1. 1.
  savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı bir başkaldırıdır.
  13 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  Edebiyat 1916'da dil ve estetik kurallarını tanımayan,kelimelerin anlamlarına değer vermeyen,anlatımda başıboş ve alabildiğine çağrışımlara dayanan bir yol izleyen,bile bile kapalılığa sapan bir çığır.
  7 ... italiano
 3. 3.
  dadaizm başlangıçta teknolojiye ve savaşa muhalefet bir düşünce ile yola çıkmıştır. Dada savaşa sebep verenin insan olması ve insanın güzel sanatlarla yüzünü örtmesi ve vicdan temizliği sağlaması düşüncesinden yola çıkarak sanatı suçlu bulur, dadaya göre sanat kirlidir, var olanı yansıtmak haricinde yapılan sanatlarda, sanatçı duygu yoğunluğu içinde eserini diğer insanlara sunar, bu diğer insanlar için değildir, sanatçı kendi hisleriyle oynamaktan zevk alır, aynı zevk diğer insanlara yansıdığında, histeri yayılır bu insani histeriye ortak olmaktan suçluluk duyarak kendini diğer insanlardan soyutlar ve kendini olmayan, bilinmeyen bir alana taşır.. bu yaşanılan dünyadan bir sürgündür.. onun kabul ettiği yerde mantık sınırları yoktur. insan mantık sınırları içine sıkışmış, zaman ve yer kavramları ile ampirik bir düşüncede yol alırken dada tam tersine insani olanı kabül etmez, insanda olan ampirik düşünceye (merak, algılama, çözümleme) asla sapmaz. varolmayan yer dadaizim kabüllenme ve mantığın bitiş noktasından başlar. bu kabüllenme mantığın sınırlarını aşan bir kabüllenmedir. yokluk ve sınırsızlık mümkündür.. bu dada düşüncesine sınırsız bir güç verir. dada bu gücü kullanmaz onunla yaşar. sanatın ve dolayısı ile insanın suçlarına ortak olmaz ve sanatın verdiği haz ile yüzünü saklamaz.. meraktan ve çözümlemeden uzak bir düşünce olarak ilerlemesi olanaksız görünen dadaizm tam tersine bir çok akım ve meslek gurubuna öncülük etmiş, bu fikirden esinlenen bir çok fikre temel olmuştur. reklamcılık, grafik tasarım gibi meslekler ve sürrealizm, karikatür gibi sanatlar örnek olarak gösterilebilir. örneğin reklamcılık üzerine düşünecek olursak, büyük bir ilaç kutusu ile yapılmış giyim mağazası vitrini, insanın çözümleme doğası gereği dikkat çekecek ve bilinç altında olan ve farkında olmadığımız öğrenme hissi ile mağazadan içeri girmeye meyil vermemizi sağlayacaktır. reklamcı bu fikir ile işini başarı ile tamamlamış olur.. fakat düşünce dada ile ortak paydayı paylaşsa bile bir amaç içerdiği için dadaizmden ayrılır, sürrealizm sanat akımında ise dadaizmin etkisi ile doğmuş olsa bile sanatsal histeri ile çalışması özelliği bu akımı dadaist düşünceden ayırır..
  dada fikrini en iyi kelimenin kendi anlamı anlatabilir. dada, henüz düşünme çağına gelmemiş bebeklerin çıkardığı sesten esinlenerek bu adı almıştır, herhangi bir anlam içermeyen bu kelime dadanın temel düşüncesini ortaya koymaktadır. yazılı sanatlarda ise gerçeklik ve anlam yotur, görsel sanatlarda aynı şekilde hiç bir anlam içermemektedir, fakat bu eserler yaratılırken insan mantık sınırlarından çıktığı için bilinçaltı kendisini tam olarak ifade eder.
  dadaizmin teknikleri ise çoğunlukla hür fikirlerdir. dadaist şiir yazmak için herhangi bir yerden alınan kelimeler (örn:gazeteler) veya o anda hiç bir anlam ifade etmeden akla gelen kelimeler herhangi bir sıralama yapılmadan şans eseri denilebilecek yöntemlerle sıralanır..ortaya çıkan yazı içinde ki birbirinden bağımsız kelimeler birbirleri ile çağrıştıracakları düşünceleri ortaya koyacaktır.. bu her insanda farklı angılanabilir
  8 ... ulamemobahbi
 4. 4.
  ismini fransızca tahta oyuncak at' tan alan, savaşın şiddetine ve sanat alanındaki entellektüel katılığa bir tepki olarak 1916 yılında zürih'te doğmuş ve insanın mantıklı anlamsızlıklarını, mantıksız saçmalıklarla değiştirmeyi, böylece düşünce gücüne konulan tüm sınırları ortadan kaldırmayı amaçlamış kültürel ve sanatsal bir akımımızdır.
  4 ... sally
 5. 5.
  dethkrüsh'ün türkiyedeki temsilciliğini üstlendiği tükürdüğüne bile sanat deme anlayışı...
  2 ... chazsmyr dhuunyl
 6. 6.
  teknolojik dadaizme örnek olarak:
  asfşfqdaghweşgreıpgoıergbmnsdlkguew5poyvlkhgwqeruşoıgyrweyjreıg4uht93gy8ws8gyu4gl4ıhg94
  6 ... yasakani
 7. 7.
  (bkz: dadaist manifesto)
  ... dramtatatam
 8. 8.
  Dil ve estetik kuralları tanımayan, anlatımda başı boş bir yol izleyen akımdır.Kurucusu Tristian Tzara dır.o Dadaizm i şöyle açıklar: "Kağıt parçaları üzerine sözcükler yazın. Bunları bir şapkanın içine atın. Sonra teker teker çekip çıkarın. Kağıdın üzerine sıralayın.işte, Dadaizm" Dadaizm de kural, kuralsızlıktır.
  2 ... eski yüz
 9. 9.
  herşeye kuşkuyla bakan, aklın hiçbir değerinin olmadığını öne süren, dil ve estetik kurallarını bir yana iten akımdır...
  ... baravi
 10. 10.
  karşıtı olduğu düşünülen akım için;
  (bkz: fluxus)
  ... vend avesta