1. 1.
  Hıristiyan keşişler tarafından öldürülen filozof ve matemetikçi hatun kişi,
  güzel ve alımlı olmasının yanında zeki ve asi oluşu da eklendi mi...getirileri ölüm oluyor. zira bu özellikler sayısız erkeği yaşayan ölü yapmaya yeter de artar ve keşişler bu tehlikeyi farkedip çözümü de barbarlıkta bulmuşlardır.
  15 -1 ... balyancho
 2. 2.
  370-415 yılları arasında yaşamıştır ve tarihte ilk kadın matematikçi olarak bilinir. Yaşadığı döneme göre kadın bilim insanlarının azlığını düşündüğümüzde, hypatia'nın matematiğe verdiği bu gönül yine matematikçi olan babası iskenderiye'li theon sayesinde olmuştur. Matematiğin bir çok alanında çalışmalar yapmışsa da onun en önemli katkıları; astronomik tablolar, appolonius konik kesitleri ve diophant üzerine yaptığı çalışmalardır.

  iskenderiye'de verdiği dersler, zarafeti, bilgeliği ve olağanüstü güzelliği geniş bir öğrenci ve hayran kitlesi çekmesini getirmiştir. Ancak bir kadın olarak alanında tek olması dönemin bilim ve aydınlanma karşıtı çevre tarafından kabul edilememiş, inançsız olmakla suçlanarak "iskenderiye'li hayasız bir kadın öğretmen" olarak karalanmaya çalışılmıştır. iskenderiye'de çıkan dinsel gerginlik ve çatışmaların içerisinde bilgeliğiyle öne çıkan eski aydınlanmanın temsilcisi olan hypatia öğrencilerine yaptığı konuşmalarından birini bitirdikten sonra bir grup keşiş tarafından linç edilerek öldürülmüştür. öyle ki bazı kaynaklarda ölümüne dair; keşişler tarafından derisi istiridye kabuklarıyla yüzülerek öldürüldüğü yazar.

  hypatia'nın, kendini sadece matematikle sınırlamadığı ve dönemin iktidar ilişkilerinde ve politikada da yeri olduğu sanılmaktadır ve etkili bir kişi olması, çevresinde gittikçe artan bir kitlesi olması nedeniyle öldürüldüğü de düşünülmektedir. xix. yy. şairlerinden charles leconte, "de lisle hypatia" adlı şiirinde onu şöyle anlatır;

  "plato'nun ruhu, afrodit'in bedeni
  ebediyen hellas'ın güzel göklerine çekildi. "
  14 ... 01101001
 3. 3.
  Aynı dönemde Hristiyanlığın baskılarının artmasının bir sonucu olarak Yeni Platoncu ekolünün son temsilcisi olan ve Cyrus adındaki bir rahibin kişisel çabaları sonucu halkın galeyanıyla vahşice derisi deniz kabukları ile soyularak öldürülen kadın filozof. Yeni Platoncu okulun başında bulunan komple bir insandı. filozof olduğu kadar, babasının da etkisiyle güçlü bir matematikçi ve astronomdu.
  4 ... jashua44
 4. 4.
  filmi çekilen ilk filozof kadın.
  7 ... xargn
 5. 5.
  Hypatia, güzelliğinin yanı sıra bilgeliğiyle de herkesin hayranlığını kazanmış olan tarihin bilinen ilk kadın matematikçisidir.iskenderiye'de doğmuştur.Bu muhteşem şehir içinde bulundurduğu museion, kütüphane, kiliseler, filozoflar, matematik ve tıp okullarıyla Hypatia'nın tinsel gereksinimlerini tümüyle karşılıyordu.Hypatia burada babası theon ile yaşıyordu.Şehrin önde gelen vatandaşlarından biriydi.Genel olarak halkın saygısını bazı çevrelerin ise düşmanlığını uyandırıyordu.

  Hypatia'nın doğduğu şehri belirlemekte hiçbir zorlukla karşılaşılmamasına rağmen doğum tarihinin saptanmasında bazı zorluklar çıkmaktadır.Genel olarak 370 dolaylarında doğduğu kabul edilir.Bu tarih Suda'da Hesychius'un Hypatianın kariyerinin doruğuna imparator Arcadius zamanında ulaştığını söylemesine dayanmaktadır.Bu görüşe göre eğer 370'te doğarsa,400 yılında imparatorun yönetiminin ortalarında olgunluğuna ulaşmış olur.Bir diğer görüş de John Malakasın ,öldürüldüğünde Hypatia'nın yaşlı bir kadın olduğu ve olayısıyla doğum tarininde 355 civarında olması gerektiği görüşüdür. Hypatia'nın gözde öğrencisi Synesius'tan kalan kanıtlar da bu tarihlerin erken olanını desteklemektedir.

