bugün

Ney üflemeli bir müzik aletidir.
zurnanın kardeşi.
Bazı yazarlar ney için, ney sevenler ve üfleyenler için hakaretler etmişler, çirkin sözler söylemişler. Ney için yüzyıllardır tasavvufi eserlerde yapılan benzetmeleri, kullanılan edebi sanatları şirkle özdeşleştirmişler. Neyle ilgili söylenenler, ya teşbih (benzetme) dir, ya mecâzdır, ya da temsildir. Yâni şirkle uzaktan yakından alakası yoktur. Üstelik bu edebi sanatlar Kur'an-ı Kerim'de, peygamber efendimizin sözlerinde, islam alimlerinin anlatımlarında da geçmektedir. "müşrik", "kâfir", "münafık" gibi ifâdelerin de bu kadar kolay, ucuz, rahat kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. mevlânâ celâleddin-i Rûmî, şeyh galib, ismail hakkı bursevi gibi zat-ı muhteremler, kullandıkları ifâdelerde şirke, küfre, nifaka düşmemeye özen göstermeyecekler de kim gösterecek?
Duyduğum en tahammül edilmez mıymıy sesi çıkaran çalgı.
Baygın baygın ağır aksak içimi bunaltıyor.
Bir dönem çok moda olmuştu.
Sitede yan bina da oturan komşu balkonda 1 ay uyan ey gözlerim derin uykudanı çaldı.
iyi bir insan olarak tahammül ettim.
Sonra uyardım.
O da bana tepki gösterdi.
Sonra elimden zor aldılar pezevnki.
ses çıkarmanın zor olduğu söylenen, fakat her eline alanın da birkaç denemede öttürdüğüne denk geldiğim müzik aleti. insanlar mı çok yetenekli, bu bilgi mi yanlış, yoksa o ses bu ses mi değil emin olamadım.
Ney tasavvuf ehli için önemli bir sazdır. insan-ı Kâmil’i sembolize etmektedir, Ney. O da, kâmil insan ile aynı kaderi paylaşmaktadır adetâ. insan nasıl, aslî vatanı olan, sonsuz rahmet , esenlik ve güzellikler diyarı olan cennetten dünyaya indirildiyse, ney de anavatanı olan kamışlıktan kopartılmış, uzaklaştırılmıştır.

Ney’in özlemi kamışının kopartıldığı an başlar. Arkeologlar bunun sadece beş bin yıllık kısmını belgeleyebilmişlerdir. Sümerlilerin milattan önce 2800-3000 yıllarında imal ettikleri “na” veya “nay” adını verdikleri müzik aleti (ki bu isim Farsça’ ya ney olarak geçmiştir) bugün ABD’ de Philedelphia
Üniversitesi Müzesi’nde sergilenmektedir. Ney’in derdi ve feryâdı bu kadar kadimdir işte

Tasavvuf musikimizin baş sazı ve insan-ı kâmil’in sembolü olan ney, sarı renkli, sert ve sık lifli kamıştan yapılır. Başka bölgelerde de ney için uygun saz bulunsa da Asi ve Nil nehri kıyılarında yetişen sazlar ney için en makbul olanlarıdır. Ney yapılacak kamışın dokuz boğum olması şarttır. Kim bilir belki de akla gelen her şeyin ağızdan çıkmamasına, her sözün ağızdan kolayca çıkmamasına, lafla söz birbirine karışmamasına bir sembol, bir işâret olsun diye, ve bir de belki her ciğeri olanın “nefes”i ney’e yetişmesin diye dokuz boğumlu yapılır ney ... Neyden ses çıkarabilmek bile özel bir terbiyeden geçmeyi gerektirir. Çünkü kaal ehlinin değil hal ehlinin işidir neyzen olmak. Neyin nidasına, özlemine “nefes” yetiştirebilmek kolay değildir. Zaten eskiler “ney üflenmez, üfletir” diye boşuna söylememişler.
görsel
Ney değil zurnadır o.
Heves edip alacaktım. Bir kaç youtube videosu izledikten sonra hevesim tamamen kaçtı. Anladığım kadarıyla yapımında bir standart ne yazık ki oturtulamamış. (işiniz neyi yapan kimsenin insafına kalmış.) Doğal bir malzemeden (kamış) yaparsan standart tutturamazsın tabi. Ney yapımı için hazırlanmamış pvc ile de oturtamazsın. Ne ile oturtursun? Sırf bu iş için, ney yapımı için özel kompozit malzemelerle standart oturtabilirsin. Ahşap kompozit olabilir, metal kompozit olabilir, cam kompozit olabilir. Seramik kompozit bir malzeme de olabilir. Bilemiyorum. O malzeme ne pvc ne de kamış. O malzeme kompozit bir malzeme. O malzeme bulunmadan, o malzemeye özel bir üretim yapılmadan Neyde bir standart oturtulamaz. Hatta o kompozit borular fabrikalarda üretilecek. Son kullanıcı olarak alacam neyi açıp kendim yapacağım değil mi? Zor.. o yüzden bu sevdadan da vazgeçtim. Blokflüte devam *
Şaşkınlık ile refleks olarak sorulan soru.
görsel
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.