1. 1.
  kesin hükümsüzlükle geçersiz olma.
  4 ... r duh
 2. 2.
  en ağır yaptırım türüdür, bir işlemin baştan itibaren geçersiz hüküm ve sonuçlar doğurması anlamına gelir.
  ... dunyayategetgecenadam
 3. 3.
  mutlak butlan halinde yokluk tan farklı olarak, maddi ve hukuki öğelerinde ve dayanaklarında hiçbir noksan bulunmayan işlem doğmuş, ortaya çıkmıştır. ancak doğmuş olan bu işlem kamu düzenini korumak amacıyla konmuş olan kanunun emredici hükümlerine aykırıdır. bu nedenle bu tür bir işlemin doğuracağı sonuçlar kamu düzenini sarsıcı, zarar verici nitelik taşır. böyle bir işlemin ortadan kaldırılmasını ilgililer ve hatta üçüncü kişiler her zaman isteyebilirler. * hakim de böyle bir işlemi kendiliğinden her zaman ortadan kaldırabilir.
  1 -1 ... ditty
 4. 4.
  (bkz: nisbi butlan)
  ... ditty
 5. 5.
  iptal kabiliyeti diye tabir edilen nisbi butlanla karıştırılmaması gereken yaptırım türüdür.nisbi butlanda mağdur tarafın iptal veya onay yetkisi varken mutlak butlanda hukuki işlem direk iptal olunur..
  ayrıca yokluk müeyidesiyle de karıştırılmamalıdır.nitekim yoklukta hukuki işlem hiç doğmamıştır,mutlak butlanda ise hukuki işlem ölü doğmuştur.
  1 ... resatbey bogasi
 6. 6.
  tam geçersizlik halidir.mutlak butlan durumu hükmedilmiş olay hiç yapılmamış farz edilir.bundan dolayı da olayda kazanılan veya kaybedilen haklar geçersiz kılınır.
  ... mervet
 7. 7.
  medeni kanuna göre örnek verecek olursak, erkeğin erkekle, kadının kadınla evlenmesi mutlak butlandır.

  (bkz: nispi butlan)
  2 ... jarrus