1. 1.
  ticari nitelikte davaların yoğun olduğu merkezlerde kurulu olan bir başkan ve iki üyeden müteşekkil toplu mahkemeler olup o yerlerdeki asliye hukuk mahkemelerinin birer dairesi durumundadırlar.işin yoğunluğuna göre birden ziyade ticaret mahkemesi kurulabilir.Görevleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4.maddesinde zikredilen ticari davalara bakmaktır. asliye ticaret mahkemesinin olmadığı il ve ilçelerde ticari davalara asliye hukuk mahkemesi bakmaktadır.
  uygulamada kısaca ticaret mahkemesi denir.
  1 ... kuvvetle muhtemel
 2. 2.
  bugün itibariyle memuriyetimin başlangıç yeri olarak gönderildiğim yer. herkes baya şanslısın iyi yere gittin filan diyor ama bakalım.
  2 ... bigun yine boyle gidiyoruz
 3. 3.
  ticari işle ilgili olan uyuşmazlıklara ve türk ticaret kanununda gösterilen uyuşmazlıklara bakmakla görevli olan ve hsyk tarafından gerekli görülen yerlerde kurulan uzman mahkemedir. bu temmuza kadar asliye hukuk mahkemesiyle olan ilişkisi "iş bölümü" ilişkisiyken ticaret kanunu henüz yürürlüğe girmeden yapılan bir değişiklikle bu ilişki "görev" ilişkisine dönüşmüştür.
  ... nefarkeder
 4. 4.
  dosyaları hukuk ve değişik üzere olmak üzere ayrılır değişik iş dosyalarının ekserisi de ihtiyati haciz talepleridir...
  ... rider of red