bugün

güzelin ve güzel sanatların doğasını inceleyen felsefe dalı.
yunanca aisthetike(duyum) sözcüğünden gelmiştir.
bugünkü anlamıyla ilk kez kullanan ve estetiğin ayrı bir felsefe dalı olarak yerleşmesini sağlayan kişi ise alexander baumgarten'dır.
hocamızın sürekli tekrarladığı cümle :güzellük küçük kızın yanaklarında değil bakan kişinin gölerinde saklıdır.neymiş efendim sorusu ile estetik yanıtını aldığı ders.
kişinin görmek istediğidir
güzel üstüne düşünme sanatıdır.
kıllı, şişman olduğu halde düşük bel giyen hatunlar da görülmeyen durum.aynaya bakmıyor mu,yada söyleyen yakınları yok mu diye düşündüren,insanın tüm estetik duygusunu körelten bir durumdur bu kızların hali.şiddetle kınanması gerekir.
kant'a göre dünyadaki tek objektif yargı estetik yargıdır. saf akıl ve pratik akıl bilimsel ve ahlaki yargıları kelimelere ve kavramlara döker dökmez bu kavramların içleri boşalır çünkü bu kavramlar yorumlayan insanın subjektiflik sahasına girer. halbuki estetik yargı kelimelere dökülemeyen, kendisini notalar, renkler, figürler gibi subjektiviteye indirgenemez şeylerle ifade eden bir yargıdır. yani bir resme, onu açıklamaya çalışmaksızın, güzel veya kötü demek her insanda var olan objektif bir mekanizmanın sonucudur. bu yönüyle üçüncü kritiğinde kant bugün anladığımız estetik anlayışının yani "kime göre neye göre" görüşünü tam tersini söylemiştir...
güzelin ne olduğu sorusunu yanıtlamakla ilgilenen felsefe dalı olarak nitelendirilebilir. güzel ile sanatın özdeş olduğunu düşünen bir anlayışın ürünüdür.
hayatın ve sanatın birleşmesinden doğan haz. ameliyatlık olanı farklı bir mevzudur.
alexander gottlieb baumgartena göre duyusal bilginin mantığıdır.

estetik dediğimiz bilimi kuran ve ona bu adı veren baumgartendır (18. yy.). AESTHETiCA adlı kitabıyla bu ilmin ilk
temelllerini atar. konusunu belirleyip sınırlarını çizer.

baumgarten der ki; estetik: bir özgü sanatlar teorisi, güzel üzerine düşünmedir. bu hususta temel belirleyici motiv cognitio sensitiviadır(duyusal bilgidir).

okuduğunuz bu satırların yazarına göre ise estetik; bir güzellik felsefesi veya sanat felsefesinden
başka bir şey değildir.

şimdi biraz da teknik kavramlar...

suje ve objeye geçmeden evvel en temel kavram bütün medeniyetlerde hiç şüphesiz varlık kavramıdır diyerek konuya başlamalıyız. peki varlık nedir?

varlık: hakkında bilgi edinebildiğimiz nesnelerdir. aslında bütün batı felsefesi işte bu materyalist görüş üzerine inşaa edilmiştir; ama bu şimdi konumuz değil, neyse, geçelim. varlığın ne olduğunu bilmek şu an için yeterlidir.

nesneleri algılama neticesinde obje ile suje arasında kurulan bağlantıya bilgi denir. obje hakkındaki kanaat ona yüklenen değerdir. for instance;

bu öğrenci terbiyesizdir. (iyi----------ahlaki değer yüklemesi)
istatistik verileri doğrudur. (doğru--------bilgisel değer yüklemesi)
işçi alımları faydalıdır. (faydalı------ekonomik değer yüklemesi)
şu tablo gayet güzel. (güzel--------estetik değer yüklemesi)

halbuki doğada ne iyi, ne doğru, ne faydalı ne de güzel adında bir madde yoktur. var mıdır? değer olarak da yoktur. aslında nesnelere bu değerleri yükleyen insandır. böylece insanî hale getirilmiş bir değerler evreni oluşturulur. önce nesneleri algılayıp sonra bu yüklemeleri yapana, estetik suje derler.

