1. 1.
  Hıristiyan keşişler tarafından öldürülen filozof ve matemetikçi hatun kişi,
  güzel ve alımlı olmasının yanında zeki ve asi oluşu da eklendi mi...getirileri ölüm oluyor. zira bu özellikler sayısız erkeği yaşayan ölü yapmaya yeter de artar ve keşişler bu tehlikeyi farkedip çözümü de barbarlıkta bulmuşlardır.
  15 -1 ... balyancho
 2. 2.
  370-415 yılları arasında yaşamıştır ve tarihte ilk kadın matematikçi olarak bilinir. Yaşadığı döneme göre kadın bilim insanlarının azlığını düşündüğümüzde, hypatia'nın matematiğe verdiği bu gönül yine matematikçi olan babası iskenderiye'li theon sayesinde olmuştur. Matematiğin bir çok alanında çalışmalar yapmışsa da onun en önemli katkıları; astronomik tablolar, appolonius konik kesitleri ve diophant üzerine yaptığı çalışmalardır.

  iskenderiye'de verdiği dersler, zarafeti, bilgeliği ve olağanüstü güzelliği geniş bir öğrenci ve hayran kitlesi çekmesini getirmiştir. Ancak bir kadın olarak alanında tek olması dönemin bilim ve aydınlanma karşıtı çevre tarafından kabul edilememiş, inançsız olmakla suçlanarak "iskenderiye'li hayasız bir kadın öğretmen" olarak karalanmaya çalışılmıştır. iskenderiye'de çıkan dinsel gerginlik ve çatışmaların içerisinde bilgeliğiyle öne çıkan eski aydınlanmanın temsilcisi olan hypatia öğrencilerine yaptığı konuşmalarından birini bitirdikten sonra bir grup keşiş tarafından linç edilerek öldürülmüştür. öyle ki bazı kaynaklarda ölümüne dair; keşişler tarafından derisi istiridye kabuklarıyla yüzülerek öldürüldüğü yazar.

  hypatia'nın, kendini sadece matematikle sınırlamadığı ve dönemin iktidar ilişkilerinde ve politikada da yeri olduğu sanılmaktadır ve etkili bir kişi olması, çevresinde gittikçe artan bir kitlesi olması nedeniyle öldürüldüğü de düşünülmektedir. xix. yy. şairlerinden charles leconte, "de lisle hypatia" adlı şiirinde onu şöyle anlatır;

  "plato'nun ruhu, afrodit'in bedeni
  ebediyen hellas'ın güzel göklerine çekildi. "
  14 ... 01101001
 3. 3.
  Aynı dönemde Hristiyanlığın baskılarının artmasının bir sonucu olarak Yeni Platoncu ekolünün son temsilcisi olan ve Cyrus adındaki bir rahibin kişisel çabaları sonucu halkın galeyanıyla vahşice derisi deniz kabukları ile soyularak öldürülen kadın filozof. Yeni Platoncu okulun başında bulunan komple bir insandı. filozof olduğu kadar, babasının da etkisiyle güçlü bir matematikçi ve astronomdu.
  4 ... jashua44
 4. 4.
  filmi çekilen ilk filozof kadın.
  7 ... xargn
 5. 5.
  umberto eco'nun baudolino romanının baş kahramanı olan baudolino'nun harika bir atı olan bilge sevgilisi.

  belden yukarısı inanılmayacak güzellikte bir kadın olan hypatia'nın belden aşağısı yumuşak ve kıvır kıvır tüylü bir keçidir. hypatialar tümüyle dişilerden oluşan bir sürü halinde yaşarlar ve tümünün adı hypatia'dır, başka bir deyişle özel isim kavramları yoktur. en yaşlı dişiden gence doğru inen bir hiyerarşi ile yönetilirler ve tek varoluş amaçları, evrenin sırlarını çözmek ve evrenle bir bütün olabilmektir.

  belli zamanlarda savaşçı erkeklere buluşup döllenirler, doğan yavru erkekse babaya verilir, dişiyse sürüde tutulur. evrenin sırlarına vakıf olmayı amaçlayan hypatialar için aşk kavramının hiç önemi yoktur. baudolino'nun hypatia'sı ise aşkı tadar; bunun sonucu olarak sürüden aforoz edilme tehlikesiyle boğuşmak ve baudolino'dan olan hamileliğinden doğacak çocuğunu (çocuğun hem kız, hem de erkek olması ihtimaline karşı) sürüde tutabilmek için savaşmak zorunda kalır.

  (kaynak: umberto eco, baudolino, doğan kitap, çev: şemsa gezgin, 1. basım, şubat 2003)
  3 ... mavi44
 6. 6.
  (bkz: corto maltese) 'nin (bkz: bir venedik masalı) macerasında refere edilen bir tarihi kişilik. bayan filozof ve matematikçidir.
  2 ... usualsuspects
 7. 7.
  ms 400'lü yıllarda yaşamış matematikçi, astronom, filozof. gök cisimlerinin yükseliğini hesaplayan bir makina icat etmiş. hristiyanlar tarafından, inançsız olduğunu gerekçe göstererek linç etmişler.

  rivayet edilir ki bu hatun kişi çok güzelmiş, öyle ki kendisi için eflatun'un ruhunu afrodit'in tenini taşıyor diyorlarmış. ayrıca pek çok insan sırf hypatia ile konuşabilmek adına, felsefe ile ilgilenmeye başlamış. sonra da dünyası değişmiş.
  4 ... hiyelkar
 8. 8.
  agora filminde kısmen zayıf tasvir edilmiş tarihin ilk kadın filozofudur. güzelliği ve gök bilmine olan ilgisiyle tanınsa da dönem hiristiyanlığının zorba yükselişine kurban gitmiş, yazık olmuş...
  2 ... tamara
 9. 9.
  (bkz: hbbia) *
  2 ... selcukalone
 10. 10.
  agora isimli filmi izleyip kendisinden haberdar olduğum ,tarihte kadın filozoflarında var olduğunu öğrendiğim ilk kişi.filmde dünyanın yörüngesinin elips olduğunu gösteren ilk çalışmayı yaptığınıda öğrenmiş olduk.galiba.
  1 ... bbbbb