1. 1.
  idari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı.
  2 ... italiano
 2. 2.
  Sultan Abdülmecit zamanında,1839'da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen,yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.
  2 ... italiano
 3. 3.
  Tanzimat, son iki yüzyılın, Cumhuriyet reformasyonu da dahil, en radikal hareketidir.
  -2 ... illumination
 4. 4.
  tanzimatı anlamak için tanzimat fermanına bakmalıdır;ama eğer o anlamda aranıyorsa...nedir tanzimat fermanı,batılı devletlerin osmanlının iç işlerine karışmasını engellemek için sultan tarafından yapılan siyasi,sosyal ve ekonomik iyileştirmelerdir.3 Kasım 1839'da okunan Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin somut ilk adımıdır. Aslen II. Mahmut döneminde planlanmasına rağmen, II. Mahmut'un ölümünün ardından oğlu Abdülmecit döneminde dışişleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. (Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle) Gülhane Hatt-ı Hümayunu veya Tanzimat-ı Hayriye de denir.

  birde bu dönemde yapılan edebi aktivitelerde dönemin ismiyle anılmakta,günümüzde dersleri bile verilebilmektedir.tanzimat dönemi türk dili ve edebiyatı gibi...
  ... reddiplomat
 5. 5.
  Devlet ve hukuk sisteminde yapılan düzenlemelerdir.
  1 ... linka
 6. 6.
  osmanlı'nın iyice çığırından çıktığı zamanlardır.
  ... dilci
 7. 7.
  kanun-i osmaniyye nin çığırından çıkmaya başladığı, islam şeriatına aykırı şeylerin ilk defa kanuna döküldüğü, laikliğin ülkeye girmeye başladığı ilk fermandır.

  Bu kanunla birlikte gavûr ile müslüman bir sayılmış, serpuşlar standartlaştırılmıştır, normal halk bildiğimiz fesi kullanmaya, dervişler, şeyhler ve ulemalar ise şimdi camide kullanılan tarzda sadece takke babındaki sarığı* kullanmaya başlamıştır. mustafa kemal'in kemâle erdirdiği dinsiz sistemin başlangıcının atılması tanzimat ile olmuştur, böylece ülkenin çöküşü başlamış, Mustafa kemal'in darbesiyle birlikte ise ülkede rejim değişikliği olmuş ve tamamen ülke allahın kanunlarından uzaklaştırılmıştır.
  ... susanadamgibbs