1. 1.
  göktürk alfabesindeki harflere benzer şekiller içeren kaya resimlerine orta asya türklerinin verdiği isim. damga sözcüğü de tamga sözcüğündeki t'nin yumuşamasıyla oluşmuştur.

  (bkz: damga)
  2 ... selenge
 2. 2.
  bir takım insanlar tarafından hortlatılmaya çalışılan sözcük. türkçe'yi türkçe kelimelerle konuşmak istendiği için olumlu bir hareket gibi görünse de aslında örneğin türkçeleşmiş bir abece sözcüğü hatta alfabe sözcüğü halkın hiç kullanmadı tamga sözcüğünden daha türkçedir. ömer seyfettin, genç kalemler dergisinde yayımladığı yeni lisan adlı makalede de buna değinir. ona göre de olması gereken türkçe halkın konuştuğu doğal dildir. eski türkçe sözcükler kullanmak ya da türkçe olacak diye yeni kelimeler uydurmak dili arapçaya boğmak gibidir, çünkü ikisi de doğal değil yapaydır.
  -1 ... mustafa tr
 3. 3.
  (bkz: harf)
  ... orkun han
 4. 4.
  orta asya türklerinin kullandığı simge ve harflere verilen ad.
  ... dumlu
 5. 5.
  Bir topluluğun ulus olması için gerekli yazılı olmayan kaideler vardır. kültür, ahlak, din, dil gibi...ve toplumlar bu yazılı olmayan kuralları sembolleştirerek tarihe izler bırakırlar.

  binlerce yıldan beri tarihin yazılmasında, şekillenmesinde önemli katkıları bulunan TÜRK MiLLETi'de kendi tarihine bu tip sembollerle ışık tutmuş, tarihe adını altın harflerle yazdırmışlardır.

  ön türklerin tarihe not düştükleri işte bu sembollerin en önemlileri TAMGALAR'dır.

  http://tarihturklerdebasl...tutan-motifler-tamga-lar/
  1 ... protest sanayici
 6. 6.
  Eski Türkçe'de harf anlamına gelmekte olan kelime. Aynı isimde bir oyun da mevcuttur.
  3 ... arinel