1. 1.
  harcamalar ve ihracat toplamının, üretim ve ithalat tutarını aşması sonucu görülen artış. talepte meydana gelen artışı karşılamak üzere arzın yeterli derecede artırılmaması sonucu fiyatların yükselmesine yol açan süreçtir.
  3 ... gonulcelen
 2. 2.
  (bkz: arz)
  (bkz: talep)
  (bkz: halep)*
  2 ... pilotmont
 3. 3.
  talep enflasyonu bir ülkede üretilen mal ve hizmet miktarının toplam talebi karşılayamaması nedeniyle ortaya çıkan enflasyondur. (toplam arz<toplam talep denebilir)
  bir ekonomide; devletin açık finansman politikası izlemesi (karşılıksız para basması),
  kredi hacminin genişlemesi,
  kişilerin ve kurumların kendi bünyelerinde saklı tuttukları paralarını dolaşıma dahil etmeleri ve
  ödemeler dengesi fazlalığından doğan gelir artışları gibi sebeplerle toplam talebin toplam arzı aşması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

  diğer bir ifade ile talepte meydana gelen artışı karşılamak üzere arzın yeterli derecede artırılamaması fiyatların yükselmesine yol açan bir süreçtir.

  talep enflasyonu iktisadi kaynakların tam olarak istihdam edilmediği, yani arzın artırılmasının mümkün olmadığı ya da çeşitli darboğazlar nedeniyle (enerji, döviz, işgücü yetersizliği gibi) üretimin artırılamadığı dönemlerde ortaya çıkmaktadır. ekonomide mal ve hizmet fiyatlarında meydana gelen artış, üretim faktörleri fiyatlarına yansıyarak; mal ve hizmet fiyatlarının daha da yükselmesine neden olabilmektedir.

  kaynak: prof. dr. gülden ülgen.
  1 ... ethel
 4. 4.
  Stokçuların allah belasını versin.

  Zeytinyağı noldu öyle ya.

  Önemli bir başlıktır.
  3 ... cockolate
 5. 5.
  Arzın talep karşısında yetersiz kalması sonucu fiyatların yükselmesiyle oluşan enflasyondur. Maliyet enflasyonunu tetikler.
  1 ... oesophagus