlerini olabildiğince katışıksız bir biçimde 500 yıl öncesine bile taşıyamaz haliyle dillerini de taşıyamazlar. Türk olarak yani tarihin gördüğü en büyük ve en kudretli milletlerden biri olarak kimi yerde tıkanıyorsam, tarihsel kopukluklar yaşıyorsam ve tarihimi tam manasıyla yazamamışsam,lazların veya herhangi zayıf kafkas etnik topluluğunun bunu yapmasına imkan yoktur.
  2 -2 ... selim pusat
 5. 35.
  Türkiye'nin Doğu Karadeniz kıyı şeridinde Rize ilinin Pazar ilçesinde bulunan Melyat Deresi'nden itibaren ve Gürcistan'ın Türkiye' ile paylaştığı Batum'daki Sarp köyüne dek yaşayan Laz halkı tarafından konuşulan ve eski Kolhis dilinin devamı olduğu sanılan, Zanik bir Kafkas dilidir.

  150 bin - 250 bin kişi arasında konuşulduğu sanılmaktadır.
  ... tanura
 6. 36.
  Devlet iktidarının 'akıllı adamları' da çok iyi bilirler ki, Kürtlerin hakları teslim edilirken, diğer halkları 'görmemek', örneğin yirmi yıldan fazla bir süredir, barışçıl - demokratik yöntemler ve araçlarla kültürel hakları için mücadele eden Lazları yok saymak, vahim sonuçlar üretmeye aday ciddi bir hata olmaktadır..

  benim kürd'üme trt 6,
  laz'ıma hes..
  -1 ... spratt
 7. 37.
  miskva nın güzellik anlamına geldiğini öğrendiğim, çok çok merak ettiğim bir dil.
  ... psycheninreenkarnesi
 8. 38.
  eski bir halk dilidir. eski kohlis dilinin devamı sanılan dil aslında kafkas dilidir. en büyük özelliği tüm kelimeler sesli harf ile bitmesidir. karadeniz yöresine ait bir dil olarak bilindiği halde marmara bölgesindeki bazı vilayet köylerinde de konuşulmaktadır.
  ... lazuribere
 9. 39.
  güzel bir dildir neşelidir .
  ... darhejiroke
 10. 40.
  dünyanın herhalde en fazla yuvarlanarak konuşulan dili fransızcayla beraber. ağızları nasıl o şekilleri alıyor insan merak etmiyor değil. bi de bu adamlar normal türkçe'yi de zor konuşuyor. çok garibime gidiyor. laz şivesi bence daha zor. daha çok rize ve artvin'de vardır bunu konuşabilenler.
  ... buyuk resim gorucu