1. 1.
  tuna ırmağı'nın rusçuk'tan aşağıda kalan bölümü ve tuna deltası ile karadeniz arasında bulunan yöredir. buranın kuzeydeki büyük bölümü romanya, küçük güney bölümü bulgaristan sınırları içindedir. dobruca, bozkırlarla kaplanmış fazla yüksek olmayan bir platodur.
  yakın zamanda verimli bir tarla tarımı alanı olmuştur. yalnız kuzeyde ormanlar vardır. güney bölümü derin vadilerle parçalanmış olup, teeliktir.
  kentler daha çok karadeniz kıyısında ve tuna boyundadır.
  çelebi mehmet zamanında osmanlı topraklarına katılmıştı. daha sonra berlin anlaşması ile romanya'ya verildi. sonra da sınırlarında değişiklikler oldu ve bulgaristan-romanya arasında kaldı.
  3 ... pokezat
 2. 2.
  (bkz: vatan)
  ... pilotmont
 3. 3.
  bursa ssk hastahanesinden araba ile devam edilince yaklaşık 10 dakikada ulaşılan, dsi tesislerinin de içinde olduğu köyün adı.
  1 ... ewentry
 4. 4.
  gelir düzeyi yüksek ailelerin yaşadığı şirin bursa semti.
  1 ... westksk
 5. 5.
  varna'nın kuzeyiyle tuna deltası arasındaki bölgedir. ilk çağlarda iskitlerin yerleştiği, daha sonra perslerin, trakların, makedonyalıların eline geçen ve romalıların scythia minor (küçük iskitya) dediği bölge. burası romalılar döneminde pontus, daçya ve ostrogotlar'ın işgaline uğramış, daha sonra bulgarların, doğu roma'nın, yeniden bulgarların, moğolların ve bölgeye adını veren dobrotitsa'nın kurduğu prensliğin eline geçen, 14. yüzyılın sonunda kısa bir eflak işgali hariç osmanlıların eline geçen ve 1878'e kadar osmanlı egemenliğnde kalan bölge. 1878'de romanya ve bulgaristan arasında bölünen bu bölgenin güneyi 1913'te romenlerin eline geçmiş ve 1916-1918 arasındaki bulgar işgali * hariç 1940'a kadar romenlerin elinde kalmıştır. bugün bölge romanya'nın tolçu (tulcea) ve köstence ve bulgaristan'ın hacıoğlu pazarcık (dobrich) ve silistre illerine bölünmüştür.
  1 ... cemali
 6. 6.
  93 harbinden önce nüfusunun %68'inin müslüman olduğu ve bunun neredeyse tamamına yakınını türk ve tatarların oluşturduğunu bugün kimse bilmez.
  2 ... delante