1. 1.
  Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre kabul edilen borcun belli yüzdesini, tamamını ya da daha fazlasını, kabul edilen vadede ödeyerek borcundan kurtulması.
  1 -1 ... dabaddah
 2. 2.
  çok havalı duran bir hukuk terimi. ortadan kalkması olasıdır. alacaklının onayı gerekir çünkü. geçen yıl bu kuruma sadece izmir'den bir işçi başvurmuş.
  ... ciddik kusu
 3. 3.
  alacaklıların 2/3'ünün kabulü halinde konkordato geriye kalan 1/3'ü de bağlayıcı olur.
  ... ditty
 4. 4.
  kokordato ilan eden borçlunun ;

  - ödeyeceği borç %50'den az olamaz.

  - hakkında icra-iflas takibi yoluna gidilmiş olan borçlu hakkında, icra mahkemesi , konkordato'yu yerinde görürse borçluya 2 aylık süre vererek bir konkordato komiseri atar.

  - borçlu bu süre içinde mallarında tasarrufta bulunamaz. (satamaz, rehnedemez, bağışlayamaz vb.)

  - komiser borçlunun işlerine bakar, malların defterini tutar, bir ilan ile alacaklıları toplantıya çağırır.

  - alacaklılar toplamının 2/3'ünün aldığı kabul kararı asliye ticaret mahkemesi ne gönderilir. mahkeme kararı uygun görürse onaylar. onaylanan karar ilan edilir ve boçlunun tüm alacaklılarını bağlar.

  - asliye ticaret mahkemesi konkordato kararını onaylamaz ise borçlunun 7 gün içinde iflası istenir.

  - * iflas etmiş olan bir borçlu da konkordato isteyebilir. bu konkordato'da %50 şartı ve konkordato komiseri yoktur. komiserin görevlerini iflas müdürlüğü yapar. istemin asliye ticaret mahkemesi'nce onaylanması halinde borçlu iflas etmemiş sayılır.
  2 ... ditty
 5. 5.
  iflasını isteme anlaşması, elinde olmayan nedenlerden ötürü, borçlarının tümünü ödeyemeyen iyi niyetli borçlular için kabul edilmiş; borç ödeme anlaşması. Borçlunun haciz ve iflas takibinden kurtulmasına imkan sağlar, ödeme planı çıkarılır.
  ... cheapdeath
 6. 6.
  Elinde olmayan nedenlerle işleri iyi gitmeyen, mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları koruma amacını güden ve borçlunun, borçlarını ödeme koşulları hakkında alacaklılarının üçte iki çoğunluğu ile yaptığı ve onu kabul etmeyen diğer alacaklıları da bağlayıcı nitelik taşıyan anlaşma.
  ... linka
 7. 7.
  Borçlunun alacaklılarıyla anlaşmak suretiyle mahkeme kararıyla giriştiği bir tasfiye yoludur.
  1 ... nickim ne olsun benim
 8. 8.
  "-> Cennet Mahallesi ve Doktorlar dizilerinin tüm kayıtlarının çalınmasının ardından Show TV konkordato başvurusuna hazırlanıyor... "

  show tv'nin başvuru yaptığı şey.
  ... serafin
 9. 9.
  Anlaşmalı iflastır.
  ... guzel bi nick
 10. 10.
  2 senelik avukat olmama rağmen hala karşılaşmadığım hede.
  1 ... barbarossa