bugün

(bkz: kırmızı)
almak fiilinin ikinci tekil şahısiçin çekimlenmiş emir kipi hali.
aluminyumun simgesi.
(bkz: al pacino)
al hirt
evli ve çocuklu dizisindeki baba.
karşıdaki insanın talepkar talepkar bakması ve de bağırarak "ver" demesi üzerine söylenmesi muhtemel sözcükçük.
eski dilde hile anlamına gelen kelime. bugün de aldanmak, aldatmak gibi kelimelerde hâlâ yaşamaktadır.
Arnavutluk'un internet adresi uzantısı...
türk halk şiirinde "al" olağan durumu simgelerken, "kara" üzüntü,yas benzeri kötü durumlarda kullanılır. halk şairleri al-kara karşıtlığından sıkça faydalanmıştır.
ateş kültünün doğurduğu günümüz uluslarının dillerinden önemli bir örnektir.

al, türkçede kızıl, eski ingilizcede ateş demektir. bunların yanında türkçedeki yal kökü parlamak anlamlı olup, bu kökten türeyen yalın, yalım, yalaz, ateşin etrafında ayin yapmaktadır. a ise bilindiği üzere dünyadaki pek çok abecenin ilk harfidir. damga* yazıdan türeyen bu dillerin a'yı okuyuş tarzlarındaki değişiklik diller arasındaki farkı doğurmuş görünüyor. al ise buna güzel bir örnek.
okul isimleri kısaltmalarında sıklıkla karşılaşılabilecek ibaredir, anadolu lisesi'nin kısaltması olarak kullanılır.
(bkz: al bundy)
türk seyir haritalarında "renk değiştiren fener"in kısaltması.
kirmizinin genelde iltifat ederken kullanilan es anlamlisi.
ağız alışkanlığı ya da yazarken el alışkanlığı olanlar için aq'ye alternatif bir kısaltma. alüminyüm diyerek uzatarak da söylerseniz çok keyifli olur. böyle böyle düzelecek ağzımız.
kırmızı eş anlamlısı.

(bkz: al bayrak)
Gülten dayıoğlu'nun midos kartalının gözleri isimli kitabının baş karakterlerinden.
Bir renk ismi.
görsel
görsel