1. 1.
  nisbi butlan: bozulabilme, bozdurulabilme (Anfechtbarkeit)
  ... expert16
 2. 2.
  iptal edilebilir olma.
  ... r duh
 3. 3.
  (bkz: mutlak butlan)
  ... r duh
 4. 4.
  tek taraflı sakatlık sonucu kişinin sözleşmeden cayabilme ya da zararını tazmin edebilme hakkına sahip olduğu çürüklük hali.
  ... doksanüç
 5. 5.
  nisbi butlan halinde, maddi ve hukuki unsurlarında ve dayanaklarında eksiklik bulunmayan ve mutlak butlan dan farklı olarak kanunun emredici hükümlerine de aykırılık teşkil etmeyen hukuki işlem doğmuş, ortaya çıkmıştır. ancak işlemin özünü teşkil eden iradede bir bozukluk vardır. hata , hile , ikrah gibi nedenlerle gerçek irade ile açıklanmış bulunan irade birbirine uymamaktadır. doğuracağı sonuçlar da mutlak butlan'da olduğu gibi kamu düzenini sarsıcı nitelikte olmadığından bu tür bir işlemin ortadan kaldırılmasında kamu yararı değil, iradesi sakatlanmış olan kişilerin bir yararı vardır. * bu nedenle bu işlemin ortadan kaldırılmasını sadece iradesi sakatlanmış, fesada uğramış kişi isteyebilir. hakim de böyle bir işlemi kendiliğinden ortadan kaldıramaz.
  2 ... ditty
 6. 6.
  (bkz: yokluk)
  -1 ... ditty
 7. 7.
  hukuki işlemlerde tek taraflı yapılan kamu düzenini bozmayacak şekilde sakatlıktır.hukuki işlem tam olarak yok sayılmaz fakat işlem iptal edilebilir durumdadır.
  1 ... mervet
 8. 8.
  mutlak butlandan ayrım için şu 4 kavram kafidir: hata, hile, ikrah, gabin. olaya bunlar karıştı ise, olay ya da eylem veya sözleşme (artık her ne ise) nispi butlana tabidir. mutlak butlandan farklı olarak, hakim resen dikkate alamaz.
  ... memin