bugün

entry'ler (945)

quinn

valor çok can acıtır.

https://www.youtube.com/w...gW1Q&feature=youtu.be

league of legends

lee sin gibi bir heronun üstüne hero yoktur bu oyunda.

https://www.youtube.com/w...DzrI&feature=youtu.be

lee sin

vurdu mu vuran hero.

https://www.youtube.com/watch?v=Iy5XXapDzrI&t=2s

fizz

level 3 oldun mu kimsenin tutamayacağı şampiyon.

https://www.youtube.com/watch?v=8ppN2Sy4Aew&t=9s

league of legends

https://www.youtube.com/watch?v=8ppN2Sy4Aew&t=9s

nihat genç

döktürmüştür.

http://www.youtube.com/watch?v=c7JzMlLeQKo&t=15s

hırsızkrasi

yazarı jared diamondolan tüfek mikrop ve çelik adlı kitapta geçen bir kavram. mesela oba ve kabile şeklinde yaşayan toplumlarda bu kavramın esamesi okunmazken ancak şeflik ve devlet teşkilatlanmasıyla yaşayan toplumlarda vücuda gelmiştir.

(bkz: nepotizm)

kleptokrasi

Türkiye Cumhuriyeti kleptokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

(bkz: nepotizim)

johann tetzel

sığır!

tanrı ve insan arasındaki bürokrasi merdiveninde yolsuzluk yapan biletçi kişi.. .

ben bu sığıra hiç kızmam ama ondan 'günah bağışlayan kutsal kağıtlar' satın alarak cennetten arazi tesis ettiğine ciddi ciddi inanan sığırcıkların aklını s*kerim.

ikinci abdülhamid

adamlar buna sormuş; 'özgürlükten yana niye değilsiniz?' diye. oda şöyle buyurmuş time gazetesine;

«Beni Hürriyete muhalif görenler yanılıyorlar. Kullanmasını bilmeyen bir memlekete hürriyet vermek, kullanmasını bilmeyen birine tüfek vermeye benzer. Herif babasını, anasını, kardeşlerini öldürür. Sonra döner kendi kendisini vurur.»

offf ne çok bilgelik ve derinlik içeren bir açıklama yapmış. böyle ufku geniş, hayallerimizin ötesinde düşünebilen bir adam keşke başımızda olsa. *

nasyonal sosyalist alman işçi partisi

buda resmi parti programıdır, kopyala yapıştırdır.

