entry 14 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  yanlış hatırlanmıyorsa nöronlar arası akım ya da madde geçisini sağlayan ara maddeler ya da uzantılardır.
  #132311 :)
 2. 2.
  sinir hücrelerinde bir uyarının diğer bir sinir hücresine geçmesini sağlayan maddedir. sinir hücresinden hızla gelen uyarı için kasis etkisi yapar. yani burda iletim daha yavaştır.
  #1444203 :)
 3. 3.
  sinapslar arasındaki impuls iletimini sağlayan aminoasit yapılı hormonal yapılar.
  (bkz: dopamin)
  (bkz: serotonin)
  #1447789 :)
 4. 4.
  (bkz: nöradrenalin)
  #1447809 :)
 5. 5.
  nöron hücreleri arasında iletişimi sağlayan maddelerdir. biri salgılar, diğeri anlar gibi olmalı bu iş.
  #1447853 :)
 6. 6.
  örn;
  (bkz: dopamin)
  (bkz: asetilkolin)
  #2802898 :)
 7. 7.
  (bkz: gaba)
  #2870428 :)
 8. 8.
  adlarına nedense özel bir ilgi duyduğum, nöronlar arası bağlantıyı doğru bir şekilde sağlama görevinde olan moleküller.
  #2923016 :)
 9. 9.
  Sinirsel aktarıcı.
  #4077756 :)
 10. 10.
  iki sinir hücresinin arasındaki sinaps boşluğunda bulunan, bir hücrenin aksonundan diğerinin dendritine uyartıyı taşıyan aktarıcıdır.

  doğrusu için (bkz: nörotransmitter)
  #4077764 :)
 11. 11.
  nöronlar arasında vey bir nöron ile normal bir hucre arasında iletişimi saglayan kimyasallara denir.

  nörotransmitterler algı süresini asıl belirleyici etkeni olan organik kimyasallardır. Bir canlının algı hızı ebatlarına bağlı değildir. Bilgi sinir üzerinde yaklaşık ışık hızı ile hareket eder, bilginin gecikmeye uğradığı tek yer nörotransmitterlerdir. Başka bir deyişle bir canlının sinir sisteminde ne kadar çok sayıda nörotransmitter varsa algısı o kadar yavaştır. Zaten teknik açıdan nörotransmitter varlığı tek parça sinir yokluğu demektir. Örneğin insanlarda ayak parmak ucundan beyne tek parçada giden ve hiç nörotransmitteri olmayan hatlar mevcuttur bu da algımızın hızlı çalışmasının sebebidir.
  #4323511 :)
 12. 12.
  iki gruptur. eksite edici (uyarıcı) ve inhibe edici (engelleyici).
  #14488591 :)
 13. 13.
  beyindeki en temel uyarıcıdır. GABA ve glisin olarak iki inhibitör nörotransmitter bulunur. sinapslarda diğer nöron hücresine geçebilmek için nörotransmitterlerin bulunması gerekir. iyonlar sinapslardan karşı nörona geçerken bu uyarıcılar sayesinde yavaşlar.

  öncelikle iletim presinaptik ve postsinaptik aralığında gerçekleşir. akson boyunca aksiyon potansiyelinin yayılmasından sorumlu olan elektriksel akımlar sinaptik aralığı geçemezler. bu aralığın diğer tarafına iletim nörotransmitter olarak adlandırılan kimyasal haberciler aracılığı ile başarılır.

  sizin anlayacağınız şekilde örnek verirsem , diş doktorunda acıyı duymamanız için morfin vururlar. yani , o morfini sinaptik bölgeye iletililir. sinaps bölgelerinde nörotransmitterden başka morfin de bulunur. o sinaptik bölgedeki ufak boşluk doldurulur. nörotransmitterlerin etkinliğini durdurabilir de diyebiliriz. bu boşluk dolduktan sonra gelen iyonlar hiç bir engele takılmaz , inhibisyon olayı da yoktur ve bu sayede iyonlarda durdurulma olmaz , diğer nörona hızlıca geçtiği bir şekilde acıyı hissetmeyiz.
  #25477419 :)
 14. 14.
  Bilinen bazı Nörotransmitter

  Asetilkolin
  Dopamin
  Serotonin
  GABA
  DOPA
  Taurin
  Histamin
  Noradrenalin
  CRF (Stres Hormonu).
  #31561225 :)