1. 1.
    4. murat 'tan sonra osmanlı tahtına geçen padişahtır. uzun süre sarayda kapalı kalmasından dolayı akli melekelerini yitirmiştir. şehvet düşkünü yeteneksiz bir padişahtır. tahta çıkarıldığı zaman akli dengesi büsbütün bozulan birinci ibrahim bir sahtekarın etkisinde kalarak ehliyetli kişileri yönetimden uzaklaştırmış ve kimilerini boğdurmuştur. Bunlar arasında hanya fatihi yusuf paşa 'yı bile sefer dönüşünde hediye getirmediği için boğdurtmuştur. imparatorluğun yeniden sarsılmasına sebebiyet vermiştir.
    ... martyns
  2. 2.
    (bkz: birinci ibrahim)
    ... usualsuspects