1. 1.
  merak edenlerin soner yalçın'ın teşkilatın iki silahşörü adlı kitabında hakkında bilgiler bulabileceği kişi.

  vid:#1124)
  5 ... elendil
 2. 2.
  makedonya dan iran a, trablusgarp dan batı trakya ya, kafkasya dan babıali ye durmak bilmeyen bir hayat. sevinçler, hüzünler, aldatılışlar. ödül beklerken kağıthane de kurşuna dizilerek biten bir hayat.

  (bkz: teşkilatın iki silahşörü)
  4 ... don kişot
 3. 3.
  çerkez asıllıdır. gözüpek usta savaşçı olup ittihat ve terakki' nin ilk üyelerindendir. "ölüme yaklaşmasını bilirim, çünkü ölüm yaklaştıkça kaçar" sözü kendisine aittir.
  6 ... jjaks
 4. 4.
  olaylara dik bakış açısıyla yaklaşan ittihat ve terakki silahşörü.

  Kendisi tütün kullanmadığı halde idam edilmeden hemen önce ilk sigaralarını içmiştir cemal süreyya bunu şiirselleştirmiştir,

  Yakup Cemil'in
  kurşuna dizilmeden hemen önce
  üst üste içtiği
  ömründeki ilk üç sigara...
  5 ... medeni hali medeniyetsiz
 5. 5.
  teşkilatın iki silahşörü kitabında yakub cemil in ve torununun hayatı anlatılmaktadır..

  spo

  "ben sıcak ete ilk defa Beyrut'ta sıktım"

  spo
  1 ... karamsar kelimeler
 6. 6.
  kuşuna dizildiğinde emir veren komutanın ateş komutuna askerler tepkisiz kalmışlardır.bu bir kaç kez üst üste tekrar edince ateş emrini yakup cemil kendi vermiştir.
  3 ... qb1903
 7. 7.
  Yakub Cemil, milli istihbarat teskilatinınçekirdeklerinden olan teskilat i mahsusanın kurucularındandı. Teşkilat-ı Mahsusanın kurmay kadrosu ittihat terakkinin silahşörlerinden oluşuyordu.iran,beyrut,trablusgarp gibi çeşitli yerlerde görev alamıştır. Aynı zamanda bir vatanseverdir. enver pasatarafından kurşuna dizilmesi emredilmiştir.

  bir efsaneye göre vücüduna 14 kurşun almış olmasına rağmen,yarım saat can çekişmiştir ve akan kanlarıyla "once vatan" yazıldığı söylenir.
  "Yakup Cemil son adamlarını, ünü bütün imparatorluğa yayılmış ve günümüze kadar da gelmiş olan Sinop Zindanlarından devşirir. Hepsi birbirinden belalı, hepsi birbirinden tehlikeli iki bin adam. Berberler bir adım öne çıksın der. Ve komutlar komutları izler: 1 leşi, 2 leşi, 3 leşi, 4 leşi, 14 leşi olan bir adım öne çıksın. Sonunda bir kişi kalır hem berber olan hem de 14 leşi bulunan, yani 14 cinayeti olan, yani 14 adam öldüren. Yakup Cemil 14 leşli berberi şöyle bir süzer tepeden tırnağa ve sonra getir bir sandalye ve beni tıraş et, seni özel berberim tayin ettim der. Berberin gözü kanlı, Yakup Cemil in gözü kara. Usturanın sapı katilin elinde, ağzı Yakup Cemil in gırtlağında. Ölümle liderlik arasındaki süre saniyeden de kısa. 14 leşli özel berber Yakup Cemil in yüzünü sabunlamada, 2 bin kanlı katil sahneyi izlemede ve Yakup Cemil sandalyede ayak ayak üstüne atmış tütününü tüttürmede. O sandalyenin üstünde, o usturanın ucunda ve o 2 bin kanlı katilin huzurunda liderlik sınanmada, daha doğrusu insanlara liderlik dersi verilmede." ~http://www.kuzeyhaber.com~
  2 ... yakub cemil
 8. 8.
  dönemin harbiye nazırı nazım paşayı ittihat terakki nin darbe girişimi olarak bilinen bab ı ali baskını esnasında öldürmüş fedai.
  1 -1 ... qantar
 9. 9.
  hemen hemen yazdığı bütün entryler kadınlar ve erkeklerle ilgili yazar, son yazdığı entrylere bakınca insanın aklına değişik şeyler gelmiyor değil doğrusu.
  -1 ... cehennem tanrisi
 10. 10.
  doğru yazılışı yakup cemil olan ittihat ve terakki'nin ünlü fedaisidir. istanbul'da doğdu. Babası Ahmed Bey, annesi Nazik Hanım'dır. Babası tütün ticareti ile uğraşan bir tacir ve aynı zamanda kaçakçıydı.

