1. 1.
  islamiyetten sonra türk edebiyatının ilk eseridir. yusuf has hacip tarafından bilim dilinin arapça, edebiyat dilinin farsça olarak yaygın kullanıldığı dönemde türkçe yazılmıştır.
  genel olarak, toplumun ve devletin mutlu ve huzurlu olabilmesi için gerekli olan kurallardan bahseder.
  2 ... siberr
 2. 2.
  anlamı mutluluk veren bilgi olan , islamiyet etkisinde gelişen türk edebiyatına geçiş eserlerinden biridir. 11 yy da yusuf has hacip tarafından yazılmıştır.
  3 ... witch
 3. 3.
  (bkz: ehrimen)
  1 -1 ... veritaserum
 4. 4.
  Mutlu Olma Bilgisi anlamına gelen Kutadgu Bilig, insana her iki dünyada da tam manasıyla kutlu olmak için gereken yolu göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Birbirleriyle çok sıkı bağlı olan birey, toplum ve devlet hayatının ideal bir şekilde düzenlenmesi için gereken anlayış, bilgi ve erdemlerin ne olduğu; bunların ne şekilde elde edileceği ve nasıl kullanılacağı üzerinde duran şair-düşünür, bununla kendi devrinde gündelik hayatın üstüne yükselenlerin düşüncelerine tercüman olmuştur. Ama o, iyi olmaları için mevki sahiplerine tatsız mecazlarla ahlak dersi veren kuru bir öğütçü değildir. Yusuf Has Hacib, bu eseriyle insan hayatının anlamını çözümleyen ve kişiye, toplumun, dolayısıyla da devletin içindeki görevini saptayan bir felsefe, bir hayat felsefesi sistemi kurmuştur.
  2 ... dilruba
 5. 5.
  Reşid Rahmeti Arat'ın, Kabalcı Yayınevi etiketli içerisinde türk örf ve adetlerinden nasihatsıl örnekler bulunabilecek okunması tavsiye edilen kitabı.
  1 ... insan sesleri
 6. 6.
  saadet veren bilgi anlamındadır. 1069 yılında yusuf has hacib tarafından yazılmıştır. eser karahanlı hükümdarı ebu süleyman bin hakan'a atfedilmiştir. kutadgu bilig didaktik yani öğretici bir eserdir. eser 4 sembolik kişi üstüne kurulmuştur. ay toldı, kün togdı, odgurmuş, ögdilmiş. eserin tamamı 6645 beyittir. mesnevi tarzında ve aruzun feulün feulün feulün fe'ul kalıbıyla yazılmıştır. eserin bugün 3 nüshası vardır. mısır nüshası, fergana nüshası, viyana nüshası. resid rahmeti arat bu eseri yayınlamıştır.
  kutadgu bilig 1- metin
  kutadgu bilig 2- tercüme
  kutadgu bilig 3- dizin
  5 ... eagle is free
 7. 7.
  1940 lı yılların başında tdk bu eserin tıpkıbasımını yapmıştır, daha sonraki yıllarda da kültür bakanlığı bir defa daha kutagu bilig 'i orijinal hafleriyle basmıştır. tıpkıbasımını piyasada bulmak pek mümkün değildir.
  2 -3 ... yasak merve
 8. 8.
  1069 yılında Yusuf Has Hacip tarafından mesnevi tarzda yazılmş bir eserdir. en büyük özelliklerinden biri de devletin nasıl olması gerektiğini anlatmasından dolayı ilk siyasetname olarak anılması ve didaktik bir yanı bulunmasıdır.
  1 ... rudi
 9. 9.
  mesnevi biçiminde,aruzun 'feülün feülün feülün feül' kalıbı ile yazılmıştır.
  eserde;
  köni törü(doğrusal yasa,adalet)
  kut(devlet,mutluluk)
  ukuş(akıl,us)
  akıbet(kanaat,hayat sonu) olmak üzere dört ilke üzerinde kurulu kutadagu bilig de bunlar şu kişlerle somutlaştırlımıştır;
  kün togdı(hakan)-dogruluk,yanlış olmayan yasa
  ay toldı(vezir)-mutlulk
  ögdülmiş(vezirin oğlu)-akıl ,anlayış
  odgurmış(vezirin kardeşi)-hayat sonu,akıbet,ahiret...
  1 ... balta
 10. 10.
  "Kitap adını Kutadgu Bilig koydum; okuyana kutlu olsun , elinden tutsun diye.
  Ben sözümü söyledim ve kitabımı yazdım. Bu kitap elini uzatıp her iki dünyayı da tutan bir eldir. Kişi her iki dünyayı devletle edlinde tutarsa kutlu olur.
  Bu sözüm doğru ve dürüsttür."
  2 ... bartimaeus