1. 1.
  kesilmiş kağıt parçacıklarını
  bir yüzeye yağıştırma eyleminden
  ibaret olan sanat..
  2 ... piano-forte
 2. 2.
  iskender pala'nın yansıtmacı tarzda ve bir ölçüde divan edebiyatının edebi ve kültürel altyapısını kurmaca bir bağlamda aktarmayı amaçlayarak yazdığı ''babilde ölüm istanbulda aşk''ta yer verdiği desenler de bu pitoresk bütünlük içinde görülebilir...
  3 -1 ... dilruba
 3. 3.
  karton gibi sert malzemelerin yüzeyine çesitli malzemelerin (bu malzemeler hayal gücüne bağlıdır) yapıştırılmasıyla meydana getirilen çalisma.
  ... fashiondesigner
 4. 4.
  edebiyatta kolaj sanatı türdeş olmayan metinlerin esere dahil edilmesidir.
  1 ... diyonsos
 5. 5.
  kolaj sanatı sanat eserinin yapaylığının eleştirisidir.
  1 ... diyonsos
 6. 6.
  sayesinde yıllıkta olusturulan saka sayfası sebebiyle milleti birbirine kırdıran, "yok efendim hep kendini koymuşsun, biz hiç yokuz"lara sebebiyet veren, giderayak arkadaslıkları catırdatmaya sebep hede.
  ... shinobi
 7. 7.
  fotoşopta yapılır güzel olur.
  ... sıfırın altında
 8. 8.
  şarapta kolaj, durultma olarak da bilinir.belli maddeler katılarak, bulanıklığa neden olan maddelerin çökmesini, şarabın berraklaşmasını ve dengeli hale gelmesini sağlar.
  -1 ... veshtitza
 9. 9.
  kübizmin ilk günlerinde pablo picasso ve braque tarafından ortaya atılmış resim tekniği.
  1 ... veshtitza
 10. 10.
  Dadacılarca yaratılmış bir resim tekniği. Elde mevcut her türlü basılı, çizili ya da fotografik malzemenin bir yüzey üzerine yeni bir kompozisyon oluşturacak düzende yapıştırılmasıyla elde edilir. Böylelikle, kendileri sanatsal nitelikte olmayan çeşitli malzemeler, yalnızca yeni bir kompozisyon oluşturmak için kullanılmaları sayesinde bir sanat yapıtı meydana getirirler. Bu durumda sanatsal üretim süreci, sadece bir kompoze etme etkinliğine indirgenmiş olur.*
  ... meister writer