1. 1.
    isminde 3 büyük dini de barındırarak dinler arası diyalog yapmış bir mason.
    ... tenete