obje varlığın içinde bir cüzdür, parçadır. yani algılanan nesneden başka bir şey değildir obje. suje ise algılayandır, ona bilgi öğesi yükleyen veya kıymet verendir, ikisi arasında bir ilgi vardır. bir sanat yapıtı ya da güzel bir doğa parçası gibi estetik bir obje ile ilgi içinde olup haz aktını yaşayan sujeye estetik suje adı verilir. dolayısıyla obje de estetik ilgi olması halinde estetik obje olur.

estetik obje: genel olarak bir estetik sujenin kendisiyle estetik ilgi içine girdiği bir varlıktır.

peki estetik ilgi ya da estetik tavır nedir? bunu da müsait bir zamanda tamamlarız..
önce tanımla girelim ki formatı bozmayalım.

güzelliği duyusal bir mantık platformuna oturtmaya çalışan bilimdir estetik.

bundan önce estetik ilgi ya da estetik tavır nedir diye bir şey ortaya atmıştık. evet...

şimdi şöyle; mesela bir ademoğlu boğazda yürürken bir yalı görür. bu çok hoşuna gider. onun yalıya yani genel manada objeye (dikkat; henüz estetik obje halinde değil, bu önemli) kıymet verir ve onun varlığından haz alır; bu haz son derece ilgiden uzaktır. yani şöyle diyelim, bağımsız bir haz söz konusudur. hadi açalım: ademoğlu onun ne zaman
kim tarafından hangi stille -barok mu rokoko mu - inşaa edildiğini yahut parasal değerini düşünmez. "lan bunu kiraya verseler bu agalar, kimbilir malın gözüne vururlar bile ha.." falan dedi miydi burada artık işin içine maddi, tarihi yahut bilgisel ilgiler girmiş olur. işte bu bağımsız haz değildir. yalı ise böyle düşünüldüğü takdirde obje olarak kalır. estetik haz tüm bunları düşünmeden sadece o yalının salt varlığı ve güzelliği için onu beğenmek ve yalnızca ondan, görünüşünden, haz almaktan başka bir şey değildir. seyretme hazzı
işte... konunun özü bu. ama kavramlara dayandırmak gerekiyor mevzuyu.işte şimdi yalı estetik bir obje haline geldi . ademoğlu noldu peki? tabi ki estetik suje. yani işin içine estetik ilgi girmeden kavramlar yerli yerine oturmaz.

burdan estetik hazzı tarif edelim -madem keyif aldı adam gördüğü şeyden- estetik haz şudur: belli bir değerden (mesela bir film izlemekten) doğan insan tinindeki uyumlu ruhsal durumdur. bu yüksek bir düzeyde uyumun sağlandığı ruhsal haldir. sözgelimi bir sanat yapıtı karşısında hissedilen en temel duygudur.

estetik tavır duyusal temele dayalı bir tavırdır. (ve asilce bir şeydir) yukardaki cognitio sensitiviadır(duyusal bilgidir).

estetik zaten latincede duyularınla algılama gibi bir anlama gelir yamuluyorsam. duyu bilgisi, kendi yetkinliğini, asıl olarak estetik bilgide, yani sanat bilgisinde elde eder. bu bilgiye estetik terminolojisinde güzel denir.

estetiğin ya da estetik bilginin varmak istediği şey, son noktası; hakiki bilgidir. tasavvurla reel varlığın uyuşması hakikattir, gerçek bilgidir. hakikat bilgisi de çeşitli görüşleri doğurur.

bakış açılarına göre estetik ekollerin görüşleri vardır. mesela ontolojik anlayışa göre güzellik; varlıklara dayalı bir güzelliktir. metafizik güzellik; soyut ve düşünce planında bir güzelliktir. ontolojiye zıttır. "güzellik idedir" yani özdür anlayışını savunur. fenomenolojik güzellik: fenomenlere yani tek tek idelerin oluşuna dayalı bir anlayıştır ki geçerliğini yitirmiştir.

peki estetik niye lazımdır, insana ne kazandırır?

güzel değeri vasıtasıyla kurulan ilgi ve bu ilginin sürekliliği insanın objeler dünyasına bakışını değiştirir. objeler üzerine verdiği yargıları birer beğeni yargısına dönüşür. bu ilgiler içinde ruh, biçim ve düzen kazanır. biçim ve düzen kazanmış bir ruh, varlıklar alemine yetkin bir gözle bakar. insanîliği ve yetkinliği tam manasıyla kavramış böyle bir ruhun ahlaki bakımdan da bir yüceliğe yükseleceği aşikardır. estetikten yola çıkarak erdemli olma ve yüksek bir ahlaka kavuşma böylece dolaylı biçimde sağlanır.

