bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  hayal.
  şeylere ilişkin tasarımlar.
  3 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  duyularla alınan uyarıların zihindeki görüntüsü.
  4 ... oylumunelumune
 3. 3.
  yazın eserlerinde asıl anlatılmak istenen şeyin okuyucuya sezdirilerek okuyucunun o şeyleri kavramasını sağlamaya yarayan kavramların tümüdür.
  2 ... hunlu
 4. 4.
  şiirkuran. gözün gördüğünden ötesi. rahatsızlık, başka bakmak, başka algılamak.

  -suyu biz böyle geçeriz-
  1 ... ephitaf
 5. 5.
  1.Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya.
  2.Genel görünüş, izlenim, imaj.
  3.Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin
  bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj.
  4.Duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın
  bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj.*
  3 ... meister writer
 6. 6.
  duyusal bir yaşantının beyinde canlandırılması olayıdır.
  1 ... unique270
 7. 7.
  (bkz: imgesel)
  1 ... sonika
 8. 8.
  (bkz: hayal)
  imgeler özneldirler.
  belirli bir algıya aittirler.
  örneğin, kuş dediğimizde bazı insanların aklına güvencin, bazılarının aklına kartal gelir.
  2 ... unique270
 9. 9.
  bir kelimenin veya ifadenin ait olduğu metnin içinde yeni anlamlar kazanması.
  1 ... malcolm
 10. 10.
  kelimelerin kaçkınlarıdır imgeler..
  3 ... asmevejiya