1. 1.
  şarkılarıyla ünlü, 18. yüzyıl divan edebiyatı şairlerindendir. lale devri şairi olarak bilinen nedim'in şiirlerinin tamamı din dışı konulardandır. divan şiirinde yüzyıllardır kullanılan birtakım mazmun ve benzetmelerin dışına çıkmış, istanbul'un yerli yaşayışını dile getirmiştir.
  4 ... frozen hopes
 2. 2.
  sinede bir lahza ârâm eyle gel cânum gibi
  geçme ey rûh-i revân ömr-i şitâbum gibi
  4 ... farabi
 3. 3.
  divan şiirinin sapık şairi. *
  6 -4 ... jikase
 4. 4.
  divan edebiyatında ilk defa sevgili mazmununu deiştrmiştr(sarı saçlı,yeşil gözlü...)
  6 ... insensible
 5. 5.
  istanbul'da doğmuştur.Asıl adı Ahmed'dir.iyi bir öğrenim görmüştür.çeşitli medreselerde müderrislik yapmış , nevşehirli damat ibrahim paşa tarafından korunmuştur.şiirleriyle devlet büyüklerinin ve özellikle de 3. Ahmed'in takdirini kazanmıştır.Patrona Halil isyanı sırasında yaşamını yitirmiştir.Nedim , Lale Devri denilen zevk ve eğlence döneminin şairi olarak yaşadı ve yaşadıklarını şiirleştirmiş , dilde ve nazım biçimlerinde yenilikler denemiştir.istanbul'un eğlence dünyasını yansıtmıştır.hece ölçüsüyle bir türkü yazmıştır.Edebiyatımızın büyük şairlerinden biri sayılmaktadır..birçok şairi etkilemiştir.1730 yılında ölmüştür..
  3 ... killing joke
 6. 6.
  1680 yılında doğduğu tahmin edilen , asıl adı ahmed olan divan şairi. lale devrinde yaşamıştır ve bu dönemin bütün özelliklerini şiirlerine yanstımıştır. "gülelim , oynayalım , kam alalım dünyadan" dizesi de onun hayat felsefesini çok iyi özetler. gazel ve şarkılarıyla ün kazanmıştır. patrona halil isyanında , bir rivayete göre kaçmak için damdan dama atlarken düşüp ölmüştür.
  2 ... witch
 7. 7.
  yok bu şehr içinde senin vasfettiğin dilber nedim
  bir peri suret görülmüş bir hayal olmuş sana

  demiş üstad. yani uğruna şiirler döktürüp divanlar yazdığı sevdiceği için nedim en sonunda demiş ki senin istediğin özellikte ve güzellikte bir güzel yok bu şehirde belki sana bir peri görünüp kaybolmuş olabilir.
  3 ... hoca nasradın kavugu
 8. 8.
  Bu şehr-i Sıtanbûl ki bî-misl-ü behâdır
  Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır

  dizelerinin sahibi divan şairi...
  3 ... white pages
 9. 9.
  Türk şair. bugün türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri sayılır. fakat yaşadığı dönemde çağdaşları şairlerden daha üstün görülmüyordu. asıl değeri tanzimat'tan sonraki dönemde anlaşıldı. başarılı sayılabilecek tek izleyicisi ise yahya kemal beyatlı oldu.
  ... vernon sullivan
 10. 10.
  şiirlerinde lal dudaklı, serv-i revan dilberler vardır. nedim tam bir keyif şairidir. dünyevi şiirler yazmış, dinle alakası olmamıştır. bir şiirinde cuma namazından kaçıp, sadabad' da gezmekten bahseder.

  izn alıp cuma namazına deyu mâderden
  bir gün uğrulayalım çerh-i sitem-perverden

  dolaşıp iskeleye doğru nihan yollardan
  gidelim serv-i revanım yürü sadabâd'e
  ... diyonsos