"estetikte güzel"den hedonizme uzanan yazıyı daha uzun olacağı için başka zaman yazmakta fayda var.
güzellik kurami, sanat ve yasamda güzellik bilimi, güzellik duygusu.
ajdaa pekkannn sana bayılıyorum ya * her babanemi gördüğümde sen aklıma geliyorsun. en merak ettiğim bayramlarda senin elini öpüp başının üstüne koyabilcek veletler varmı_?
aristoteles hocamızın dediği gibi 'ahenk ve uyumdur'
http://www.youtube.com/watch?v=_dMLgtrLfYM&feature=related
görsel
estetik, yenilenebilir, göreceli, yandan yemiş bir evrenselliği olan bir kavramdır.
evrenselliği olamaz. adı üstünde estetik, duyumsamadan gelir. ortak bir algı oluşturamazsın. pelteklik bir konuşma bozukluğudur, gamze bir kas kusurudur, renkli göz bir göz kusurudur fakat insanlar üzerinde pozitif bir algı oluşturur. yani kusursuz ve mükemmel olan değil, size ve duygunuza hitap edendir estetik. misal ben göz çizgilerini fazla ihtişamlı bulurum, fakat bu da bir yaşlılık belirtisidir. bir şeyin evrenselliğinden konuşabilmek için daha materyalist malzemelerimiz olması lazım, daha denenebilir herkes için ortak bir ifade bulması lazım. duygudan ziyade aklın öncülüğü gerekir. hiçbir şekilde kabul etmiyorum dayatılan estetik algısını, evrenselliğini. düpedüz senin dünyan, senin duygun. ona sahip çık genç adam/kadın.
insanların vücutlarında beğenmedikleri yerlere uygulattığı operasyon.
insanlar vücutlarında beğenmedikleri şikayet ettikleri yerlerden artık kurtuluyor.Estetik ameliyatlar sayesinde istedikleri görüntüye kavuşuyorlar.Sizinde vücudunuzda beğenmediğiniz bir yeriniz varsa ve güvenilir bir cerraha kendinizi emanet etmek istiyorsanız sitemize gelin ve alanında uzman olan doktorumuzla tanışın.
göze güzel gelen değil, güzele güzel gelendir. var olanda bulunması zor, var olabilecek olanda bulunması ise hayli yüksek ihtimal olan bir mefhumdur.
beğenilmeyen yaratılış .
bence kötü bir şey. şunlara baksanıza;

