1. 1.
  On beş beyitten az olmayan,bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı şiir türü.
  3 ... italiano
 2. 2.
  beyit sayısı 33 ile 99 arasında değişir.
  1 ... haziran
 3. 3.
  (bkz: hürriyet kasidesi)
  ... yasak merve
 4. 4.
  en güzel beyitine beyt-ül kasid, şairin adının geçtiği beyite de taç beyit denilen övgü şiiridir. nesib, tegazzül, girizgah, medhiye, fahriye, dua gibi bölümleri mevcuttur.

  (bkz: peki bu bilgi gercek hayatta ne isimize yarayacak)
  ... kerrat cetveli
 5. 5.
  dönemin sultanlarını ,padişahlarını övmek amacıyla 33 ile 99 beyit arasında yazılan yazılardır, kasidenin kendi içinde bolumleri vardir ,
  nesib :şiirin giriş bölümü ,15-20 beyitten oluşur tabiat ve aşk konuludur

  girizgah: şairin yazmış olduğu şiir hakkında ilk başladığı bölümü oluşturu,

  methiye: şiirin dönemin büyüklerini övmek amacıyla yazdığı bölümdür.

  tegazhül: kasidenin içerisinde şarini ölçüsüyle gazele benzeyen kasidenin bir bölümüdür

  fahriyye:şairin kendisini övdüğü bölüm

  dua: şairin şiiri bitirdiği son bölündür ve kim için yazmışsa yazdığı kişiye dua ettiği bölümdür.
  ... sinek_sidiği
 6. 6.
  bir orhan veli şiiri. şöyledir:

  kaside

  Elinde Bursa çakısı,
  Boynunda kırmızı yazma;
  Değnek soyarsın akşamlara kadar,
  Fulya tarlasında.

  Ben sana hayran,
  Sen cama tırman.
  1 ... thedewil
 7. 7.
  en ünlülerinden biri de (bkz: su kasidesi)dir.
  ... minti
 8. 8.
  tevhid, münacat, naat, methiye, hicviye, mersiye gibi çeşitleri olan edebi tür.
  ... headacheda
 9. 9.
  bazen şairlerin geçim kaynağı da olmuş nazım biçimidir. divan edebiyatına siyasetin de girdiğinin bir göstergesidir.
  ... minti
 10. 10.
  arap edebiyatından iranlılara, iranlılardan da bize geçmiş olan bir nazım şeklidir. genel anlamda bir kişiyi övmek ve yermek için yazılmıştır. kafiye şekli aa- ba- ca... şeklindedir. genellikle 33-99 beyit arasında değişmektedir. ilk beyitine matla, son beyitine makta denir. en güzel beyitine beytü-l kasid denir. şairin adının geçtiği beyite tac beyit denir. bölümleri: 1- teşbib veya nesib, 2- girizgah, 3- methiyye,
  4- fahriyye, 5- tegazzül, 6- tac, 7- dua' dan oluşmaktadır.
  /*1-tevhid, 2- münacat, 3- naat, 4- methiye, 5- hicviye,
  6-fahriye, 7- mersiye konularını işler.
  saçma ey göz eşkden gönlğmdeki odlara su
  kim bu denlü dutuşan odları kılmaz çare su...
  fuzuli/su kasidesi
  ... unique270