hypatia

 1. 2.
  370-415 yılları arasında yaşamıştır ve tarihte ilk kadın matematikçi olarak bilinir. Yaşadığı döneme göre kadın bilim insanlarının azlığını düşündüğümüzde, hypatia'nın matematiğe verdiği bu gönül yine matematikçi olan babası iskenderiye'li theon sayesinde olmuştur. Matematiğin bir çok alanında çalışmalar yapmışsa da onun en önemli katkıları; astronomik tablolar, appolonius konik kesitleri ve diophant üzerine yaptığı çalışmalardır.

  iskenderiye'de verdiği dersler, zarafeti, bilgeliği ve olağanüstü güzelliği geniş bir öğrenci ve hayran kitlesi çekmesini getirmiştir. Ancak bir kadın olarak alanında tek olması dönemin bilim ve aydınlanma karşıtı çevre tarafından kabul edilememiş, inançsız olmakla suçlanarak "iskenderiye'li hayasız bir kadın öğretmen" olarak karalanmaya çalışılmıştır. iskenderiye'de çıkan dinsel gerginlik ve çatışmaların içerisinde bilgeliğiyle öne çıkan eski aydınlanmanın temsilcisi olan hypatia öğrencilerine yaptığı konuşmalarından birini bitirdikten sonra bir grup keşiş tarafından linç edilerek öldürülmüştür. öyle ki bazı kaynaklarda ölümüne dair; keşişler tarafından derisi istiridye kabuklarıyla yüzülerek öldürüldüğü yazar.

  hypatia'nın, kendini sadece matematikle sınırlamadığı ve dönemin iktidar ilişkilerinde ve politikada da yeri olduğu sanılmaktadır ve etkili bir kişi olması, çevresinde gittikçe artan bir kitlesi olması nedeniyle öldürüldüğü de düşünülmektedir. xix. yy. şairlerinden charles leconte, "de lisle hypatia" adlı şiirinde onu şöyle anlatır;

  "plato'nun ruhu, afrodit'in bedeni
  ebediyen hellas'ın güzel göklerine çekildi. "
  14 ... 01101001