http://fotogaleri.ntvmsnb...onrasi-1.html?position=21
http://www.posta.com.tr/e...si-oldum-galerisi-1240226
http://www.haberturk.com/...defalarca-ameliyat-oldu/3
http://www.gercekgundem.c...ulerin-estetiksiz-halleri
http://www.hurriyet.com.t...tm_campaign=dunya_xmlfeed
http://www.haberturk.com/...-ameliyat-icin-istanbulda
http://www.haberturk.com/...es-50nci-ameliyatini-oldu
http://www.milliyet.com.t...etik?utm_campaign=2406244
http://www.hurriyet.com.t...0437656&utm_term=post
http://www.posta.com.tr/h...erkek-oldu-haberi-1306503
http://www.hurriyet.com.t...lmak-istiyor-40530162?p=2
http://www.posta.com.tr/a...arar-verdi-haberi-1326042
http://www.hurriyet.com.t...0646908&utm_term=post
http://www.haberturk.com/...yan-barbie-bebegi-1716678
https://www.haberturk.com...i-hayrete-dusurdu-2067136
Sevdikleri insana benzemek için bu yola başvurup tonlarca para döken insanlar vardır.
https://www.posta.com.tr/...er-haber-fotograf-2055821
https://onedio.com/haber/...tan-20-tuhaf-insan-468187
https://onedio.com/haber/...nsan&utm_medium=tweet
http://www.milliyet.com.t...aleri-ruhsagligi-2227810/
http://www.haberturk.com/.../yasam/454176-estetik/1/9
http://www.posta.com.tr/y...eldi.htm?ArticleID=347106
http://www.posta.com.tr/y...cadi.htm?ArticleID=355967
https://onedio.com/haber/...Adam&utm_medium=tweet
http://www.hurriyet.com.t...i-birden-aldirdi-40109394
http://www.sozcu.com.tr/h...nlarimin-yerleri-degisti/
http://www.hurriyet.com.t...0112228&utm_term=post
http://www.hurriyet.com.t...0247376&utm_term=post
http://www.posta.com.tr/b...-harcadi-galerisi-1241425
https://onedio.com/haber/...rrah&utm_medium=tweet
http://www.hurriyet.com.t...n-hayat-hikayesi-40050230
http://www.haberturk.com/...alarca-bicak-altina-yatti
http://www.haberturk.com/...en-fazla-ameliyat-gecirdi
http://www.posta.com.tr/k...rmayacak-galerisi-1294953
https://onedio.com/haber/...odel&utm_medium=tweet
http://www.hurriyet.com.t...0627371&utm_term=post
http://www.hurriyet.com.t...tm_campaign=dunya_xmlfeed
https://www.haberturk.com...kez-ameliyat-oldu-1936650?
http://www.hurriyet.com.t...-bu-hale-geldi-41022242?p
https://www.posta.com.tr/...nturk?utm_medium=referral
http://www.hurriyet.com.t...it&utm_medium=twitter
https://tr.sputniknews.co...m_campaign=URL_shortening
https://onedio.com/haber/...-hal-alan-insanlar-874793
https://onedio.com/haber/...im-yasayan-23-kisi-892175
https://www.mynet.com/est...cok-seksiyim-110106549280
https://onedio.com/haber/...Adam&utm_medium=tweet
Kesinlikle parası olan ve kendinden memnun olmayan herkes estetik yaptırmalı.
Midemi bulandırıyor estetikli insanlar.Kendileriyle nasıl barışıyorlar onu anlamıyorum.Ulan seni beğenen sen olduğun için değil güzelliğin için beğeniyor.
gerçekten bir sihir gibi. şu ünlülerin eski hallerine bir bakın, ne demek istediğimi anlayacaksınız.

http://www.posta.com.tr/u...gisimi-galerisi-1240816-1
http://www.haberturk.com/...n-defalarca-ameliyat-oldu
http://www.milliyet.com.t...siz-hali-magazin-2458759/
https://tr.sputniknews.co...828231-elf-otuzbin-dolar/
http://www.posta.com.tr/t...hasta-etti-haberi-1309421
http://www.hurriyet.com.t...tm_campaign=dunya_xmlfeed
http://www.posta.com.tr/k...-fotograflihaberi-1316985
http://www.haberturk.com/...ek-isteyen-cilgin-10-kisi
http://www.haberturk.com/...tik-barbie-si-kina-shen/2
http://www.posta.com.tr/1...uz-degisim-haberi-1322146
http://www.haberturk.com/...dedi-13-kez-ameliyat-oldu
http://www.haberturk.com/...-isteyen-cilgin-10-kisi/2
https://tr.sputniknews.co...m_campaign=URL_shortening
http://www.hurriyet.com.t...tm_campaign=dunya_xmlfeed
https://tr.sputniknews.co...m_campaign=URL_shortening
http://www.hurriyet.com.t...k-oturamiyor-40769629?p=3
https://www.cnnturk.com/y...ampaign=buffer&page=1
https://www.haberturk.com...ltinda-ne-yatiyor-1745820
http://www.milliyet.com.t...yat-gecirdi-molatik-1334/
https://www.haberturk.com...zlerine-inanamadi-1858833
https://www.posta.com.tr/...si-haber-fotograf-1362080
https://www.haberturk.com...e-donusen-unluler-2373373
https://www.haberturk.com...r-ameliyat-oluyor-2399350
https://www.milliyet.com....40-bin-tl-harcadi-6229663
https://onedio.com/haber/...leyen-unlu-isimler-908196#