1. 1.
  hazreti ali, ebu talib'in ogludur. hicretten yirmi üc yil önce dogmus (m. 599), altmis üc yil yasamistir. hazreti muhammed'in amcasinin ogludur. 8 yaşında müslüman olmuş ve müslüman olana kadar puta tapmayı reddetmiştir bu nedenle kendisine 'keremüllahi veche' denilmiştir.
  hz. ali, hz. muhammed'in ölümü üzerine halife olan ebubekir'e önce biat etmedi. fakat daha sonra islam birliginin bozulmamasi icin onun devlet baskanligini kabul etti. ücüncü halife osman'dan sonra, halkin istegi ile halifeligi kabul etti.

  haricilerden mülcemoglu, hz. ali camide namazini kilarken alnindan hancerle vurmuş ve bu olay neticesinde vefat etmiştir.
  18 -3 ... komandost
 2. 2.
  Devlet yönetici ve memurlarının nasıl davranmaları gerektiği konusunda şu yönetmeliği hazırlamıştı.

  1. Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın .

  2. Müslüman olsun olmasın herkese aynı davranın. Müslümanlar kardeşleriniz, müslüman olmayanlar ise sizin gibi bir insandır.

  3. Affetmekten utanmayın. Cezalandırmada acele etmeyin. Emriniz altında bulunanların hataları karşısında hemen öfkelenip kendinizi kaybetmeyin .

  4. Taraf tutmayın, bazı insanları kayırmayın. Bu tür davranışlar sizi zulme ve despotluğa çeker.

  5. Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat edin.

  6. Doğru, dürüst ve nazik kişileri seçin ve çıkar ummadan ve korkmadan acı gerçekleri söyleyebilenleri tercih edin.

  7. Atamalarda araştırma yapmayı ihmal etmeyin.

  8. Haksız kazanç ve ahlâksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyin.

  9. Memurlarınızın hareketlerini kontrol edin ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanın.

  10. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap verin.

  11. Halkın güvenini kazanın ve onların iyiliğini istediğinize kendilerini inandırın .

  12. Hiç bir zaman vaadinizden ve sözünüzden dönmeyin.

  13. Esnaf ve tüccara dikkat edin; onlara gereken önemi gösterin, fakat ihtikâr, karaborsa ve mal yığmalarına izin vermeyin.

  14. El işlerine yardım edin; çünkü bu yoksulluğu azaltır, hayat standardını artırır.

  15. Tarımla uğraşanlar devletin servet kaynağıdır ve bir servet gibi korunmalıdır.

  16. Kutsal görevinizin yoksul, sakat ve yetimlere bakmak olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Memurlarınız onları incitmesin, onlara kötü davranmasın. Onlara yardım edin, koruyun ve yardımınıza ihtiyaç duydukları her zaman huzurunuza çıkmalarına engel olmayın .

  17. Kan dökmekten kaçının, islâm'ın hükümlerine göre öldürülmesi gerekmeyen kimseleri öldürmeyin.

  Hz. Ali bütün bu emirleri kendi nefsinde eksiksiz uygulayan bir halifeydi. Beş yıllık halifeliği çok önemli olaylarla, savaş ve sıkıntılarla geçmişti. Fitnelere karşı sonuna kadar doğru yoldan sabırla mücadele etmek istedi sonunda şehid oldu.

  (bkz: aşere i mübeşşere)
  31 -1 ... white pages
 3. 3.
  bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum lafının sahibi
  14 ... imitasyon
 4. 4.
  kendisi cok güclü bir kişi olup rivayete göre savasta kaleden söküp düsmanları ezip öldürmede kullandığı kapıyı savas bittikten sonra oraya giden bir grup adam kaldıramamıslardır bundan dolayıdırki (heralde) kendisine allahın aslanı denir..
  11 -1 ... imitasyon
 5. 5.
  'sen kendini bir zerre sanırsın, oysa senin içinde alem gizlidir.'
  22 ... louis cyphre
 6. 6.
  ilk müslüman erkektir
  (hz. ebu bekir es-sıdk ilk yetişkin müslüman erkektir, hz. ali ebu turab ise 10, 12 veya 13 yaşındayken müslüman olmuştur)

  efendimizin ehl-i beytindendir (hz.ali, hz.fatma, hz.hasan, hz.hüseyin yani efendimiz tarafından aba altına alınanlar)

  şah-ı merdandır yani velilerin şahıdır

  ebu turab yani, toprağın babasıdır (efendimiz tarafından verilen isimdir)

  keremullahu vechehu yani, hiçbir zaman put(lar)a tapınmayandır

  haydar-ı kerrar yani, dönerek yeniden saldırandır

  Allah'ın arslanıdır:

  rivayete göre miraçta hz. muhammed hakka yükselirken bir aslanla karşılaşır ve ürker;
  cebrail ALEYYiSSELAM bunun üzerine ''korkma ey muhammed aslan senden bir hatıra ister der''
  bunun üzerine hz. muhammed parmağındaki yüzüğü aslana atar, aslan yüzüğü ağzına alıp gider. hz. muhammed miraçtan dönüp sahabeye miracı anlatırken hz. ali mescide girer ve ağzındaki yüzüğü çıkartıp hz. muhammed'e geri verir. allah'ın aslanı lakabı işte burdan gelmedir.

