kumanlar

 1. 5.
  bir rivayete göre başkomutan mustafa kemal atatürk de kuman türklerindendir ki bu doğru çıkarsa da şaşırmam çünkü kumanlar içlerinden mustafa kemali çıkartabilecek kadar yiğittirler.

  macaristanda yaşayan kuman türkleri dillerini tamamen unutmuş ve macarca konuşmaya başlamışlardır,keza hristiyanlardır da ancak turancılık akımının başlatıcısı olarak kabul edilebilecek memleketlerden biri olan macaristanda bu akımla beraber kuman türklerinde de ritüel manada bir öze dönüş başlamıştır.bugün macaristandaki kuman türkleri gelecek nesillere gelenek ve göreneklerini aktarabilmek,kahraman ve üstün bir soyun devam ettiricisi olduğunu öğretebilmek için yaz kampları düzenlemektedirler.

  modern şehir yaşantısı içerisinde bulunup da kültürel manada geçmişi yaşatabilen yegane türk soylarından biridir kumanlar. bahsettiğim bu yaz kamplarında eski yörük çadırlarını kurup,börklerini,tulgalarını giyip at sırtında türk sporlarını devam ettirmektedirler,

  at sırtında ok atma,güreş,cirit atma,oğlak kapma ve nicesi.bir yaz değil birçok yaz gidip yanlarında at binip kılıç kuşanılasılardır,kız erkek demeden oğlak kapmaca oynanasılardır.
  http://www.emelvakfi.org/ozuturk/f/kuman17b.jpg

  daha önceleri türkçe konuşmayan türk soylarının türklüklerini kaybedeceğine dair inancımı yıkmış soydur.büyüklerimizden,üstadlardan türkçe konuşmama konusunda onlar da en az senin benim kadar türk tembihlerini alsak da gözümüzle görünce insanı daha da bir sevindirmektedirler.çünkü türk olduklarını bilmektedirler.

  tabii en büyük artıları kardeş macar milletinin içerisinde bulunmalarıdır ki macarlar en az kumanlar kadar temiz ve yiğit bir millettir.keza osmanlının bölgedeki hakimiyeti de kumanlara artı değer olarak yansımış ve gelenek görenek açısından kendilerini korumalarına zemin hazırlamıştır.

  kuman diline geri dönersek eğer malesef ki günümüze kumancadan kalan tek metin biraz dikkatle ve küçük birkaç yardımla rahatça anlayabileceğimiz bu metindir.

  bizim atamız kim-sing kökte
  sentlensing sening adıng
  düşsün sening könglügüng
  neçik kim cerde alay kökte
  bizing ekmegimizni ber bizge büt-bütün künde
  ilt bizing minimizni
  neçik kim biz iyermiz bizge ötrü kelgenge
  iltme bizni ol camanga
  kutkar bizni ol camannan
  sen barsıng bu küçli bu çin iygi tengri amen.
  kutkar bizni ol camannansen barsıng bu küçli bu çin iygi tengri amen.

  kumanların türkiyeye bakışına gelince,her kuman türkiyeyi ayrı bir sevgiyle sever,kumanlık bilincinde olan hepsi türkiyeyi görmek ve oğuz akrabalarıyla görüşmek ister ancak her kuman türkiyeyi bilir ve sever de malesef bizler bilmeyiz kardeşlerimizi.
  6 ... selim pusat
entry'i yoruma kapat
 1. henüz yorum girilmemiş.