bugün

orta avrupa kökenli bir halk.
ankara'da bir semt ismi.
alp er tunga adlı en bilinen hükümdarlarının adına destanlar yazılmış, tarihte bilinen ilk türk topluluklarından biridir.
orta asya kökenli bir halk. hatta türk oldukları sanılmakta. tarih te med'lerden tut da assurlar'a ve uraratular'a kadar olan bir çok uygarlığın doğrudan ya da dolaylı olarak yıkılmasına neden olmuş yarı göçebe topluluk. ayrıca altın işçiliğinde dönemim en iyisidir, at biniciliği ve ok ve yay yapımında tavan vurmuşlardır. günümüzde ahalen daha iskitler'e ait kurganlar (tümülüs benzeri mezar) andolu'da, ermenistan'da sıkça görülür. esasında hakkında en az şey bilinene demir çağ topluluğudur, nedeni ise bir zamanlar sovyet rusya'nın gizli kapaklı yaptığı orta asya arkeolojik çalışmalarının buluntuları ve tutanaklarının bilim dünyasına halan daha sunulmayıp özel koleksiyonlarda ve özel depolar da saklanmasıdır.
Sakalar olarak ta anilan, bilinen ilk turk medeniyetidir. Karadeniz'in kuzey bolgelerinde atli birlikler olarak yasamis, hayvancilikla ugrasmislardir. Alper tunga ve su destanlari, bu medeniyete aittir.
tarih sahnesinde bilinen ilk türk topluluğu olduğu konusunda önemli kanıtlar vardır.
savaşçılık özellikleriyle, öyle ki kadınları da erkekler kadar iyi savaşırmış, destanlaşmış antik halk. at sürmede o kadar iyidirler ki isktilerle karşılaşan yunanlılar onları at adamlar* sanmıştır.
atı evcilleştiren ve atlı araba kullanan ilk topluluk. falcılık, hekimlik ve madencilikte ilerlemiş halk. amazon kadınları efsanesinin çıkış kaynağı iskitlerdir. arap kaynaklarında sakalar olarak geçer.
ankara da bir semttir. sanayi sitesini içinde bulundurur. boşaltılmaya çalışılmaktadır, yeniden yapılandırılacaktır.
ünlü iran şairi firdevsi'nin şehname adlı eserinde de geçen sürekli perslerle mücadele eden, israrla türk olmadığı savunulsa da özbe öz türk olan tarih sayfasında ortaya çıkmış ilk türk devletinin milletine verilen isimdir. şehname'de afrasiyap olarak geçen iskit hükümdarı Alp Er Tunga'nın kardeşinin adının Alp Arız olması ayrıca oğlunun ismininde Karahan olması ve şehname'de de bu isimlerle anılması onların türk olduğunun ispatıdır.
önceleri orta asya'da görünen iskitler mö. 7. yüzyılda karadeniz'ine yerleştiler.
atlıgöçebe yaşamışlar, hayvancılıkla uğraşmışlar.
sanatta bozkır sanatını geliştirmişler.
alper tunga ve şu destanları vardır.
anadolu'ya akın yapmışlardır.
ayrıca bilinen ilk Türk kadın hükümdar iskit soyundan gelen alp er tunga'nın torunu tomris'tir.iskitler, diğer adıyla bilinen sakalar ilk türk topluluğudur.
ilk türk devleti için:
(bkz: büyük hun devleti)
batılı tarihçilerin mezarlarına kurgan dedikleri ve tamga kullandıklarını belirttikleri halde turani etkileşimi neredeyse yok saydıkları, onlara göre, irani bir kavim.

ön-Türk kavmi oldukları kuvvetle muhtemeldir. bunun dışında batılı tarihçilerin tezleriyle ilinti kurmak gerekirse tüm 'avrasya' topluluklarının atası olamaları ihtimali de mevcuttur. şöyle düşünelim; şimdi bu hunlar var ya aga, neredeyse tüm tarihçiler hunların 'elit' boylarının türk olduklarını ve türkçenin bir dilini konuştuklarını kabul ediyor, lakin her zaman da hunların bir 'boy konfederasyonu' olduğunu iletiyor. yani avrupaya ayak basan hunlar sadece türki unsurlardan oluşmamaktaydı ve aralarında diğer turani boy ve kabileler haricinde turani olmayan unsurlar da mevcuttu. hah işte, bende diyorumki iskitler de aynen hunlar gibiydi ama 'elit' boyları tartışmaya açık olabilir.
sakalar'a farslar'ın taktıkları ad.