1. Biz bütün Alman halkının özgür irade prensibi altında Büyük Almanya olarak birleşmesini talep ediyoruz.
2. Biz Alman ulusunun diğer uluslarla aynı haklara sahip olmalarını ve Versay ile Saint-Germain barış antlaşmalarının iptal edilmesini istiyoruz.
3. Halkımızın geçimi ve sayıları artan insanlarımızın yerleşmesi için toprak (koloni) istiyoruz.
4. Sadece bizim milletimizden olanlar vatandaş olabilir. Sadece Alman soyundan gelenler, inancı ne olursa olsun, bizim milletimizdendir. Bu yüzden hiçbir Yahudi bizim milletimizin parçası olamaz.
5. Vatandaş olmayanlar Almanya'da yabancı olarak ve yabancılar kanununa bağlı olarak yaşamalı.
6. Hükümeti seçme ve devletin kanunlarına karar verme hakkı sadece vatandaşlara ait olacaktır. Bu yüzden merkezi hükümette veya taşrada veya belediyelerde, nerede olursa olsun vatandaş olmayanlar hiçbir resmî makamda görev alamayacaktır. insanların parti hatırıyla, karakter ve yeteneğe bakılmaksızın göreve atandığı yolsuz parlamento yönetimine karşı savaş açıyoruz.
7. Bizce bir hükümetin ilk görevi her vatandaşın bir işe sahip olduğundan emin olmasıdır. Eğer hükümet bu görevini yerine getiremiyorsa, vatandaşımız olmayan insanlar Almanya'yı terk etmelidir.
8. Alman ırkından olmayan hiç kimseye Almanya'da yaşama izni verilmemelidir.
9. Bütün Alman vatandaşları eşit haklara ve yükümlülüklere sahiptir.
10. Her vatandaş bir işe sahip olmalıdır.
11. Alman ırkından olmayan hiç kimsenin, Almanya'da ikamet edilmesine izin verilmemelidir. Biz, Alman ırkından olmayan ancak 2 Ağustos 1914'ten itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan herkesin ülkeyi terk etmesini istiyoruz.
12. Birçok kişi bir savaş esnasında kendine ait mülkiyetini veya kendi yaşamını kaybederken birtakım insanların savaştan para kazanması yanlış bir şeydir. Savaş sayesinde para kazanan herkesin parasına el konulmalıdır.
13. Devletin büyük şirketlere el koymasını istiyoruz.
14. Büyük sanayi kuruluşları, elde ettikleri kârı işçiler ile adil olarak paylaşmalıdırlar.
15. Yaşlılara emekli maaşı verilmelidir.
16. Biz çalışan bir orta sınıf oluşturmak için büyük mağazaları bölerek içlerinde küçük tüccarların çalışmasını sağlamak istiyoruz. Devlet ve şehir hükümetleri bu tüccarlara iş imkanı sağlamalıdır.
17. Ulusal çıkarlara uygun bir arazi reformu yapılmalıdır.
18. Toplumun ortak çıkarlarına karşı işlenen suçlar ölüm ile cezalandırılmalıdır.
19. Alman ortak hukuk sistemini Roma hukuk sistemiyle değiştirmek istiyoruz.
20. Her çalışkan Alman öğrencinin yüksek öğrenim şansına sahip olması için okul ve eğitim sistemini değiştirmek istiyoruz. Öğrencilere pratik bir şekilde nelerin öğretilmesi gerektiği üzerine yoğunlaşılmalı, çocuklara vatandaşlık görevleri öğretilmeli ve onların iyi birer vatandaş olmaları sağlanmalıdır. Eğer yoksul bir öğrenci velisi, çocuğunun eğitim masraflarını karşılayamıyorsa bu masrafları hükümet karşılamalıdır.
21. Sağlık standartları devlet tarafından korunmak zorundadır. Annelerin ve bebeklerinin korunması, çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi, zorunlu jimnastik ve spor etkinlikleri için yasa çıkarılması ve gençler için açılan spor kulüplerinin desteklenmesi gerekmektedir.
22. Biz zengin subaylardan oluşan eski ordunun lağvedilerek yerine sıradan insanlardan oluşan bir halk ordusunun kurulmasını talep ediyoruz.
23. Basın tarafından bilinçli olarak yayılan siyasi yalanlara karşı yasal mücadele edilmesi ve ulusal bir Alman basınının oluşturulması için şunları talep ediyoruz:
a. Almanca yayım yapan tüm gazetelerin editör ve yöneticileri Alman vatandaşı olmak zorundadır.
b. Almanlara ait olmayan gazeteler yalnız Almanca basılmak koşuluyla özel izin verilerek yayım yapabilmelidir.
c. Kamu yararına aykırı olan gazeteler yasaklanmalıdır.
24. Alman ırkının varlığı tehlikeye atılmadığı sürece ve ahlakî duygusu rahatsız edilmediği ölçüde, her inançtan insan devlet içinde çalışabilmelidir. Nasyonal Sosyalist Parti, Hristiyan olmakla beraber herhangi bir mezhebe ait olduğunu belirtmemektedir. Nasyonal Sosyalist Parti, Yahudilerin kişisel çıkarlarına karşı mücadele edecek herkesin ulusumuzun ortak çıkarlarını gözeterek mücadele etmesi gerektiğini ve böylelikle ulusumuzun güçlü olacağına inanmaktadır.
25. Biz Reich (Almanya) için güçlü bir hükümet oluşturacağız. Hükümet ve tüm hükümet kuruluşları çıkan yasalar üzerinde denetim sağlayacak ve tüm Alman eyaletlerinde yürürlüğe girecektir.
*

her şeyin bir nedeni vardır

bütün sonuçların bir nedeni vardır önermesi, karşısında hiç şansı olmayan önerme.

(bkz: bütün sonuçların bir nedeni vardır önermesi)

bütün sonuçların bir nedeni vardır önermesi

her şeyin bir nedeni vardır. önermesinden daha büyük, daha akla uygun bir önermedir. çünkü 'herşeyin bir nedeni var' dersin, adamlar sana o zaman 'tanrının nedeni ne, deyyüz' derler. lakin 'bütün sonuçların nedeni vardır, herşeyin nedeni yoktur.' dersen 'aaa doğru lan, tanrı bir sonuç değil ki nedeni olsun.' derler golü bulursun.

(bkz: dindarlara akıl veren münkir münafıkın soylusu)

(bkz: haydi dindar kardeş bilime kumpanyası)

pes te koymanın zevki

birde galatasaray ile real madrid'e koyma olayı vardır ki, bu zevkin beş ile çarpımına eşittir.

maria puder

kadın okuyucuların taptığı bildiğin "kezban"dır

bir erkeğe en çok yakışan renk

patlıcan moru.

susar mısınız dersi dinliyorum diyen öğrenci

öyle bir ögrencidir ki bu ögrenci hoca slaytan ders anlatmak için bilgisayarı açtığında, bilgisayar açılırken çıkan windows yazılarını falan bile not alır. hey allahım yerabbim yea..

çocukken balkondan aşağı değişik nesneler atmak

erik çekirdeği... bunu da yapmayan yoktur sanırsam.

ege universitesi ogrenci koyu

hayret ettirmiş ve internet sorununu hallede bilmiş bir köydür.

525

ayrıca alabilitesi öyle böle değildir...