1. 1.
  Yahudilerin dînî kanunlarını tefsir eden ve bu kanunlara göre ortaya çıkabilecek yeni problemlerine çözüm getiren en önemli derleme kitap.

  ibranca "Lilmod" (Öğrenmek, öğretmek) kökünden alınmış bir kelimedir ve kaideler, esaslar toplamı anlamına gelir. Kelimenin ibranca-Aramca karışımı olduğunu söyleyen dilciler de vardır.

  Yahudiler nazarında Kitab-ı Mukaddes'ten sonra en önemli yeri işgal eden Talmud iki kısımdır:
  1. Mişna (Daha çok şifahî dînî gelenekleri ihtiva eder),
  2. Gemara (bir nevi Mişna'nın tefsiridir).

  Genellikle dinler tarihçileri her iki yorumun M.S. II. yy da yaşamış olan Yuda Hanasi adındaki bir haham tarafından yazıldığı görüşündedirler.
  Talmud'a inanmayan, gerçek anlamda bir Yahudi sayılmaz. Nitekim Karaim ve Habeşistan Yahudileri yalnız Tevrat'a inandıkları için hakiki Yahudilikten uzak tutulmuşlardır.
  Bir başka açıdan Talmud;
  1. Filistin (Kudüs) Talmudu
  2. Bâbil Talmudu
  olmak üzere yine iki noktadan ele alınabilir. (L. Ma'luf, el-Müncid, s. 113). Kudüs Talmudu, Bâbil Talmudu'ndan daha önemli ve önceliklidir. *
  6 ... sıçtırtma lamasına
 2. 2.
  yahudi lerin günlük hayatlarını düzenleyici kitabı olarak bilinir ve sıradan bir yahudinin günlük hayatının anayasası gibidir.babil ve filistin talmud u olarak bilinen iki şekli vardır.klasik ve sofu yahudiliğin temel dini hükümler kitabıdır.babil ve filistin talmud larının yorumları "ghemara" ve "mişna" olup bunlar hahamların ders kitabıdır.bu kitaplar hahamların sözlerinin sözde tanrı sözü olduğunu ögretir.
  bu kitaplarda yazanlardan birkaç örnek;

  "bir goyime olan borcunu ödememene müsade edilmiştir."

  "bir goyimin malını ve ticaretini elinden almak bir yahudi için sevaptır."

  "yahudiler talmud a riayet ettikçe, goyimler çalisacak ve yahudiler yiyeceklerdir."

  "yabancıya faizle borç verebilirsin ama kardeşine faizle borç vermeyeceksin."

  "yahudi olmayanlar şeytanın organlarıdırlar."

  "talmud a göre güneydoğu anadolu ve kıbrıs, israil toprağıdır."

  edit : goyyim yahudi olmayan demektir.
  7 ... fashiondesigner
 3. 3.
  pek çok pasajında,tevrat'ta yer alan ve hak dinin etkilerini taşıyan açıklamalar göz ardı edilen ve kibirli ve katı kalpli bir tutuculuk emredilen yahudilerin başucu kitabıdır. allah'ın emrettiği ahlak ile hiçbir şekilde bağdaşmayan saldırgan, bencil ve ırkçı bir modelin telkini yapılır.
  talmud'un büyük bölümü, hak dinde temel kavramlar olan uzlaşma, anlayış, sevgi, merhamet gibi kavramların tam tersine yahudi olmayanlara karşı kin beslemeyi ve imkan buldukça da bu kini eyleme dönüştürmeyi emretmektedir.
  bir kaç alıntı yapmak gerekirse,

  "bir yahudi bir mezarlığın yanından geçerken, eğer o yer bir yahudi mezarlığı ise orada yatanları takdis eden kısa bir dua okumalı, ancak mezarlık yahudi olmayanlara ait ise orada yatanların annelerine lanet etmelidir. "

  talmud kaynaklı bir başka geleneğe göre de, dindar bir yahudi, bir kilise ya da hz. isa tasviri gördüğünde üç kere yere tükürmekle yükümlüdür.
  2 ... zanedus
 4. 4.
  Hitler'in kavgam kitabı ile beraber okunduğunda insanı değişik düşüncelere sevkeden kitap.

  (bkz: hitler ve siyonistlerin ilişkisi)
  1 -1 ... conspirator
 5. 5.
  museviliğin yol gösterici kitaplarından biri. şöyle diyor babil talmud'unda;" Eğer bir Kenaninin (kenaniler gayri Yahudi bir kavimdir) öküzü bir Yahudi'nin öküzünü boynuzlayıp yaralarsa Kenani ceza görmelidir ve gene bir Yahudi'nin öküzü başka bir Yahudi'nin öküzünü boynuzlarsa oda layık olduğu şekilde cezalandırılmalıdır. Fakat bir Yahudinin öküzü bir Kenannin öküzünü boynuzlarsa ceza söz konusu olmaz.
  1 ... stratosfer
 6. 6.
  tevrat, zebur ve incil'in aksine kuran'a girememiş, bahtsız bir kitaptır. insan yazmasıdır, ancak havari notlarından oluşan incil "allah sözü" olarak islam'daki yerini alırken talmud'a böyle bir güzellik yapılmamış.
  4 -3 ... duela dent
 7. 7.
  --spoiler--
  Bir insanı kaybetmek aslında tüm bir dünyayı kaybetmektir. Çünkü yalnız bir kişiyi değil onun tüm muhtemel çocuklarını, torunlarını ve küçük torunlarını da kaybetmiş oluyoruz
  --spoiler--
  3 ... stratosfer
 8. 8.
  tevratın temelidir bir nevi. tabi değiştirilmiş halinin.
  ... en zayif halka
 9. 9.
  babil e sürülen yahudi halkından 70 haham tarafından yazılmıştır. yahudilikteki ilk dejenerasyondur. talmud ile yahudiler rablerinin emir ve buyruklarını insanların yazdıkları sözlerle değiştirmiş böylece alenen şeytanın kölesi olmuşlardır.
  2 ... abdulhamit ll
 10. 10.
  mason localarında yapılan satanist törenlerde üstad azam tarafından okunur, bu kitap. ve elbette masonlar tarafından reddedilir.
  -1 ... goliaht