1. 1.
  stuttgart'ta 1770 yılında dünyaya gelmiş filozof. romantizm döneminin önemli filozoflarından. 18 yaşında tübingen'de teoloji öğrenimine başlar. Jena'da doçent, alman ulusal romantizminin merkezi sayılan Heidelberg'de profesör olur. 1818den itibaren de Berlinde profesörlük yapmaya başlar. Hegelcilik Almanyanın hemen hemen her üniversitesine yayılır. 1831'de koleradan ölür.

  Hegel romantiklerce ele alınan hemen hemen tüm düşünceleri birleştirmiş ve geliştirmiştir. ancak bazı felsefeleri ise aynı ölçüde eleştirmiştir.*
  6 ... it s way too late
 2. 2.
  (bkz: tinin görüngübilimi)
  2 -1 ... zibende
 3. 3.
  Alman filozof. klasik bir felsefe ve tanrıbilim eğitimi gördü. kant felsefesini inceledi ve yayımlama amacı gütmeden özellikle hristiyan ve halk dini üzerine birtakım denemeler yazdı. 1816'da heidelberg üniversitesi'ne çağrıldı ve iki yıl orada kaldı. derslerinin dinleyenler için yazdığı bir tür özet olan felsefe bilimler ansiklopedisi adlı yapıtını da 1817'de orada yayımlandı. hegel'in ünü o denli artmıştı ki, 1818'de berlin üniversitesi'ne çağrıldı. hükümetin hem kayırdığı hem de gözetim altında tuttuğu bir tür resmi filozof durumuna geldi. 1831'de berlin'de öldü.
  5 -2 ... vernon sullivan
 4. 4.
  Hegel tüm düşüncelerin ardında tarih felsefesinin olduğunu savunan bir düşünürdür.Ona göre tarih \'Tin\'in yani evrensel aklın açılımıdır.Tin tez-antitez-sentez çatışmalrından snra kendini tam anlamıyla gerçekleştirdiğinde tarihin sonu gelmiş yani insan aklı en olgun haline gelmiş demektir.Ona göre insanlık her tarihsel dönemde hakikate daha yakındır çünkü tin ilerleme kaydetmiş demektir yani bir öncekine göre daha ileri bir yerdedir insanlık.
  Hegele göre tarihin sonu Tanrının yeryüzündeki biçmi olarak kabul ettiği devlete işaret eder.Tarihin sonunda modern yani özgür-eşit bireylerin oluşturduğu bir devlet ortaya çıkar.Bu da devleti yapay değil tarihsel süreç sonucu oluşan bir varlık olarak gördüğünü gösterr.O\'nun devletinde bireysel yararla ortak yarar uzlaştırılması vardır yani hem birey hem toplum vardır devletinde.
  O\'na göre hiçbir düşünür kendi çağını aşamaz.Çünkü o çağın koşulları içinde düşünür çok şeyi.
  Hakikatin nesnel olduğunu ve eksikliği ifade eden dünya görüşüne eşit olmadığını syler.
  13 ... lavinia
 5. 5.
  lise 3 öğrencileri için kopya kağıdının üzerinde yazan bir isimden ibaret olan kişi.
  7 -3 ... ucuncayir666
 6. 6.
  diyalektik kuramını ilk yaratan kişidir. klasik aristo mantığına karşılık diyalektik mantığı geliştirmiştir. fakat diyalektiğin içine zeitgeisti yani zamanın ruhunu sokmuştu. hegel' e göre insandan ayrı bir ruh vardır; bu zamanın ruhudur. tüm bilgeliği o verir ve alır. idealist bir açıya sahiptir bu yüzden. marx' a göre bu yüzden yanlıştır çünkü bu yüzden diyalektik bilimsel yönden boştur ve tutarsızdır, kendisi ile çelişmektedir. hegel e göre ise kendisini bir tek marx anlamıştır fakat o da yanlış anlamıştır. marx' a göre hegel'in diyalektiği başaşağı durmaktaydı ve marx onu ayakları üstüne oturtmuştu.
  9 -2 ... kisil
 7. 7.
  napoleon bonaparte' nin kazandığı bir savaş sonrasında çalışma masasından hızla kalkarak pencereyi açan ve sokaktan geçen fransız askerleri' ne ' napoleon mu kazandı mı? ' diye soran alman filozof. çalışırken aşırı dalgın olmasıyla tanınırdı.
  6 -1 ... legend of the stranger
 8. 8.
  kendisi için şöyle denir: "onu hayatta bir tek kişi anladı o'da yanlış anladı". insanı kusturan bir disiplin ve çalışma azmi, anlaşılamayan bir zeka ve nemrut bir duruş sergileyen pis bir şişman. bir dönem lisede müdürlük yapmış ve lise bebelerini bile zıvanadan çıkartıp neredeyse inatahar sürüklemiş aşırı disipilin hastası filozof. gerçi almanlar'ın çelik disiplini hegel sayesinde oluşmuştur ama çok kişi de telef olmuştur bu sayede. kendisi ölüp gitmiş ama hegelizm sağ ve sol düşüncede vücut bularak sürmeye devam etmişitir. uzak durulası ve hatta işin olunmadığı sürece hiç bulaşılmamsı gereken kişidir.
  3 -3 ... kerameti kendinden menkul
 9. 9.
  (bkz: tez) (bkz: antitez) (bkz: sentez)
  3 -1 ... eskisevgili
 10. 10.
  "beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı" lafını marx'a ithafen söylediği denilir. fakat bu yanlıştır çünkü daha o zaman marx gençliğini yaşamakta iken hegel ölmüştür. yani onu yanlış anlayan kişi marx değildir, başka biridir.
  9 -2 ... kisil