bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  kurucusu karl marxtır..ekürisi engelsinde katkısı yadsınamaz..felsefi teoremi isminden bağımsız değildir..her şeyi maddeye bağlar,metafiziği ve bununla birlikte dini yok sayar..insan yaşamına adapte olamayacağını lenin ve stalin bizlere çok güzel ispatlamışlardır..
  9 -19 ... ebuzer
 2. 2.
  (bkz: komunizm)
  7 -1 ... arjen robben
 3. 3.
  "türkleri komünal hayata sokmak mümkün değildir..onları vatan sevgisinden ,dinlerinden ve dillerinden koparmak imkansızdır" ekürisi engels a yazdığı mektuptan alıntıdır..
  20 -18 ... ebuzer
 4. 4.
  ..."düşünce ve düşünce kaynaklı olduğu söylenen herşey sanatsal fikirler, bilimsel fikirler, hukuka, politikaya, ahlâka, vs. ilişkin fikirler tüm bunlar gerçekte maddi dünyadan kaynaklanmaktadır. Bilinçyani düşünce ve düşünce süreçleri, beynin bir ürünüdür; ve beynin kendisi de, dolayısıyla fikirler de, canlı maddenin gelişmesinin belli bir aşamasında ortaya çıkmıştır. Yani o da maddi dünyanın bir ürünüdür"...

  felsefesine dayanan ütopyamsı fikirler bütünü
  5 -3 ... ferrole
 5. 5.
  Benim diyalektik yöntemim, hegelci yöntemden yalnızca farklı değil, onun tam karşıtıdır da. Hegel için insan beyninin yaşam-süreci, yani düşünme süreci Hegel bunu "Fikir" ("Idea") adı altında bağımsız bir özneye dönüştürür; gerçek dünyanın yaratıcısı ve mimarı olup, gerçek dünya, yalnızca "Fikir"in dışsal ve görüngüsel (Phenomenal) biçimidir. Benim için ise tersine, fikir, maddi dünyanın insan aklında yansımasından ve düşünce biçimlerine dönüşmesinden başka bir şey değildir." (Das Kapital, Almancı ikinci Baskıya Önsöz).
  2 ... lock
 6. 6.
  (bkz: eytişimsel özdekçilik)
  3 ... huruf
 7. 7.
  (bkz: felsefenin temel ilkeleri)
  (bkz: felsefenin başlangıç ilkeleri)
  3 -1 ... a la folie
 8. 8.
  madde ve düşünce etkileşim içindedir.her şey bir birini etkilemektedir * gibilerinden söylemleri olan ,sağlam düşünce sistemi.En kısa zamanda geniş birşeyler yazmak istemekteyim lakin üşeniyorum.
  6 ... chili pepper
 9. 9.
  Georgi Plekhanov tarafından oluşturulmuş olan kavramdır.

  Bilgi için "Key Concepts in Politics- Andrew Heywood"
  4 ... sakizzz
 10. 10.
  diyalektik materyalizmle marx'ın, hegel'in diyalektiğine eklediği kavram hegel'deki dengeleyici ideanın değişimidir. marx'a göre bu "sınıf"tır. her sınır yanında diğerini barındırır. evrenin kuralı budur.

  nasılsa istanbul hem türkiye'nin en zengin sınıfını ve en yoksul sınıfını barındırıyorsa, nasılsa new york dünyanın hem en lüks hem en fakir insanlarını yaşatıyorsa.

  diyalektiğin kapitalizme bağlanan noktası da burjuvazinin sonsuz gelişimi sonucunda kendi altında bir uçurum açmakta olduğudur. bu uçurumun neden yüzlerce yıldır oluşamadığı ve neden asla işçi sınıfı devriminin gerçekleşemeyeceğini görebilmek için yani işçi sınıfından neden bir bok olamadığını görmek için (bkz: antonio gramsci)
  1 -1 ... martin edilen