(#8390190)
her ne kadar yabancı kaynaklarda irani bir halk olarak gösterilse de, tarihte bilinen ilk türk devleti sakalar'ın atalarıdır.
atı ilk ehlileştiren topluluktur.
mö 10-12 yy lar arasında ortaasya'dan gelip hazar denizi'nin kuzeyinde ve kafkasya'da hüküm sürmüşlerdir.
görsel

kaldı ki iskitler'in türk soylu olduğunu fars bilginleri dahi kabul etmekte,fars edebiyatında iskitler'in efsanevi hükümdarı afrasyab'ın alp er tunga olduğu kabul edilmektedir.
görsel

alp er tunga önderliğindeki iskitler hazar denizi'nin kuzeyinden güneyine akınlar yapmış, iran'ı bir dönem yönetmiştir. hatta bugünkü iran'da bulunan "kazvin" şehri iskitler tarafından kurulmuştur.

kaşgarlı mahmud, divan-ı lugat-it turk adlı eserinde kazvin'i şöyle tanımlamaktadır;

-- alıntı --

Afrasyab'ın kızının adı. "Kazvin" şehrini bu kurmuştur.
Aslı "Kaz oynı"dır.
Çünkü Afrasyab'ın kızı orada oturur, orada oynarmış. Türklerden bir takımları, Türk ülkesi sınırını Kazvin'den sayarlar; "Kum" şehri de sınır sayılır.
Bir takımları da Türk sınırının "Merv-eş-şahıcan" dan başladığını söylerler. Çünkü Kaz'ın babası olan "Tonğa Alp er" Afrasyap demektir; "Merv" şehrini yapan zattır. Afrasyap burayı, "Tahmures" tarafından şehrin iç kalesi yapıldıktan üçyüz sene sonra kurmuştur. Bu şehirleri Türkler yaparak adlarını kendileri koymuşlardır.
Bu adlar olduğu gibi şimdiye kadar gelmiştir.
Bu yerlerde Farslılar çoğaldıktan sonra Acem şehirleri gibi olmuş. Bugün Türk ülkesinin sınırı "Abisgûn" (Hazar) denizi ile çevrili olarak Rûm diyarından ve Özçent'ten Çin'e kadar uzanır. Uzunluğu beşbin fersah, eni üçbin fersahtır; hepsi sekizbin fersah eder.

-- alıntı --

bu durumda avrupa'nın yanlı tarihçilerinin iskitler'i irani bir kavim olarak tanımlaması da gayet doğaldır. iran gibi bir coğrafya'ya ve iranlılara yıllarca hükmeden bir topluluk tabii ki nüfus açısından iranlı unsurlardan da oluşuyordu.
nüfusun büyük çoğunluğu "turani" olmasa bile, iskit devleti'nin yönetici kadrosu, ordusu tamamen öntürklerden, yani turani-türki halklardan oluşmaktaydı.

iskitler'in turani bir kavim-devlet olduğunun alp er tunga'dan başka en önemli delili ise savaşçı bir kavim olmaları ve iskit atlılarının o dönemin dünyasına fevkalade nam salmışlıklarıdır.
bilindiği üzre üzengi sistemini atlarda o dönemde kullanabilen yegane millet türklerdi.

keza alp er tunga han'ı afrasyab olarak kabul gören sadece iranlılar değildir.
yunanlılar iskitler'in üzengi sistemini kullanıp atla bütünleşerek, iki eli ile ok atabilmesinin imkansızlığından dolayı, iskit süvarilerini atları ile bir bütün olarak düşünmüşlerdir.
günümüzde "yay burcu" nun simgesi olarak bildiğimiz yarı insan yarı at mitolojik varlık olan centour kavramı, eski yunanlıların iskit türklerini atları ile bir bütün olarak kabul etmesinden kaynaklanmıştır.
görsel

yine o dönem iran'ına baktığımızda bölgedeki halklar atları sadece ulaşım amacı ile kullanmakta, süvari dediğimiz savaşçı sınıfları bulunmamaktaydı.
yani o dönem iskit ordusu ile savaşa girişecek olan herhangi bir topluluk savaş meydanına atları ile geliyor, atlarından inerek yaya şekilde savaşmaya çalışıyordu.
süvari/akıncı iskitler ise savaş meydanlarında atları ile hasımlarına büyük felaketler sunabiliyordu...

işte bu bariz fark dahi iskitlerin irani bir kavim değil, turani-türki bir devlet/millet olduğuna en önemli delildir.

