bugün

Tesla zaman ve zaman yolculuğu üzerinde gerçeğe ulaşılabilecek çalışmalarda bulunmuştur. Tesla, yüksek voltajlı elektrik ve manyetik alanlar kullanarak yaptığı çalışmalarda zamanın ve uzayın yarılabileceğini veya çarptırılabileceği ve böylece de diğer zaman boyutlarına kapı açılabileceğini gördü. Bu muazzam buluşun yanında, Tesla tehlikelerle dolu olan zaman yolculuğunu buldu. Tesla'nın zaman yolculuğuyla ilgili ilk çalışmaları 1895 Mart'ında başladı
nikola tesla elektrik konusunda dünyanın yeti$tirdiği en büyük bilim adamıdır. marconi'nin bulduğu kabul edilen radyoyu bulan insandır. radyo dalgalarının havada yol alabildiğini ke$feden insanın da ta kendisidir. $u anda evlerimizde bulunan her elektrikli aletin çalı$masını sağlayan alternatif akımı bulan insan da ta kendisidir.*. alternatif akım sayesinde elektrik uzak mesafelere ucuza ve az enerji harcanarak gidebilir. gidebilir. direkt akımda her mil kareye bir elektrik santrali konması gerekir. direnç kaybı çok yüksektir ve elektrik uzak mesafelere ula$amadan kaybolur. havadan elektrik iletmeyi ba$ardığı da söylenir ki muhtemelen doğrudur. red alert oyunundaki tesla silahı bu mantıkla dizayn edilmi$tir ve adını nikola tesla'dan almı$tır. elektriği atmosfer yardımıyla daha güçlü bir $ekilde çok uzaktaki bir noktaya iletmeyi ba$armı$tır. bir deneyinde 40km uzakta bulunan 110 voltluk 100 ampülü havadan gönderdiği elektrikle yakmı$tır. rus ve amerikan ordularının hala geli$tirmekte olduğu haarp teknolojisinin temelini kendisi atmı$tır. iyonosfere elektrik yükleyerek çalı$tırılan bir sistemdir. haarp antenlerinin alaska'da bulunduğu ve bulunduğu yerdeki ozon tabakasında büyük bir delik olduğu bilinmektedir. http://www.haarp.alaska.edu/ <--- resimler ve detaylar için. uzun mesafelerde haberle$mek, yer altını incelemek için geli$tirildiği söylenen teknolojinin aslında hava durumunu kontrol etme ve belki de insan beynini kontrol altına alma gibi çok tehlikeli teknolojileri de beraberinde getirdiği söylentiler arasında. teknoloji tamamlandığında amerika'nın elinde hava durumu kontrolü, büyük kitlelerin beyin manipülasyonu, çok güçlü ve diğer devletlerin ileti$im sistemlerini yıkabilecek veya girebilecek bir ileti$im ağı.. mutlu payşa$oğlu'nun konuyla ilgili detaylı yazısına da burdan ula$ılabilir: http://www.antrak.org.tr/gazete/012001/mutlu.htm . sonuç olarak nikola tesla elektrik konusunda dünyanın en büyük bilim adamıdır. alternatif akım en önemli bulu$udur. $u anda bu entry'e oy verebilmenizin en önemli nedeni kendisidir. yüzlerce patentli bulu$u vardır.
bir söylentiye göre modellerinin taslaklarını hiç çizme$mi$. hepsini beyninde çizip gözünün önüne getirebiliyormu$. o anda ba$ka hiç bir $ey görmeyerek.
atmosferdeki iyonosferin yansıtıcı özeliğini kullanarak, kilometrelerce ilerdeki bir ampulu yakmaya yetecek kadar enerji gönderen ve bu olayı büyüterek dünya üzerindeki herhangi bir koordinat a istediği yada gerekli olan enerjiyi gönderebilceğini söyleyen şahıs, aynı, kırılmak için az bir enerjiye ihityacı olan fay a gerekli enerjiyi göndermek gibi..
(bkz: gölcük depremi)
psychedelic deneyleri sırasında deneklerinin öldüğü sag kalanların çıldırdığı söylenen kişi.
elektronigin kralidir.ac akimini bulmustur.su anda adaptorlerle is yapabiliyorsak onun sayesindedir.bazi kaynaklarda ampulu bile edison'un degilde onun buldugu soylenir.sirp oldugu icin bilim dunyasinda pek onem verilmemistir.eger onem verilmeseydi simdi dunya cok daha guzel verimli bir yer olabilirdi.
Sırp asıllı Hırvatistan doğumlu ABD vatandaşı mucittir. Kendisinin Dünya'nın gelmiş geçmiş en büyük mucidi kabul ediliyor. Geliştirdiği "alternatif akım" sayesinde bugün ışıl ışıl aydınlanan kentlerde yaşıyoruz. Öldüğünde araştırma notları FBI tarafından alınmıştır ve bugün hala inceleniyordur. "Yıldız savaşları" filminin fikir babasıdır. Birçok buluşu da başkaları tarafından sahiplenmiştir.
günümüz internet fikrini ortaya ilk atmış kişidir. süpermen filimlerindeki kötü karakter ondan esinlenilerek yapılmıştır. dünyayı elma gibi ortaya ayırmasından korktukları için hiçbir zaman gerekli desteği balamamıştır. ayrıca elektiriği tüm dünyaya bedava dağıtma fikride destek bulamamasında etkili olmuştur.
her naneden pay almaya alışmış dünyanın kan emici gruplarının, insanlığın faydasına olacak ilerlemelerin önüne geçme hastalığının kurbanı olmuş, "bütün insanlığa bedava elektrik" çalışmaları yaparken harcanmış, gelmiş geçmiş en dahi bilim adamı, kullandığımız bilgisayarın, elektriğin, radyonun, internetin, teknoloji dediğimiz herşeylerin içinde sonsuz payı olan insan gibi insan.
Tesla birimi (sembolü T) manyetik akı yoğunluğunun (veya manyetik indüksiyon) SI birimidir. Manyetik alanın yoğunluğunu belirler.

nikola tesla Başlığındaki Önemli Entry'ler

Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.