1. 1.
  ampirizm sistemini savunan bir ingiliz filozof.18. yy'da yaşamış en büyük düşünürlerdendir.
  5 ... hasnicktir
 2. 2.
  en iyi eserlerini çok genç yaşlarında veren felsefe tarihinin önemli simalarındandır. "a treatise of human nature"(insan doğası üzerine bir inceleme) yapıtı üzerinde 8 yıl çalıştı ve çıkardığında 28 yaşındaydı. eserini yayımladığı ilk yıllarda ilgi görmemesine rağmen daha sonra çıkardığı 6 ciltlik "history of england" eseri sonraki 100 yıl başvuru kitabı olarak kullanıldı ve yazdığı bütün diğer eserlerde hala edebiyat öğrencilerine büyük bir ısrarla okutulmaktadır.
  1 ... tutunamayanlardan
 3. 3.
  (bkz: alışkanlık)
  (bkz: izlenim)
  ... naten
 4. 4.
  bütün fikirlerin izlenimden kaynaklandığını savunan empirisizim felsefesinin en önemli filozofu.
  1 ... jassmiana
 5. 5.
  empirist insan. bir de john locke vardı bunun gibi bizim mal felsefe hocası da lokum diyerek ezberletmeye çalışırdı bize.*

  (bkz: ezberci eğitim)
  5 ... uieat
 6. 6.
  (1711-1776) Deneyimden bağımsız edinilen bilginin olanağını yadsıyan, usçu varlıkbilgisel kabuller için geçerli bir zemin olmadığını vurgulayan ingiliz deneyci fılozof. Yalnızca felsefe alanında "nedensellik" anlayışının en sıkı eleştiricisi olmasıyla ya da ahlâk felsefesini dayandırdığı "duygudaşlik" öğretisiyle değil, tarih alanında modern tarih- yazımına öncülük etmesiyle, iktisat alanında da çağdaşı ünlü iktisatçı Adam Smith'i aratmayacak denli özgün düşünceleriyle de tanınan Hume tam anlamıyla çok yönlü bir düşünürdür.
  ... normalinsan
 7. 7.
  18. yy'da yaşamış, aydınlanma olarak bilinen entellektüel ve kültürel hareket içinde yer almış, ateist, iskoç felsefeci.
  ... la douce
 8. 8.
  ingilizce metinleri sade ve anlaşılır olan, kant'ın kendisinden "beni metafizik uykumdan uyandıran kişi" diye bahsettiği deneyimci filozof.
  2 ... stalker
 9. 9.
  (bkz: desmond david hume)
  (bkz: lost)

  bir diğeri için;
  (bkz: john locke)
  2 ... elestra
 10. 10.
  gerçekliği algıyla açıklayan ve algıyı izlenim ve fikir olarak ayıran bilim adamı.

  izlenimi, duyu* ve yansımalar*; fikirleri de hafıza ve imgeleme başlıklarında incelemiştir. imgelemenin altında ise fantezi **** ve anlama** basamakları bulunduğunu söyler.
  2 -2 ... crysania