iskitler'in türki bir kavim olduğuna dair en önemli delilleri ise hazar denizi'nin kuzeyinde yapılan arkeolojik çalışmalarda elde edilen bulgularla soğuk savaş dönemi sovyet bilim adamları idrak etmiş, lakin bulgularını dünya ile paylaşmaya yeni yeni başlamışlardır.

rus bilimadamlarının bu bağlamda en önemli bulguları ise iskit kalıntılarından yola çıkarak bu kavmin devamının, torunlarının hazar türkleri ve avarlar olduğuna, günümüzde ise antropolojik olarak kafkas halklarından osetler olduğuna dikkat çekmektedir.

işte avrupalı bilim adamlarını yanıltan da budur.

onlar hazar türklerini(özellikle dağ yahudilerini) ve avarları direk es geçip irani bir halk olan osetler ile iskitlerin akrabalıkları üzerinde durmakta, dolayısı ile hanı, hakanı, ordusu ile bir türk kavmi olan iskitleri bilerek ve kasti olarak irani bir kavim olarak göstererek bilime, bilimin ve tarihin tarafsızlığına göz göre göre ihanet etmektedirler...
ilk kadın türk hükümdarı tomris in milletidir.
fars kaynaklarında turanlılar olarak geçer. türkler de turan soylu bir millettir; haliyle -türk olmaları imkansızdır- gibi bir söylem fazlasıyla iddialıdır. karahanlılar kendilerini iskitlerin torunu olarak görürlerdi.
bilinen ilk türk devleti olduğu söylenir. asya hunlarından eskidir.
adamlar ata daha iyi binebilmek için pantolonu buna bağlı olarak kemeri bulmuşlar. neden ata daha iyi binebilmek derseniz bi düşünün demek ki rahatsız etmiş. bir de böyle ata binmişsin önde arkadaşın gidiyor filan hoş olmayan görüntüler. iyi olmuş yoksa şimdi öyle cıbıl cıbıl yaşayacaktın.
bozkır'ın kuyumcuları denilebilecek halktır.

--spoiler--
altın bir iskit tarağı.
http://a1.sphotos.ak.fbcd...25041430_1440165080_n.jpg
--spoiler--
ayrıca bir aleksandr blok şiiridir. batı'nın rus ve rusya algısına inat yazılmıştır.

"milyonlarcasınız siz; biz sayılmakla bitmeyiz.
haydi, savaşmaya kalkışın bizimle.
iskitleriz biz, evet, asyalılarız.
çekik gözlü, aç gözlü asyalılar.

bir sfenkstir rusya, neşeli ve hüzünlü
kara kan sızar gövdesinden,
gözlerini size dikmiş bakar
sevgiyle, nefretle.

yalnız bizim kanımızın duyduğu gibi sevin
unuttunuz çoktandır sevmeyi
yakan ve yıkan sevgiler olduğunu unuttunuz.

gelin yanımıza. savaşın korkunçluklarından
barış dolu kollarımıza koşun;
gecikmeden bırakın eski kılıçları
kardeş olalım arkadaşlar.

yoksa kaybedecek olan biz değiliz
kötü olmayı biliriz biz de
gelecek bir çağın hasta insanlığını
sizi lanetle anmaya yöneltmeyin.
güzel avrupa'nın karşısında korularımıza ve ormanlarımıza savuşuruz
sonra birdenbire dönüp asyalı yüzümüzü gösteririz size.

ama artık kalkan olmayacağız elinizde
katılmayacağız kavgalarınıza
kısık gözlerimizle seyredeceğiz
ölüm dolu savaşlarınızı.

korkunç hunlar
ölülerinizin ceplerini boşaltırken
şehirlerinizi yakıp yıkarken
ve beyaz kardeşlerin dağlarken etlerini
yerimizden kıpırdamayacağız.

son bir kere, eski dünya
emeğin ve barışın kardeş sofrasını
bir barbar lirinin seni çağırdığı
aydınlık kardeş sofrasını düşün. *
tarihte bilinen ilk türk topluluğudur. alper tunga ve tomris hatun yönetiminde etkilidir.
pantolon,kemer ve kemer tokasını tüm dünyaya tanıtan topluluktur.
heredot a göre iskitlerin avrupa ya doğru göçü doğudan daha doğrusu kuzey-doğu dan gelen başka kavimlerin baskısı neticesinde olmuştur. iskitler, kendilerini iten arimaspların zorladığı isedonlar tarafından göçe zorlanmışlardır. heredot un anlattıklarına göre isedonların fin-ugur olmaları muhtemeldir.
atı evcilleştirmeleri ve at koşum takımları kullanmaları ile bu alanda öncülük yapmış olan topluluk. kpss'de çıkar.