1. 1.
  (bkz: doğu) türkülerinin biraz daha uzun hava biraz daha ağıt yakma şeklinde olanlarına verilen genel addır..

  Bir de bunu kız ismi olarak kullanan aileler vardır ki ne kadar şanslıdır onların kızları..Gazel gibi bir ismi taşımak herkese nasip olmaz..kesinlikle kişiliği etkileyecek ve belki türkü gibi bir hayat yaşatacaktır bu isim sahibine..
  3 -1 ... rasko
 2. 2.
  Bir cemal süreya şiiri

  Ben nice gözle nice denizle nice gazelle
  Rimle gördüm rümle bildim rimle yaşadım seni

  Sen ne iyiydin güzeldiysen de çirkindiysen de
  Kocan ne iydi sonra Niyde ilinde gökyüzüleri

  Sonra ilk çağlar savaşlarında para ve Babil
  Dilber derebeyleri haraca bağlayan aşkımızı ekmeğimizi

  Sonra bulunmaz hint kumaşı lafbilirliğindi
  Beni yüzyıllık kümesine dadandıran tilki

  Tüy aldım ki evrende kalkıp gitmeleri özetliyorsun
  Seni bilmek ne uzun kelime ne acaip ilgi

  Ama ben nice gözle nice denizle nice gazel
  Lerimle gördümlerimle bildim lerimle becerdim o işi.
  3 ... farabi
 3. 3.
  "Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

  Kamû bîmârınâ cânan devâ-yî derd eder ihsan
  Niçin kılmaz banâ derman benî bîmâr sanmaz mı

  Gamım pinhan dutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
  Desem ol bî vefâ bilmen inânır mı inanmaz mı

  Şeb-î hicran yanar cânım töker kan çeşm-i giryânım
  Uyârır halkı efgaanım karâ bahtım uyanmaz mı

  Gül'î ruhsârına karşû gözümden kanlu âkar sû
  Habîbım fasl-ı güldür bû akar sûlar bulanmaz mı

  Değildim ben sanâ mâil sen etdin aklımı zâil
  Bana ta'n eyleyen gaafil senî görgeç utanmaz mı

  Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bû ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı"

  şeklindeki örneklendirilen, divan edebiyatının en yaygın kullanım şekli.
  3 ... sulh
 4. 4.
  (bkz: gazelhan)
  ... pilotmont
 5. 5.
  en güzel beyitine "beytu'l gazel" denilen şiir türü...
  1 ... balta
 6. 6.
  Geçen hafta itibariyle Divan Edebiyatı hocasının ceza olarak ezberlemem için çaktığı 3 adet şiir.

  (bkz: gazel çakmak)
  (bkz: gazellenmek)
  1 ... dejavu38
 7. 7.
  cananı benim sevdiğimi can bilir ancak
  gönlüm dileğin dünyada canan bilir ancak

  bildim hem akl ile hem ilm ile hakkı
  şöyle bildim onu ki kuran bilir ancak

  ibdal oluben beyliğin eden arifi gör ki
  bu saltanatın kadrini sultan bilir ancak

  kim aşk denizine dalıp gark olagörsün
  bu aşk denizinin bahrini umman bilir ancak

  ey saki getir devr-i ayağın tozu ile sun ki
  bu devr-ayağın devrini devran bilir ancak

  işret meclisine gelip giden meyler içilir
  pinhane çeker şöyle ki şeytan bilir ancak

  hiç kimse Nesimi sözünü fehm edebilmez
  bu kuş dilidir bunu süleyman bilir ancak *
  ... mulayim
 8. 8.
  bilinen ilk din dışı gazel yazarı için
  (bkz: kadı dehhani)
  ... diyonsos
 9. 9.
  iran edebiyatı'ndan aldığımız aşk, kadın, şarap konulu manzum eserlerdir. daha sonra tasavvufi türde de yazılmıştır. 15 beyiti geçmişse "mutabbel gazel" adını alır. hikemi, aşıkhane, şuhane, rindane gibi çeşitleri vardır.
  ... headacheda
 10. 10.
  kasidelerle nazım birimini beyit olması ve uyaklanışının aynı olması dışında benzerliği olmayan divan edebiyatı nazım şeklidir.
  ... minti