1. 1.
  1526 yılında istanbul'da doğdu. Asıl adı Mahmud Abdülbaki'dir. Çıraklık yaptı. Güçlü okuma isteği sonucu medrese öğrenimini tamamladı. Zamanının ünlü şair ve bilim adamlarıyla görüştü. Onlardan dersler aldı. Zâtî'nin dikkatini çekti. 18-19 yaşlarında iken artık ünlü bir şair olmuştu. Medrese öğrenimini bitirdikten sonra istanbul medreselerinde müderrrislik yapmaya başladı. Kadılık yaptı. Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulundu. Şeyhülislâm olmak arzusuna bir türlü ulaşamadı. Bâkî, klasik şiirimizin en büyük şairlerinden biridir. Osmanlı imparatorluğunun muhteşem devirlerine yakışan muhteşem bir şiirin şairi oldu. Şiirinde felsefî düşünüşlere de yer verdi. Şairlerin Sultanı olarak anıldı. Çeviriler yaptı.1600 yılında öldü.
  2 ... feylule
 2. 2.
  felekler farkına basdı kadem devründe fazl ehli
  nice pâ-mâl ide dünyâ-yı fânî ehl-i irfânı
  1 ... farabi
 3. 3.
  Ferman-ı aşka can iledir inkıyadımız
  Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadımız

  Baş eğmezüz edaniye dünya-yı dun için
  Allahadır tevekkülümüz, i’timadımız

  Biz mütteka-yı zerkeş-i caha dayanmazuz
  Hakk'ın kemal-i lutfunadır istinadımız
  1 ... sayha
 4. 4.
  Bir lebi gonca yüzü gülzar dersen iste sen
  Har-i gamda andelib-i zar dersen iste ben

  Lebleri mül saçlari sünbül yanagi berk-i gül
  Bir semenber serv-i hosreftar dersen iste sen

  Payine yüzler sürer her serv-i dil-cuyun revan
  Su gibi bir asik-i didar dersen iset ben

  Zülfü sahir turrasi tarrar suh-i sivekar
  Çesmi cadü gamzesi mekkar dersen iste sen

  Firkatinde tesne leb hatir perisan haste dil
  Künc-i gamda bi-kes ü bi-mar dersen iste ben

  Gözleri sabr u selamet ülkesini tarac eden
  Bir amansiz gamzesi Tatar dersen iste sen

  Bakiya Ferhad ile Mecnun-i seydadan bedel
  Asik-i bi-sabr ü dil kim var dersen iste ben
  4 ... farabi
 5. 5.
  baki;şiirlerinde soyut bir sevgiliyi ele almıştır.
  1 -1 ... insensible
 6. 6.
  Türk şair. Lirik bir şair olmakla birlikte, şiirlerinde derinlik ve içtenlikten çok biçim olgunluğuna, edebi sanatlara ve sözcük oyunlarına önem vermiştir. şiirlerinde yabancı sözcük ve dil kurallarına çok yer vermiş, özellikle kasidelerinde ve kanuni için yazdığı ünlü mersiyesinde dili yer yer ağırlaşmıştır.
  2 ... vernon sullivan
 7. 7.
  gazel ustası olarak bilinen,asıl adı mahmut abdülbaki olan;müderrislik,kadılık,kazaskerlik yapan kişi.
  ... cutcut
 8. 8.
  1- bir yüzeyin hangi yöne baktığı.

  2- fal.

  3- teftiş.
  ... frozen hopes
 9. 9.
  rind-meşreb, hayata sıkı sıkıya bağlı, dünyanın gelip geçici bir yer olduğunu farkında olan, bunun için günlerini en iyi şekilde geçirmeye çalışan, şiirleri zevk, eğlence, neşe ve coşku dolu olan 16.yy divan edebiyatı şairlerimizdendir.
  şiirlerinde dış çevreye olan alakası sezilir. tabiatı mazmunlarla olsa dahi çok iyi tazvir etmiştir. bunun yanı sıra şiirlerinde kanunî döneminin ihtişamına da yer vermiştir.
  şiirlerinde tasavvufa pek rastlanmaz. içe değil, dışa dönük bir şair olduğu için şiirlerindeki aşkları da ilahî değil, beşerî mahiyettedir.
  bâkî 'nin şiirlerinde istanbul türkçesi 'nin en güzel örneklerini buluruz. dile çok hakimdir, türkçeyi aruz ölçüsüne uygulamakta hiçbir sıkıntı yaşamaz. şiirlerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise zarif, nükteli söyleyişi ve ince hayalleridir.
  1 ... yasak merve
 10. 10.
  Asıl adı Mahmut Abdülbaki olan divan şairi Baki, 1526 yılında istanbul'da doğdu. Babası Fatih Camii müezzinlerindendi. Çocukluğunda saraç çıraklığına devam ettiyse de okumak istediği için medreselere devam etmiş, eğitimini tamamladığında Müderris olmuştu. Kanuni Sultan Süleyman zamanında zekasıyla fark edilmiş ve saraya girmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünden sonra da, ikinci Selim ve Sultan Üçüncü Murat zamanlarında, Mekke ve istanbul kadılığı görevlerini yürütmüştür.
  Kazaskerlik de yapan Baki, Sultan Üçüncü Murad zamanında sürgüne gönderildiyse de bir süre sonra affedilerek yine istanbul'da önemli makamlara getirilmiştir. Mevahibi Ledünniye, Fezaili Cihat gibi eserler vermiş ayrıca tercümeler yapmıştır.

  Baki'nin gazellerinden; "Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş." sözü dilimize yerleşmiştir.

  Kaynak : http://www.osmanli700.gen.tr
  ... faati