  Hypatia'nın babası Theon iyi eğitim görmüş bir bilim adamı,bir matematikçi ve gök bilimciydi.Aigyptios veAleksendiros ünvanları,onun Yunan-Mısırlı kökenine ve çok dilli iskenderiye kültürüne bağlılığını göstermektedir.Gerçekten Theon içinde iskenderiye'nin sahip olduğu tinsel ve entelektüel çeşitlilik yeterli olmuştur.Çalışmalarını Öklit vePtolemius üzerinde yoğunlaştırmış.Bundan başka felsefeyle ,çok tanrılı din literatürü ve yunan gaipten haber verme uygulamalarıyla da ilgilenmiş olduğu bilinmektedir.Theon'un matematik ve gökbilim üzerine yazmış olduğu eserlerden bazıları günümüze dek gelmiştir:Öklit'in Elementlerinin öğrenciler için hazırlanmış hali,Veriler ve Optik.Theon, Ptolemius metinlerinin de en başarılı tefsircilerinden biriydi.Onun Kulanışlı Cetveller kitabının iki ayrı tefsirini yapmıştır.

  Theon'un birlikte çalıştığı insanlar arasında ona en yakın olanı Hypatiaydı. Babasının kızı ve iş arkadaşı olarak kaynaklarda oldukça saygın bir yeri vardır. Yetenekleri babasınınkini aşan bir matematikçi olarak gösterilir. Hypati'nın matematik çalışmalarının başlıklarından Hesychius'un oluşturduğu listeye bakıldığında, iskenderiyeli matematikçilerin yapıtlarıyla ilgilendiği anlaşılmaktadır; i.Ö. üçüncü yüzyılda yaşayan Perge'li Apollonius'u, i.S. üçüncü yüzyılın ortalarında yaşayan Diophantus'u ve Gökbilim adlı bir kitabı tefsir etmiştir. Hypatia'nın birçok öğrencisine felsefe, matematik , gökbilim dersleri verdiğini biliyoruz. Bu öğrencilerinden en önemlisi, mektuplarından da önemli bilgiler elde edilen, Synsius'tur. Bu kaynaklardan Hypatia';nın öğrencilerini, iskenderiyeli matematikçiler ve gökbilimcilerin metinlerinin düzeltilmesi ve açıklanması işine karıştırmadığını öğreniyoruz. Bunun yerine onları uygulamaya daha yönelik olan matematik ve gökbilim gizemlerinin incelenmesi işine teşvik etmiştir. Bunlar sayesinde Synsius'un bir usturlob yapabildiği de belirtilmiştir.

  Geç klasik dönem iskenderiye'si ile ilgilenen G. Fow ve J.C. Haas gibi uzmanlara göre iskenderiye matematikçilerin hemen hepsi gizli bilimlerle ilgilenmişlerdir. Theonun uygulamalı bilgisi ile yıldız bilimi geleceği görmeye Hermetik metinlere olan ilgisi omuz omuza ilerlemiştir. Bunlar içerisinde yaşadıkları dönemin özellikleriydi. Dördüncü yüzyıla iskenderiye falcılarıyla ün yapmış bir şehirdi. Yıldız falı okullarda bile öğretilmekteydi. Şehirde hizmet veren pek çok yıldız falcısı vardı. Bilindiği kadarıyla bu kişilerin matematikçi olduklarıda düşünülüyordu. iskenderiyeli Paulus ve Tebli Hepaistio da bunlardan bazılarıydı.

