1. 1.
  kurucusu karl marxtır..ekürisi engelsinde katkısı yadsınamaz..felsefi teoremi isminden bağımsız değildir..her şeyi maddeye bağlar,metafiziği ve bununla birlikte dini yok sayar..insan yaşamına adapte olamayacağını lenin ve stalin bizlere çok güzel ispatlamışlardır..
  9 -19 ... ebuzer
 2. 2.
  (bkz: komunizm)
  7 -1 ... arjen robben
 3. 3.
  "türkleri komünal hayata sokmak mümkün değildir..onları vatan sevgisinden ,dinlerinden ve dillerinden koparmak imkansızdır" ekürisi engels a yazdığı mektuptan alıntıdır..
  21 -18 ... ebuzer
 4. 4.
  ..."düşünce ve düşünce kaynaklı olduğu söylenen herşey sanatsal fikirler, bilimsel fikirler, hukuka, politikaya, ahlâka, vs. ilişkin fikirler tüm bunlar gerçekte maddi dünyadan kaynaklanmaktadır. Bilinçyani düşünce ve düşünce süreçleri, beynin bir ürünüdür; ve beynin kendisi de, dolayısıyla fikirler de, canlı maddenin gelişmesinin belli bir aşamasında ortaya çıkmıştır. Yani o da maddi dünyanın bir ürünüdür"...

  felsefesine dayanan ütopyamsı fikirler bütünü
  5 -3 ... ferrole
 5. 4.
  (bkz: eytişimsel özdekçilik)
  3 ... huruf
 6. 5.
  (bkz: felsefenin temel ilkeleri)
  (bkz: felsefenin başlangıç ilkeleri)
  3 -1 ... a la folie
 7. 6.
  madde ve düşünce etkileşim içindedir.her şey bir birini etkilemektedir * gibilerinden söylemleri olan ,sağlam düşünce sistemi.En kısa zamanda geniş birşeyler yazmak istemekteyim lakin üşeniyorum.
  6 ... chili pepper
 8. 7.
  Georgi Plekhanov tarafından oluşturulmuş olan kavramdır.

  Bilgi için "Key Concepts in Politics- Andrew Heywood"
  4 ... sakizzz
 9. 8.
  diyalektik materyalizmle marx'ın, hegel'in diyalektiğine eklediği kavram hegel'deki dengeleyici ideanın değişimidir. marx'a göre bu "sınıf"tır. her sınır yanında diğerini barındırır. evrenin kuralı budur.

  nasılsa istanbul hem türkiye'nin en zengin sınıfını ve en yoksul sınıfını barındırıyorsa, nasılsa new york dünyanın hem en lüks hem en fakir insanlarını yaşatıyorsa.

  diyalektiğin kapitalizme bağlanan noktası da burjuvazinin sonsuz gelişimi sonucunda kendi altında bir uçurum açmakta olduğudur. bu uçurumun neden yüzlerce yıldır oluşamadığı ve neden asla işçi sınıfı devriminin gerçekleşemeyeceğini görebilmek için yani işçi sınıfından neden bir bok olamadığını görmek için (bkz: antonio gramsci)
  1 -1 ... martin edilen
 10. 9.
  dincilerin çıkarları gereği şiddetle karşı çıktığı,sağcıların-"milliyetçilerin"
  anlamadığı,solcuların ise savundukları halde anlamadıkları felsefedir.
  piyasada diyalektik materyalizm adına satılan kitapların da bu düşünce
  sistemi ile pek bir alakası yoktur.ayrıca kurucusu da marx değildir.
  marx sadece bu düşünme yöntemini benimseyip kendine göre çıkarımlarda
  bulunmuştur ve geleceğe dönük yaptığı tahlillerde yanılmıştır.
  marx ancak kendi yaşadığı çağ ve coğrafya itibarı ile dikkate alınabilir.

  diyalektik materyalizmin eksik ayağı görecelilik kavramını hesaba
  katmamış olmasıdır.onu da ben tamamladım fıstık gibi oldu.
  diyalektik materyalizm maddeyi temel alması sebebiyle gerçeğe
  dolayısı ile özgürlüğe en yakın felsefedir,doğru anlayan kazanır.

  (bkz: kadın doganın erkek evrimin devamıdır)
  (bkz: kan kalitesi)
  (bkz: colden gelen din)

  ayrıca şu saatten sonra benim düşüncelerimi-söylediklerimi dikkate
  almadan felsefe yapılamaz.tartışmanın orta yerine benim düşüncelerimi
  koymak zorundasınız.bunu övünmek için söylemiyorum,bu sadece bir zorunluluk.
  benim düşüncelerimi dikkate almadan yapılacak felsefe geyiktir,hikayedir-masaldır.
  7 -10 ... enelhakki