1. 1.
  kelime anlamı olarak modernden sonrası anlamına gelen postmodernizmin çıkışı ikinci dünya savası sonrasıdır.ikinci dünya savasının yarattıgı yıkım karşısında dehşete düşen sanatcılar bundan sonra marx ve freud'un yöntemleriyle, kuramlarıyla güzel ve iyi bir dünya yaratılamayacagını, bu kuramların artık bir anlamı kalmadıgını düşünürler ve kendilerince bir kuralsızlık yaratırlar.bu durum sanat eserlerinde de yansır.örneğin bir tekerlegi alıp üstüne bir konserve kutusu koyarlar, alın size heykel derler.yine benzer sekilde küçük kagıtlara onlarca kelime yazarlar ve bir torbaya koyarlar, sonra da aralarından 8-10 kagıt cekerler yan yana dizerler bu kelimeleri, alın size şiir derler.sizin yaptıgınız, sizin kuramlarınız dünyayı ne hale getirdi diye düşünerek artık normal sanat eserlerinin hiçbirşey ifade etmediğini düşünürler.
  24 ... crazy horse
 2. 2.
  modern; sanayileşmeyi ve sermaye birikiminin önemini hesap eden kimsedir
  postmodern; sanayileşme ve işbölümünün yaygınlaşması ile bireyin toplum içinde yaşadığı travmayı hesap eden kimsedir.

  modern; avrupa birliği'ni perspektif olarak görür.
  postmodern; bunun getirilerini ve götürülerini iyi hesap ederek verilen tavizlerle çizmenin aşılmaması peşindedir.

  modern; sanatı toplum için yapar.
  postmodern; sanatı sanat için yapar.

  modern; klasik eserlerden büyük haz almaktadır.
  postmodern; klasik eserlerden haz almakla birlikte, toplumsal koşulların değiştiğinden dem vurarak kendi sanatını yapmaktadır.

  modern; toplam güç peşindedir
  postmodern; birey mutluluğu peşindedir.

  modern; kentlidir
  postmodern; huzur için her an kentten kaçabilir.
  21 -1 ... city walk
 3. 3.
  türkiye gibi ülkelerde sanatcılar ve aydınlarca benimsenmesi kötü sonuclara yol acabilecek sacmalık..
  4 -5 ... crazy horse
 4. 4.
  mikro milliyetçilik gibi kendi içinde ironik kavramlar içeren düşünce akımı.
  3 ... zaknafien
 5. 5.
  eskiyle yeninin, zıttın birlikte kullanılmasıdır. özellikle 1970'li yıllardan sonra mimaride görülmeye başlandı.
  6 ... gonulcelen
 6. 6.
  ilk olarak new york sanat çevrelerinde, modern sanat olarak sınıflandırılamayan sanat eserlerini tasvir etmek için kullanılmıştır. sanat söz konusunu olduğunda postmodernizmin mottosu ben yaptım oldu şeklindedir. bunun en güzel örneklerinden biri andy warholdur.
  2 ... audrey
 7. 7.
  1 ay ömrünün kaldığını öğrensen ne yapardın? türünden sorularla edebiyatta yeni bi ölçü tutturmaya çalışan avantgarage akımdır.böylece kaybolan iyimserlik atmosferi yerine tekrar gelecektir. (bkz: amaç mutlu olmak)
  2 ... fayaka
 8. 8.
  "biz yapsak deli derler, sanatçı yapınca sanat oluyor" dedirten eserlerin meydana çıkmasına vesile olan akımdır. * *
  9 ... yasak merve
 9. 9.
  Post-modernizm (modernizm sonrası) olarak algılamışlardır. Oysa postmodernizm, post-modern-izm olarak algılanmalıdır. Çünkü modernizm, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında, yaklaşık otuz yıl hüküm sürmüş bir sanat akımının adıdır. Modernliğin eleştirisi üzerine kurulan modernizm, elbette ki postmodernizmin ana kaynaklarından biridir, ancak, postmodernizm yalnızca modernizm sonrası (post ön ekini sonra olarak almamız ona yüklenen diğer anlamları göz ardı ettiğimiz şeklinde anlaşılmamalıdır. Buradaki çözümlememiz aydınlarımızın postmodernizmi genelde salt bir sonralık durumu olarak algılamaları çerçevesinde şekillendiğinden kavramı burada bu anlamıyla kullanmaktayız) olarak görülemez. Postmodernizmin, modernlik sonrası düşünce akımlarının bir üst başlığı olarak algılanması gerekir. Buna göre postmodernizm, postmodern ya da post-endüstriyel toplumlarda ortaya çıkmış ve bu toplumlar üzerine düşünce üretmiş bir harekettir. Eğer bir sonralık durumu söz konusuysa, modernizm sonrasından değil, modern düşünce sonrasından söz edilmelidir.
  3 -1 ... hermes
 10. 10.
  Postmodernizm modernizeme karşı çıkan yeni bir paradigmadır. Postmodernizm, eskinin genel kabullerini, koşullanmaları, kurumları bu arada da ulus-devlet modelleri, her türlü kutsallıkları ve değerleri, çoğunluğun gereksinmelerini karşılamıyorsa, onların doyumunu ve mutluluğunu engelliyorsa, amansız bir eleştiriye tabi tutulmakta ve yok sayılmaktadır. Postmodernizm hem toplum bilim kurallarını hem de kuram anlayışlarını, köklü bir eleştiriye tabi tutmuştur. Bilgi ve öğretim yaygınlaşmıştır ve postmodern dünyanın gerçekleşmesi, geriliğin yoksulluğun , bilgisizliğin ve cehaletin ortadan kalkması anlamına gelmektedir..
  4 -1 ... brksbc