Advertisement

 1. 1.
  Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü.
  Yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı.
  ... italiano
 2. 2.
  taviz vererek taviz almaya yarayandır.
  2 ... trinfr
 3. 3.
  abd nin dışişleri eski bakanı henry kissinger in mutlaka okunması gereken kitabıdır.dünyada işlerin nasıl yürüdüğünün ve dünyanın jandarmalığına soyunan abd nin olaylara hangi pencereden baktığının kısa bir özetidir bu kitap.
  1 ... cennettekinurilerdenbiri
 4. 4.
  Bir hükümetin belli konulardaki kanı ve görüşlerini doğrudan doğruya öteki devletlerin karar vericilerine iletmesi sürecidir. Diplomasinin bir görüşme sanatı olduğu da söylenir. Modern anlamda diplomasinin Kuzey italya'da doğduğu kabul edilmektedir. XII. yy.'dan itibaren burada küçük kent devletleri görülmektedir.

  Bunlar arasında diplomasinin gelişmesine en fazla katkıda bulunan Venedik Cumhuriyeti idi. Venedik Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle geniş ticaret ilişkileri içinde bulunması ve Bizans ile temas halinde olması, bu devleti "elçiler okulu" durumuna getirmiştir. XVII. ve XIX. yüzyıl Avrupa'sında altın çağını yaşayan klasik diplomasi, çağımızda eski önemini kaybetmiş, buna karşılık yeni bazı diplomasi türleri ortaya çıkmıştır. Bunlar konferans diplomasisi, parlamenter diplomasi, sessiz diplomasi, zirve diplomasisidir.
  1 ... lilith
 5. 5.
  (bkz: diplomat)
  if a diplomat says yes it means maybe
  if he says maybe it means no
  if he says no it means he is not adiplomat.
  2 -1 ... letranger
 6. 6.
  devletlerin, "bizim olan bizimdir sizin olan müzakere edilebilir" anlayışı.
  2 ... hezarfen hariciyeci celebi
 7. 7.
  eski yunanca 'diploma' yani ikiye katlamak sözcüğünden doğmuştur. eski yunan ve roma'da devletlere arasında gerçekleşen olayların kayıtlarının tutulduğu belgelerin şeklinden dolayı bu ad verilmiştir. zamanla bu belgelerin düzene sokulması ve anlaşılması için katiplere ihtiyaç duyulmuş ve 'diplomasi' ortaya çıkmıştır. batı'da diplomasi kavramını ilk kez 1796 yılında edmund burke adlı bir ingiliz devlet adamı kullanmıştır. *
  ... hesperos
 8. 8.
  osmanlıca tanımı şöyle olan şey.

  hukuk ve münasebatı beynel milel ise milletlerin yekdiğerleri ile olan münasebatı beynel milel öyle tesadüfi bir yolda cereyan etmeyip kavanin, mu'ahedat, mukavelat, ve şera'ite tabidir. bu münasebat enva'i muhtelifeyi ez-an-cümle ticari, sına'i, siyasi münasebatı hem-civari ve sa'ireyi havidir.
  ... hezarfen hariciyeci celebi
 9. 9.
  zor zanaattir. satranç oynamaya benzer. yaptığınız hamlenin en az dört beş adım ötesini görebilirseniz karşı tarafa hissettirmeden büyük zafere ulaşabilirsiniz. diplomasi doğru strateji ile uygulandığında devletlerin her anlamda olumlu yönde gelişmesine sebebiyet verir.
  1 ... yorumsuz
 10. 10.
  heroes of might and magic 3 de bir skill(yetenek).
  ... warmth of winter