bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  istihbarat teşkilatları içinde dönen fırıldakların bize atalarımızdan kaldığını gösteren topluluk. enver paşa askeri, talat paşa siyasi kanadın lideriydi.
  2 -3 ... tyler
 2. 2.
  (bkz: teşkilatın 2 silahşörü)
  2 ... arjen robben
 3. 3.
  sultan mehmet reşatın yayımlanmayan ve resmi olmayan bir fermanıyla ittihat ve terakki, özellikle enver paşa tarafından kurulan gizli bir örgüttür.
  osmanlı devletinin yalın istihbarat örgütü olmaktan çok, içinde bulunduğu savaş dönemi itibariyle askeri kanadı çok gelişmiş ve resmen fiili taarruzlarda bulunan, kadrosunda ve hatta yöneticilerinde çoğunlukla askerlerin yer aldığı, çarpışmacı bir gruptur.
  amacı osmanlı devleti'nin siyasi birliğinin korunmasını sağlamak, ayrılıkçı hareketleri önlemek, osmanlı sınırları dışında yaşayan müslüman ve türkleri örgütlemek ve yabancı devletlerin orta doğu'daki istihbarat ve gerilla faaliyetlerine karşı koymaktır. ilk lideri süleyman askeri, ilk çalışma alanı ise batı trakyadır. teşkilat, direkt olarak osmanlı harbiye nezareti'ne bağlıdır.
  3 ... farabi
 4. 4.
  ittihat ve Terakki Partisi'nin 1914 yılında kurduğu yarı askeri gizli örgüttür. Kuruluş amacı, Osmanlı sınırları dışındaki Türk ve Müslümanlar arasındaki dayanışmayı artırarak direnişler düzenlemektir. I. Dünya Savaşı'nda Ruslara ve
  ingilizlere karşı bir çok eylem düzenledi. Savaştan sonra, dağılan örgütün
  üyeleri Karakol Cemiyeti'nin kuruluşunda etkin rol oynadılar.
  3 ... martyns
 5. 5.
  ittihat ve terakki partisi içerisindeki enver paşa kanadından doğmuş istihbarat teşkilatçığıdır. teşkilat enver paşa'yı genelkurmay koltuğuna oturtunca o da ödül olarak ertesi sabah ilk iş olarak bunları resmileştirmiştir, bu nedenle resmi kuruluş tarihi 1915 olarak gözükür. kurucusu süleyman askeri bey 'dir.

  ayrıca (bkz: eşref sencer kuşçubaşı)
  ... roy mustang
 6. 6.
  (bkz: karakol cemiyeti)
  ... mmtyvs
 7. 7.
  özel teşkilat anlamına gelir.
  (bkz: moderasyon)* * **
  2 -1 ... kiraze
 8. 8.
  mit'in osmanlı ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki ismi.
  2 ... ireland
 9. 9.
  1. dünya savaşı sırasında ittihat ve terakki fırkasının kurdugu örgüt. osmanlı sınırları dışında yaşayan ya da bu sınırların dışında kalma tehlikesi yaşayan türklerle müslümanlar arasında örgütlenme ve propaganda çalışması yapmak amacıyla kurulmuştur.

  5 agustos 1914'te enver paşa tarafından kuruldu. örgüt giderek güçlendi ve kısa süre içinde "devlet içinde devlet" durumuna geldi.

  1. dünya savaşı yenilgisinden ittihat ve terakki'nin sorumlu tutulmasının ardından örgüt gücünü yitirdi. enver paşa örgütün son yöneticisi hüsamettin ertürk'ü ne pahasına olursa olsun korumakla görevlendirdi ama örgüt merkezi yapısını kaybederek istanbul'un çeşitli semtlerinde küçük birimler halinde çalışmaya başladı.
  1 ... adini unutan adam
 10. 10.
  (bkz: yakub cemil)
  ... ardahan