1. 1.
  Türk romancı. Siyasal alanda da etkinlik göstermiştir.

  istanbul'da doğdu. Kimi kaynaklara göre doğum yılı 1884'tür. ingiliz terbiyesiyle yetişmesini isteyen babası onu Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde okuttu. Orada Rıza Tevfik'den (Bölükbaşı) Fransız edebiyatı dersleri aldı ve Doğu'nun mistik edebiyatını dinledi. Sonradan evlendiği Salih Zeki'den de matematik dersleri alıyordu. Koleji 1901'de bitirdi. 1908'de gazetelere yazmaya başladığı kadın haklarıyla ilgili yazılardan ötürü gericilerin düşmanlığını kazandı. 31 Mart Ayaklanması'nda bir süre için Mısır'a kaçmak zorunda kaldı.1909'dan sonra eğitim alanında görev alarak öğretmenlik, müfettişlik yaptı. Balkan Savaşı yıllarında hastanelerde çalıştı. Gerek bu çalışmaları, gerekse müfettişliği sırasında istanbul semtlerini dolaşması, ona çeşitli kesimlerden insanları tanıma fırsatını verdi. 1919'da Sultanahmet Meydanı'nda, izmir'in işgalini protesto mitinginde yaptığı etkili konuşma ünlüdür. 1920'de Anadolu'ya kaçarak Kurtuluş Savaşı'na katıldı.

  Kendisine önce onbaşı, sonra da üstçavuş rütbesi verildi. Savaşı izleyen yıllarda Cumhuriyet Halk Fırkası ve Atatürk ile siyasal görüş ayrılığına düştü. 1917'de evlenmiş olduğu ikinci kocası Adnan Adıvar ile birlikte Türkiye'den ayrıldı. 1939'a kadar dış ülkelerde ya şadı. O yıllarda konferanslar vermek üzere Amerika'ya ve Mohandas Gandi tarafından Hindistan'a çağrıldı. 1939'da istanbul'a dönen Adıvar 1940'ta istanbul Üniversitesi'nde ingiliz Filolojisi Kürsüsü başkanı oldu, 1950'de Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili seçildi. 1954'te istifa ederek evine çekilmiş ve 1964'te ölmüştür. *
  5 ... western
 2. 2.
  bazı kaynaklarda kurtuluş savaşının sonlarına doğru amerikan mandacılığını savunduğu yazılır..
  3 ... shalamar
 3. 3.
  üsküdarda adı verilen bir lise vardır.
  (bkz: halide edip adıvar lisesi)
  2 ... hasnicktir
 4. 4.
  doktor: hemşire hanım, bu yeni hanım teyzemiz kim ?
  hemşire: halide edip doktor bey..
  d: peki nesi var ?
  h: adı var ! *
  27 -50 ... salca
 5. 5.
  "sinekli bakkal" ve "vurun kahpeye" gibi unutulmaz kitaplarin yazari.
  2 ... rosie dunne
 6. 6.
  kurtuluş filminde heryerde anında bitivermesi ve her lafa atlayışı sebebiyle kıl olduğum mandacılık savunucusu yabancı özentisi,türkçeyi beğenmeyen ukala,çokbilmiş kadın...
  2 ... disco inferno
 7. 7.
  Döneminin ilginç, güçlü öncü kadın tipidir;işgal istanbul'unda meydanlarda halkın önüne düşecek kadar yürekli bir kadın.
  ilk eşi dönemin ünlü matematikçisi salih zeki, üzerine ikinci eş almak isteyince gözünü kırpmadan kapıya koyuvermiştir.
  milliyetçi görüşlere sahip olmasına karşın amerikan mandacılığından yana olması ilginç bir tezattır.
  1 ... kiraze
 8. 8.
  mandaterdir.. sırf bu sebeple antipatiktir..
  2 -1 ... canzone arrabbiata
 9. 9.
  ateşten gömlek , vurun kahpeye , sinekli bakkal , handan (roman) , türkün ateşle imtihanı , mor salkımlı ev (anı) , dağa çıkan kurt (hikaye) gibi eserlere imza atmış , türk edebiyatının en önemli yazarlarından biridir.
  1 ... witch
 10. 10.
  Halide Edip 1844 yılında doğdu,Ocak 1964'te istanbul'da öldü. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ni bitiren yazar,Rıza Tevfik'ten felsefe ve sosyoloji, Salih Zeki'den matematik dersleri aldı.Bu eğitim onun dengeli ve geniş açılı bir düşünceye sahip olmasını sağladı.Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Müfettişlik ve Darülfunun hocalığı görevlerinde bulundu.Milli mücadele yıllarında öncü yazıları ve toplantılarda yaptığı ateşli konuşmalarla harekete destek oldu.Daha sonra Anadolu'ya geçerek onbaşı ve çavuşluk rütbeleriyle savaşa katıldı.Cumhuriyetin ilanından sonra eşi Adnan Adıvar ile birlikte yurt dışına gitti. On beş yıl Avrupa ve Amerika'da kaldı.Çeşitli konularda konferanslar verdi.Bir çok yerde Türkiye'yi temsil etti.Yurda döndükten sonra izmir milletvekili oldu. Edebiyat fakültesinde profesörlük görevi aldı. Türkçülük, Batıcılık, feminizm gibi bir çok konuya eğilim göstererek bir çok çalışma yaptı.

  Türk edebiyatında romancı olarak tanınan Halide Edip,hikayelerini şu kitaplarda topladı: Harap Mabedler (1911),Dağa Çıkan Kurt (1922),izmir'den Bursa'ya (1922).
  1 ... death lord