1. 1.
  hint avrupa dil ailesi'ne bağlı bir dildir.alfabeleri ilk kez m.s 5. y.y.'da piskopos mesrop maştotz tarafından bulunmuştur. iki çeşit şivesi vardır.bunlar doğu ve batı olarak ayrılmıştır. batı şivesi istanbul'da konuşulan ve türkçe'nin de katkılarıyla etkileşim geçirip daha modern hale gelen ermenice'dir. doğu şivesi ise ilk günden bu yana kullanılan ermenice'nin aslıdır. batı şivesinde bir ermenice dil kuralı olmamasına rağmen kelimelerdeki sessizler ve seslilerle etkileşime girmiş ve değişim geçirmiştir.

  bu dil hakkında ilk araştırmayı yapan lacrase adlı bir dil bilimci olmuştur. yaptığı araştırmalar sonucu vardığı kanı ise çağlar önce varlığından bahsedilen medler ile ermeniler in aynı dili konuştukları olacaktı. fakat bu hipotez çok fazla zaman geçmeden çürütülerek ortaya yeni fikirler atıldı. 20. y.y.'in başlarına kadar varolan yeni görüş ermeniler' in dillerinin fars dil grubunun bir parçası olduğuydu. bu görüşü ünlü dil bilimciler de la zarte , m. j. johansson ve f.r. müller destekliyordu. daha sonra ermenice' yi yabancı kelimelerden arındırıp, eklerin ve kelimelerin yapılarını inceleyen hübschmann ortaya yeni attığı kuramla çoğu bilim adamına ermenice'nin farsça ile yakından uzaktan bir alakası olmadığı gerçeğini ispatladı. fakat hala günümüzde ermenice'nin, fars dili ile bağlantısı olduğuna inanan dil bilimciler de bulunmaktadır.

  ermenice'nin içinde birçok farsça unsur bulunmaktadır. bunun yanı sıra latince'den, türkçe'den ve yunanca'dan da bir çok kelimeyi dillerine kazandırmışlardır. özellikle batı şivesi oldukça fazla türkçe kelime içermektedir. ermenice'nin içerdiği sözcüklerin % 70 'inin kökenleri de bilinmemektedir. bu bilinmeyen sözcüklerin frigyalılar'a ait olduğu düşünülse de bu tam olarak ispat edilememiştir. ayrıca ermeni alfabes'nin bulunduğu m. s. 409 yılından günümüze kadar hiç değişmeden gelmesi de ermenice hakkında başka şaşırtıcı bir detaydır. fakat türkçe'nin de etkisiyle batı ermenice şivesinde alfabenin harflerinin okunuş biçimleri benzeşme dediğimiz ses olayına uğramıştır.
  5 ... irishstorm
 2. 2.
  tüm dünyada 7 milyonu aşkın kişinin konuştuğu; bunun büyük çoğunluğunu doğal olarak ermenistan ermenileri ve azerbaycan içindeki ve ermeni işgali altındaki dağlık karabağ özerk cumhuriyeti'nin oluşturduğu; diğer hatırı sayılır düzeyde ermenice bilen kesimlerin olduğu yerler arasında; çarlık rusya'sı ve sovyetler birliği dönemleri sebebiyle; rusya ve gürcistan'ın, coğrafi nedenlerden ötürü; iran'ın, osmanlı dönemi etkilerinden ötürü, yunanistan, ırak, suriye, lübnan, ve israil'in yanı sıra türkiye'nin de aralarında olduğu, hint - avrupa dili. batı (diaspora) ve doğu (ermenistan) diyalektikleri vardır bu dilin.
  4 ... leggare
 3. 3.
  ayrıca türkiye'de 40 ila 70 bin arası vatandaşımızın anadil'i olan lisan.
  4 ... leggare
 4. 4.
  ö, ü gibi sesleri içinde barındırmayan bunun yanında ikişer tane k,r,t seslerine sahip oldukça estetik bir alfabeye sahip dil. alfabesi gürcü alfabesine benzer.
  ermenistan dışında dünyanın her yerinde azınlık sıfatıyla yaşayan ermeniler,özellikle yeni nesil, tarafından çok iyi kullanılamayan bir dildir. her ülkede yerel farklılıklar göstermekle birlikte ermeni kilisesinin yoğun çalışmaları sayesinde bu farklılıklar iletişim kurmada zorluk çıkarmamaktadır.
  türkçeye birçok kelime vermenin yanında elbette çokça kelime de almıştır.
  3 ... hayaser
 5. 5.
  kurtlerle yüzyıllar boyu bir arada yasamalarinin dogal bir sonucu olarak, kürtcenin kurmanci lehcesiyle büyük bir benzerlik gösteren dil.
  4 -7 ... el matador
 6. 6.
  kendini yabancı dillerden geçen kelimelere karşı en çok koruyan dillerden biridir. computer, tv, radyo, faks, telefon gibi evrensel kelimelerin dahi ermenice karşılıkları dile uyarlanmıştır.
  1 -1 ... hayaser
 7. 7.
  dünyadaki en ilginç alfabelerden birine sahip olan kafkas dilidir.
  2 -2 ... osasuna
 8. 8.
  http://www.ntvmsnbc.com/news/436420.asp
  -1 ... darkness nights
 9. 9.
  türkiye'de artık sadece yaşlıların ve din adamlarının konuştuğu * gençlerin çoğunun "selam,nasılsın" * diyebilecek kadar konuşabildiği * türkçe'yle ortak kelimeleri olan, benim de konuşamadığım * dil.
  4 -7 ... oneqeno
 10. 10.
  Ülkemizin kültürel zenginliklerinden biri olup kesinlikle korunmalı ve yaşatılmalıdır.
  4 -1 ... joe satriani