  ilmin kapısıdır, Allah'ın doksandokuz isminden birisi olan el-alim sıfatının kendi esma terkibinde ağırlıklı olarak yer alması sebebiyle surete bürünmüş ilimdir,

  efendimizin hadisinde belirttiği gibi insanlığa kurtuluş içi bıraktığı birisi diğerinden uzun iki ipten, (kur'an ve ehl-i beyt) ikincisinin, efendimizden sonra gelen reisidir.

  savaşçı ve devlet adamı kişiliğinin haricinde mükemmel bir şair ve hatiptir aynı zamanda:

  'ilacın sendedir de farkında olmazsın
  derdin de sendedir fakat görmezsin
  sanırsın ki sen sade küçük bir cisimsin
  oysa sende dürülmüş en büyük alem'

  ilim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı

  haksızlığın karşısında eğilmeğiniz,
  hakkınızla beraber şerefinizi de yitirmiş olursunuz

  gözümdeki perde kalksa da yakinim artmaz

  bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum

  insan dilinin altında gizlidir

  hz. peygamber tarafından 'cennet gençlerinin efendileri olarak adlandırılan hasan ve hüseyinin babası ve en hayırlı 4 kadından (meryem, asiye, hatice ve fatma) biri olan hz. fatma'nın kocasıdır.

  hadis-i şerife göre (ali, bütün peygamberlere gizli gönderildi, ama bana açık gönderildi) şeriatın surete bürünmüş halidir, (ki bu gerçekten batini bir ilimdir)

  gene hadis-e göre 'konuşan kur'an' yani kuran'i natikdir

  ali şeriati ya göre 'muhalefette muhafazakarken iktidarda devrimci' olan tek liderdir..

  hadis'i şerife göre:
  la fetta illa ali la seyfa illa zülfikar yani aliden başka yiğit zülfikardan başka kılıç yoktur

  şiiler tarafından benimsenen 12 imam öğretisinin ilk imamıdır

  tüm tarikatlarda allah'a vasıliyet silsilesinin en başında bulunan şahıs (sadece, 3 kola ayrılmış nakşiliğin tek bir kolu hz. ali yerine hz ebu bekir es-sıdk'tan (peygamberlikten sonra bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe) el alır.

  'insanlar Allaha çeşitli yollardan ulaşırlar, sen aklı ile yaklaşanlardan ol' hadisinin müsebbibi olan Hz Ali hakkından gene peygamberimizin 'benden olmayan aliden aliden olmayan benden değildir' hadisi mevcuttur. 'ben ilmin şehriysem ali'de o şehrin kapısıdır, Ali'den geçmeden bana varamazsınız' buyuran peygamberimizin ölümünün ardından son halife olarak başa geçen Hz Ali ile birlikte asr-ı saadet de sona ermiştir.

  Allah hepimize onların yolundan gitmeyi nasib etsin...
  59 -5 ... fena halde leman
 7. 7.
  (bkz: zülfikar)
  4 ... esprimakinasi
 8. 8.
  "hazir olana tercihte bulunma, hazirda olmayana da reddetme hakki yoktur." kelaminin sahibi yuce ruh...
  9 -1 ... forsa
 9. 9.
  Hz. Muhammed' in:"Lahmike lahmi demmike demmi"*dediği amcasının oğlu, damadı, tek yoldaşı.."Kur' an fatihada gizlidir, fatiha besmelede, besmele b' de. Ben de o b ni,n altındaki noktayım." der Hz. Ali.
  Hz. Muhammed Kırklar Cemi' ne sonradan girer, kapıda bir aslanla karşılaşıp, ürker. O anda Cebrail yetişir ve hatemini aslanın ağzına vermesini söyler.* Ve Hz. Muhammed ceme girer. Yani Hz. Ali Allah' ın aslanıdır. Yavuz Sultan Selim' in bektaşi tarikatına mensup babasını öldürdüğünde aldığı beddua sonucu sırtında çıkan ve ciğerini görerek ölmesine neden olan çıban, şir çıbanı adını Hz. Ali' den alır.
  8 -6 ... gammaze
 10. 10.
  Hz. Muhammed' in dişinin kırılıdığı savaşta, farklı cephede olmasına rağmen, enrikdiya Ali * yetişip toprak peygamberişn kanıyla bereketsiz olmasın diye beyaz sarığına sürerek kerametini gösteren bu sayede sarığı kırmızıya boyanan ve kafirin korkudan: "Kızılbaş geliyor." diye bağırdığından dolayı Alevilerin Kızılbaş olarak da anılmasına sebep olmuş şah-ı merdan.
  16 -1 ... gammaze