1. 10.
  bir türk boyudur. içimizdeki azınlıklar bitti sıra kıpçak - çepni - türkmen ayrımına mı başladı? türk'ü türk'e düşman etmeyin. azıcık birlik ya.
  -1 ... pembeojelihatun
 2. 11.
  Kumanların büyük bir bölümü Macaristan'a göçmüştür.
  Bugün hala kendini Kuman(kun) diye bilen insanlar yaşar orada.
  ... azmhyr
 3. 12.
  (bkz: kıpçak)'ın diğer adıdır.
  1 -1 ... tomris hatun
 4. 13.
  Sarisin veya kizil sacli turk soyu.
  ... selia
 5. 14.
  Günümüzdeki Kuzey bulgaristan'a yerleşen ciddi bir nüfusları olmuştur. Bunlar osmanlı döneminde anadolu'dan gelen yörük/türkmenler ile karışmışlardır bu bölgede...
  3 ... ateistvaiz
 6. 15.
  “Kuman” etnik adı, tarihte birçok dilde farklı adlarla anılmıştır. Kuman adı Hunlara verilen Kun, Huna adı ile karıştırılır. Hunlar ile Kumanlar farklı halklardır. Kuman adı Kimekler ile Kıpçaklar'ın birleşmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Kimekler Kuman adı ile anılmışlardır. iranlı Mervezi 1120 yılında Qun adında bir halktan söz ederken, Ermeni Urfalı Mateos aynı bağlamda Xarteşk’ adlı bir halktan bahsetmiştir. 11. yüzyıl ortalarına doğru, Doğu Roma kaynaklarında Κούμανοι veya Κόμανοι adıyla; Latin kaynaklarında Comani, Cumani veya Cuni; Alman kaynaklarında Valwen; Rus kaynaklarında Polovci (Polovec sözünün çokluk şekli) olarak geçmiştir.
  1 ... turkmen balasi
 7. 16.
  11. yüzyılda Balkaş gölünden Batı Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş topraklarda hüküm sürdüler. 12. yüzyılda dağıldılar.
  1 ... turkmen balasi
 8. 17.
  Başlarında "atabek" denen beyleri var olmuştur ve onun tarafından hem askerî, hem ekonomik, hem de siyasi bakımdan yönetilirler. Bütün idare bu beyde toplanmıştır. içlerinde 40-45 bin aile olan kollar hâlinde yaşamışlardır. Bu nedenle askerî zaferleri hem savunmada, hem de taarruzda bulunmaktadır.
  1 ... turkmen balasi
 9. 18.
  Kimekler ile Kıpçaklar'ın birleşmesi ile oluşan türk boyu.
  2 ... kama tarkan kagan
 10. 18.
  Kıpçak Türkleri ile kimekler birleşerek kumanları oluşturur sonra bu kumanlar'da kumanlar'a katılmayan kıpçaklar ile birleşerek "kuman-kıpçaklar" olarak anılır.
  2 ... kama tarkan kagan