  Gericiliğin, ilkelliğin ilk kurbanı; "Paşpiskopos Cyril, Hypatia´nın Romalı valiyle yakın dostluğunu, bilgisini, öğrenimini ve bilimin simgesi olmasını hazmedemiyor, bilimin putperestlikle eş görülmesi nedeniyle de ondan nefret ediyordu. Hypatia yaşamının tehlikede olduğunu biliyordu ama öğretilerini yaymaya devam etti. 415´de yolda kıstırıldı, elbiseleri parçalandı ve katiller ellerindeki deniz kabuklarıyla Hypatia´nın etlerini kemiklerinden kazıdılar, kalıntısı yakıldı, eserleri yok edildi ve adı unutuldu. Cyril´e ise azizlik payesi verildi... " Carl Sagan böyle yazıyor.
  Eserleri
  Hypatia, daha çok eleştiri ve yorum türünde eserler kaleme almıştır. Çalışmalarını Euclid ve Ptolemy üzerinde yoğunlaştırmıştır. Felsefe, din literatürü ve dönemin matematik bilginlerinin uğraş alanı olan gizemcilik konularına ilgi duymuş; felsefe, matematik, gökbilim dersleri vermiştir. Hesychius'un rivayetine göre iskenderiyeli Diophantus'un Arithmetica'sına 13 ciltlik bir şerh, Pergelı Apollonius'un Konikler'ine ve Ptolemy'nin Matematik Kanon'una şerhler yazmıştır. Fakat bu eserler günümüze dek ulaşmamıştır. Eserlerinin günümüze dek ulaşmamasında, Hıristiyan düşünce açısından dinsizlikle suçlanmış olmasının büyük payı olduğu ileri sürülür. Zaten ölümünden sonra, çalıştığı kütüphane yıkılmış ve kitaplar yakılmıştır. Hypatia ile ilgili olarak günümüze dek ulaşan tek eser, öğrencisi Kyreneli Synesios'un (bu öğrencisinin gökbilim araştırmalarında kullanılan usturlab adlı alet ile ilgili çalışmaları vardır) yazdığı mektuplardır. Bu mektuplarda Synesios, ona duyduğu hayranlığı ve bilimsel çalışmalarına duyduğu saygıyı bildirmektedir. *
  6 ... kirpinin zarafeti
 6. 6.
  umberto eco'nun baudolino romanının baş kahramanı olan baudolino'nun harika bir atı olan bilge sevgilisi.

  belden yukarısı inanılmayacak güzellikte bir kadın olan hypatia'nın belden aşağısı yumuşak ve kıvır kıvır tüylü bir keçidir. hypatialar tümüyle dişilerden oluşan bir sürü halinde yaşarlar ve tümünün adı hypatia'dır, başka bir deyişle özel isim kavramları yoktur. en yaşlı dişiden gence doğru inen bir hiyerarşi ile yönetilirler ve tek varoluş amaçları, evrenin sırlarını çözmek ve evrenle bir bütün olabilmektir.

  belli zamanlarda savaşçı erkeklere buluşup döllenirler, doğan yavru erkekse babaya verilir, dişiyse sürüde tutulur. evrenin sırlarına vakıf olmayı amaçlayan hypatialar için aşk kavramının hiç önemi yoktur. baudolino'nun hypatia'sı ise aşkı tadar; bunun sonucu olarak sürüden aforoz edilme tehlikesiyle boğuşmak ve baudolino'dan olan hamileliğinden doğacak çocuğunu (çocuğun hem kız, hem de erkek olması ihtimaline karşı) sürüde tutabilmek için savaşmak zorunda kalır.

  (kaynak: umberto eco, baudolino, doğan kitap, çev: şemsa gezgin, 1. basım, şubat 2003)
  3 ... mavi44
 7. 7.
  (bkz: corto maltese) 'nin (bkz: bir venedik masalı) macerasında refere edilen bir tarihi kişilik. bayan filozof ve matematikçidir.
  2 ... usualsuspects
 8. 8.
  ms 400'lü yıllarda yaşamış matematikçi, astronom, filozof. gök cisimlerinin yükseliğini hesaplayan bir makina icat etmiş. hristiyanlar tarafından, inançsız olduğunu gerekçe göstererek linç etmişler.

  rivayet edilir ki bu hatun kişi çok güzelmiş, öyle ki kendisi için eflatun'un ruhunu afrodit'in tenini taşıyor diyorlarmış. ayrıca pek çok insan sırf hypatia ile konuşabilmek adına, felsefe ile ilgilenmeye başlamış. sonra da dünyası değişmiş.
  4 ... hiyelkar
 9. 9.
  agora filminde kısmen zayıf tasvir edilmiş tarihin ilk kadın filozofudur. güzelliği ve gök bilmine olan ilgisiyle tanınsa da dönem hiristiyanlığının zorba yükselişine kurban gitmiş, yazık olmuş...
  2 ... tamara
 10. 10.
  (bkz: hbbia) *
  2 ... selcukalone