Advertisement

 1. 1.
  1.Yol gösteren,tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse,rehber.
  2.Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren,yol yöntem gösteren kitap vb.
  3.Evlenecek olan erkek veya kadına eş bulan kimse.
  4.Mecazi Ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren, ışık tutan kimse.
  5.Denizcilik Kılavuz kaptan.
  6.Sinema Makaradaki filmlerin başında ve sonunda yer alan,filmin alıcı,yıkama aracı,basım aracı,gösterici vb. araçlara takılıp çıkarılmasında kolaylık sağlayan, asıl film için pay bırakan çeşitli renklerde film parçası.
  7.Teknik Somun veya boru içine yiv açmakta kullanılan araç.
  8.Teknik Dar ve uzun bir yerden tel,kablo gibi bükülebilen bir şey geçirilirken bunların ucuna bağlandığı sert nesne.
  3 ... italiano
 2. 2.
  (bkz: karga)**
  3 ... redwinemania
 3. 3.
  (bkz: kılavuzu karga olanın burnu boktan çıkmaz)
  1 ... atan alir spor
 4. 4.
  Okçuluk müsabakalarında ilk atılan ok.
  ... sulh
 5. 5.
  deveye göre eşek.
  2 ... simsiyah
 6. 6.
  Kılavuz kelimesi ise, Türkçe kökenlidir ve rehber, yol gösteren anlamındadır. En eski sözlüğümüz olan Divanü Lügati't-Türk'te bu kelime kulabuz biçiminde geçer. (X. yüzyıl) Daha sonraki eski metinlerde kulaguz, kulavuz biçimleri de yer alır. Nehcü'l-feradis adlı eski eserde kelime kulavuz biçiminde bulunur. Geçtiği cümle şöyledir: Bizge (bize) bir kulavuz gerek (23. s. 11. satır) Günümüzde ise bu kelime uyuma girmiş ve kılavuz olmuştur. Bu kelimeyi batı kökenli sanıp ilk hecesindeki ı sesini düşürerek yanlış olarak klavuz, klâvuz yazanlar az değildir. Bazı kitap, dergi adlarında ve makale başlıklarında da kılavuz kelimesinin klavuz biçiminde yazıldığını görmekteyiz.

  kaynak:
  doğru yazalım doğru konuşalım
  Prof. Dr. Hamza ZÜLFiKAR
  http://www.tdk.gov.tr/TR/...49816B2EF073F52E6932F1252
  4 ... thedewil
 7. 7.
  bir bilge karasu romanı.
  ... yasak merve
 8. 8.
  1 Nisan 2004 te yayın hayatına başlayan ve Büyük Harf yayıncılık tarafından yayınlanan ve şu anda 45. sayısı (aralık 2006) çıkmak üzere olan Aylık kültür dergisi. benzeri olan yayınlardan çok daha nitelikli ve kapsamlı sadece istanbul değil diğer büyük illerdeki kültürel yaşamla ilgili ip uçları da veren okunması tavsiye edilecek dergi.
  Genel Yayın Yönetmeni Eren Safi
  Yazı işleri Müdürü Turan Kandemir.
  http://www.buyukharf.com
  1 ... necromancer
 9. 9.
  niğde, bor'a bağlı bir köy.
  ... dalton ana
 10. 10.
  bilge karasu nun bilge romanı.
  ilk okumada arkadaşımla beraber bir okuma deneyi yaptık.
  gayet ciddi bir şekilde, kitabın içindeymiş gibi okuyacaktık.
  hatta kurguya sadık kalarak küçük bir yolculuk yapmayı bile planladık.

  şimdi bunların kitapla ne alakası vardı diyeceksiniz.
  ben de diyorum ki o zaman kılavuzdan:

  "işte tümü bir oyun belki, ama bu oyundaki taşlardan biri, yalnız biri, ben, neyi oynadığımı bilemiyorum. Oyundaki yerimi bilmek şöyle dursun, birilerinin beni oynatıp oynatmadığını da kestiremiyorum.
  Ölümden de kaygılandırıcı olan, dönülmez olan durum, bu muydu acaba?" *
  3 ... oyuncakdunya