bugün

Walter Benjamin 15 Temmuz 1892de Berlinde dünyaya geldi. Benjamin; Berlin, Freiburg im Breisgau, Münih ve Bern de felsefe öğrenimi gördü. 1920 de Berlin e yerleşerek edebiyat eleştirmenliği ve çevirmenlik yapmaya başladı. 1928 de sunduğu Ursprung des deutschen Trauerspiels (Alman Tragedyasının Kökenleri) adlı doktora tezi Frankfurt Üniversitesi nde geri çevrilince zaten pek sıcak bakmadığı akademik kariyerden bütünüyle vazgeçti.Ernst Bloch, Theodor W. Adorno ve Bertolt Brecht in etkisiyle 1930 larda giderek Marksizme yakınlaşan Benjamin 1933 te Almanya yı terk ederek Paris e yerleşti. Burada edebiyat dergilerine ve New York ta Adorno ve Horkheimer tarafından yayımlanan Sosyal Araştırmalar Dergisi ne eleştiri ve denemeler yazdı. 1939 yılında, Alman mülteciler tarafından yayımlanan bir dergide çıkan yazısı nedeniyle Alman vatandaşlığından çıkarıldı. Almanların Fransa yı işgal etmesi ve Paris teki evini Gestapo nun basması üzerine Fransa nın güneyindeki Port-Bou kentine kaçtı; burada polis tarafından Gestapo ya teslim edileceğini öğrenince , 26 Eylül 1940 da intihar etti.
alman yazar. felsefe öğrenimi gördükten sonra, bir estetik tezi verdi. edebiyat eleştirileri ve çeşitli çeviriler yaptı. musevi asıllı olduğundan 1933'te paris'e sığındı. ayrıca, dil ve tarih felsefesi üzerine çalıştı. alman işgali sırasında fransız-ispanyol sınırını geçmeye çalıştıysa da başaramadı ve gestapo'ya ihbar edilmekten korkarak intihar etti.
frankfurt okulu'nun birinci döneminin önde gelen ismidir. gazetecilikte yapmıştır bir dönem. estetikçi ve kültür eleştirmeni olarak tanınmıştır. incelediği temel konu tüketim toplumunda, sanat eserlerinin emtialaştırılmasıdır. kültür endüstrisinin egemen olduğu günümüz toplumunda sanat eserleri orjinalliğini yitirmiş, aura'sı bozulmuş ve sanat ürünleri çoğaltılarak değersizleştirilmiştir.

örnek vermek gerekirse ''mozartın en hit çalışması'' cümlesi eleştiri getirdiği şeyi açıkça özetler. ayrıca ''mekanik yeniden üretim çağında sanat'' isimli çalışması bulunmaktadır.
"deneyim yoksulluğu yalnız bazı kişilerin değil, aslında insanlığın deneyimlerindeki yoksulluktur ve bu da yeni bir çeşit barbarlıktır...
bizler yoksul duruma düştük. bugün elimize birkaç kuruş geçsin diye değerinin yüzde birine rehin bırakıp insanlığın mirasını parça parça elden çıkardık..." sözlerinin sahibi Alman edebiyat eleştirmeni, düşünür, kültür tarihçisi ve estetik kuramcısı.
ölümü brecht tarafından şöyle yorumlanmış yazardır;
" hitler' in alman edebiyatına verdiği ilk ciddi kayıp.".
'' gerçek; kırılan bir çömleğin parçaları gibi birbiriyle ilgili, fragmanlar dünyasıdır, her biri tek başına ama izole değil''
'' faşizm döneminde bile, tek bir canilik yoktur ki, moral bir cilayla kaplanmaksızın yapılmış olsun''
en önemli eseri "work of art in the age of mechanical reproduction" adlı eserdir. Benjamin bu kitapta resmin yerini fotoğrafın ve filmin almasıyla sanat eserinin etrafındaki auranın yok olduğunu, otantikliğinin tarihe karıştığını söyler. verdiği örnek de gayet ilginçtir: bir van gogh tablosunun replikasına bakan onun orijinalini merak eder ve replikayı orijinalin sanatsal aurasıyla karşılaştırır fakat kimse bir sinema filminin orijinal kopyasının nerde, kimde olduğunu umursamaz. fotoğraf negatifi otantisitenin bittiği noktadır...
"roman okuru,okurların en yalnızıdır"
frankfurt okulu ya da eleştirel kuram olarak tanınan akımın kurucularındandır (adorno ve löwenthal ile). iyi bir düşünürdür. ayrıca yazdığı eserlerde iyi bir edebiyatçı olduğunu da kanıtlamıştır.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.