  1903'de Teğmen rütbesiyle Harp Okulu'ndan mezun oldu. ilk görev yeri Manastır'da konuşlanan 6. Nizamiye Piyade Tümeni idi. Burada enver pasa'nın emrinde bulunmuş ve hayatı boyunca da Enver Paşa'nın en yakınındaki adamlarından biri olmuştur. II. Meşrutiyet dönemine kadar bu bölgede görev yaptı. Bulgar, Sırp, Yunan, Arnavut çetelerine karşı mücadele etti. Gayri Nizami Harp tecrübesini bu dönemde kazandı. ittihat ve Terakki'ye katılması da yakın arkadaşlarının etkisiyle aynı dönemdedir.
  ihtilalin ardından ittihat ve Terakki cemiyetince 1909 yılında iran'a gönderildi. Görevi daha önceden kaldırılmış olan meşrutiyeti yeniden ilan ettirmek üzere yeraltı faaliyetlerinde bulunmaktı. Yol boyunca, bölgedeki kürt aşiretlerinin desteğini toplayarak ilerledi. iranlı meşrutiyet yanlıları ile işbirliği yapdı. 31 Mart olaylarının patlak vermesiyle istanbul'a çağrılınca görevini bırakmak zorunda kaldı. isyan bastırıldıktan sonra Ermeni ayaklanmaları sebebiyle müfettiş-i umumi olarak Adana'ya gönderildi. 1910 da gazeteci Ahmet Samim Bey'e düzenlenen suikastın faili olduğu iddia edildi ancak bu iddia ispatlanamadı.

  1914 de teskilat i mahsusa'nın resmen kurulmasıyla bu kuruma alındı ve ilk görev yeri olarak da Doğu Anadolu belirlendi. 2000 kişilik mahkum ordusuyla yola çıktı. Çorum'da konakladıkları esnada yerel halktan birini yargılamadan idam ettirmesi tepkilere sebep oldu. Bölgedeki diğer ordu birlikleriyle çeşitli zaferler kazandı ancak Ardahan'da ciddi bir yenilgiye uğradı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Ermeni çetelere karşı mücadele etmekle görevlendirildi. 1915 de alınan kararla Erzurum ve çevresindeki Ermenilerin tehcir edilmesini organize etti. Tehcir süresinde emrini verdiği bazı komitacıların yargısız infazları nedeniyle bu görevinden de alındı. Yeni görev yeri olan Bitlis'te, emirleri ihlal edip çıkan isyanlara karşı aşırı sert davrandığından dolayı, bu seferde Bağdat'a gönderildi. Bağdat cephesinde de emirleri ihlal etti ve fevri olarak emrettiği bir taarruzda bölüğünün büyük kısmını kaybetti. Bu olay cephe günlerinin de sonu oldu ve acilen istanbul'a çağrıldı.

  istanbul günlerinde Enver Paşa ile ters düştü ve yakın arkadaşları ile ihtilal planları yaptı. ittihat ve Terakki hükümetini dağıtmak, Enver Paşa'nın yerine Mustafa Kemal Paşa'yı getirmek istiyordu. Sonradan bu fikrinden vazgeçtiği halde hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Vatana ihanetten suçlu bulundu. 11 Eylül 1916 günü kurşuna dizilerek idam edildi.

  idamında vücuduna 14 mermi saplanmasına rağmen yarım saat boyunca can vermediği söylenir. Vücudundan sızan kanların toprağa önce vatan yazdığı efsanesi türemiştir. *
  2 ... ayseciginalpellayadoyduguan