1. 1.
  ilkçağın önemli filozoflarından.o da çağdaşları gibi herşeyin kendisinden meydana geldiği şey(arkhe) problemi üzerinde düşünmüş ve arkhe'yi ''ateş'' olarak ileri sürmüş.herakleitos'a göre hiçbir şey durmaz ve herşey değişme halindedir,değişir ve hareket eder.
  4 ... logos
 2. 2.
  (m.ö.540-480)
  tam anlamıyla bütünsel bir bakış açısına sahiptir. başlangıçla bitişi birleştiren dairesel devinim en yetkin devinimdir. "çemberde başlangıçla bitiş çakışır."
  ve bu dairsel dizilişte karşıtlar birbirlerinden türerler ya da birbirlerine dönüşürler.
  ateş-hava-su-toprak..
  toprağın ölümü ateşin doğumudur, suyunki havanın, havanınki ateşin..
  böylelikle her şey dönüşlülükte vardır der...evren karşıtların birliği içinde yani logos'ta varlığını sürdürür. karşıtların sürekli çekişmesiyle süren bu diyalektik olmasa evren sönüp gidecektir. uyumsuzluğun bitmesi demek dünyanın bitmesi demektir..
  2 ... cikarinbeniburdan
 3. 3.
  tarihte, "her şey akar" diyerek diyalektik tavıra değinen ilk filozof. "aynı suda iki kere yıkanılmaz", "değişmeyen tek şey değişimdir" önermelerinin de mucididir. nazım, benerci kendini niçin öldürdü? eserinin birinci babında heraklit'e şöyle değinmiştir:

  kim bilir belki böyle bir akşam,
  böyle bir akşam
  heraklit alnını
  yeşil gözlü zeytinliklere akan
  suya eğdi
  ve dedi:
  "- her şey değişip akmada
  bu hal beni hayran bırakmada.. -"
  7 ... louis cyphre
 4. 4.
  "aynı ırmağa iki defa girilmez"sözünün sahibi düşünür.
  3 ... ladymacbeth
 5. 5.
  aynı ırmağa girdiğimizde
  girmeyiz
  biziz
  değiliz.
  1 -1 ... ad lucem
 6. 6.
  varoluş ateşini yakmış ve yüzyıllar öncesinden kierkegaard' a kaynak hazırlamış efesli filozof. araştırmacı bir ruha sahipti. ölümünün, bir saman yığınının altında insanın ne kadar nefessiz kalabileceğini öğrenmek istediği sırada gerçekleştiği rivayet edilir.
  ... legend of the stranger
 7. 4.
  üstadın bir öğrencisi daha aşırıya gitmiş aynı ırmağa bir kez bile girilemeyeceğini söylemiş. değişim o kadar yoğun onu anlatmak istiyor çömez. yine birisi bişey söylediğinde parmağını ağzına götürüp sallarmış. e tabi karşısındakinden çıkan söz ona gelene kadar değişime uğrar. boynuz kulağı nasıl geçer alın size

  kalabalığa prim vermez üstad. eşekler samanı altına tercih eder der. bize kalan fragmanlarındaki üslubu sadece bir filozof gibi değil bir şair adeta bir peygamber edasındadır. gaybtan haber veriyo gibi hissettim bir ara: "ölümde insanları ummadıkları, hayal edemedikleri şeyler bekler" demiş, gitmiş görmüş ve bize anlatıyor.

  logos , kosmos, ölçüler içinde değişme vb bilgemizi anlamak için hazmedilmesi gereken kavramlar.

  değişimin filozofuna bazıları melankolik yakıştırması yapmış. bir kahin gibi konuşuyor: kapalı ve bulmacacı, süssüz ve karışık.

  bir fragmanla bitirelim

  "umut edilmeyeni umut etmezsen, onu bulamazsın. çünkü ne bir iz vardır ne de bir yol."
  3 ... ebu meymun el rusd
 8. 5.
  evrenin ana maddesinin ateş olduğunu öne süren efesli filozof. gerekçesi, ateşin temas ettiği her şeyi değişime uğratan canlı bir örnek olmasıdır.
  ... legend of the stranger
 9. 6.
  demokritos'un ardından 'doğa filozofları'*nın en mühim şahsiyetidir.*
  1 ... meister writer
 10. 7.
  nietzsche'nin en sevdiği ilkçağ filozofudur.
  2 ... kerameti kendinden menkul